Witchcat's News- and Shit blog

vrijdag 28 mei 2004

Eén op de 140

Volgens krantenberichten zit momenteel één op de 140 Amerikanen in de gevangenis. In harde cijfers zijn dit 2,1 miljoen Amerikanen. Dat laatste absolute getal zegt in feite niet zoveel gezien het aantal van ruim 300 miljoen Amerikanen, maar het verhoudingsgetal doet dat des te meer. Het is een vreemde gedachte om te bedenken dat er - fictief uiteraard - van de normaal aanwezige mensen op je werk, in je straat, op de sportclub etc. er één op de 140 niet aanwezig is omdat hij of zij in de bak zit. Nog schrijnender wordt het als je weet dat de amerikaanse aantallen al 31 jaar lang stijgen.
Of het een steekhoudend bewijs is weet ik niet, maar je zou voorzichtig kunnen stellen dat hard straffen zoals in Amerika gebruikelijk is, kennelijk niet leidt tot een vermindering van het aantal delinquenten.
Amerika is helaas in veel dingen ons voorland. Als dat ook voor dit onderwerp gaat gelden, dan wordt ik daar niet vrolijk van. In ons land zitten op dit moment ongeveer 14.000 mensen gevangen, dus van Amerikaanse toestanden is nog geen sprake. Maar mocht een en ander toch bewaarheid worden dan weet Justitie in ieder geval wat haar de komende jaren te doen staat: cellen bouwen, hééél vééél cellen......

0 reacties:

Een reactie plaatsen<$I18N$LinksToThisPost>:

Een koppeling maken

<< Startpagina