Witchcat's News- and Shit blog

woensdag 14 juli 2004

Politieacademie

Ik realiseer mij dat het wellicht een tricky onderwerp is en het is zeker niet mijn bedoeling om goedkoop te scoren, maar naar aanleiding van de verwarring bij de politie wat te doen bij een terreurdreiging...., vraag ik mij echt af wat onze gewaardeerde dienders leren op de Politieacademie in kader van het politiediploma I en II.
Ik kan er volledig naast zitten maar in essentie is er mijns inziens geen verschil tussen de wijze van aanhouding van een gewapende bankovervaller bij de RABO en de aanhouding van een met explosieven behangen terrorist. Met dienverstande dat het gevaarrisico bij de laatstgenoemde aanmerkelijk groter is dan bij de eerstgenoemde. De vraag is echter, en dat is m.i. veel relevanter, of een terrorist zich als zodanig in het dagelijkse leven, als terrorist laat herkennen. Niet dus.
De AIVD beweert de potentiŽle terroristen te kennen. Als dat waar is, waarom zetten ze dan niet voor iedere voordeur van zo'n potentieel gevaar een politieagent ter bewaking. Die zal het dan wellicht uit z'n hoofd halen om rare dingen te doen. Zal wel een Fokke en Sukke oplossing zijn, maar ik heb tenslotte de Bestuursacademie gevolgd en niet de Politieacademie.
Het is niet mijn bedoeling om de politie te bekritiseren. In feite is het hele gebeuren rondom de terreurdreiging, althans de wijze waarop daarmee in ons land wordt omgegaan, de weerspiegeling van het niveau van het kabinet van JP.
Belabberd dus.

0 reacties:

Een reactie plaatsen<$I18N$LinksToThisPost>:

Een koppeling maken

<< Startpagina