Witchcat's News- and Shit blog

zaterdag 31 januari 2004

Uitje

Gistermiddag en -avond zijn we met alle medewerkers van het loket Bouwen en Wonen, op kosten van de baas, op stap geweest. Hoewel het als "Afdelingsbaas" verdacht klinkt als je zegt dat het in zijn totaliteit een geslaagde missie geweest is, durf ik dit toch wel, gelet op de reacties, zonder enig voorbehoud te zeggen. En mocht ik er naast zitten dan verzeker ik je dat ik dat maandagmorgen zeker te horen krijg, want meerdere medewerkers weten deze site te vinden.
Naast de uiteraard onvermijdelijke drank en eten van de avond, hebben we s'middags onder begeleiding van de verantwoordelijke dierenverzorgers een blik mogen werpen achter de schermen van het Noorderdierenpark te Emmen. Zo kon een kijkje genomen worden in de (nacht)verblijven van de olifanten, reptielen, kodiakberen, ringstaartmaki's, colobusapen en de bovenkant van het bassin van de citroenhaaien. Naast allerlei wetenswaardigheden bestond ook de mogelijkheid om een wurgslang te liefkozen.


Koud hè!


De club min één

donderdag 29 januari 2004

Nieuwe oogst

Hoewel het hartje winter is, heb ik voor vanavond toch een nieuwe oogst te melden. Geen aarbeien of boerenkool maar inwoners. Vanavond is er namelijk weer een bijeenkomst van nieuwe inwoners waar ik beroepshalve ook aanwezig "mag" zijn. Het is niet de eerste bijeenkomst voor nieuwe inwoners die ik bijwoon.
Hoewel je wellicht zou verwachten dat al die avonden identiek verlopen, is dat zeker niet altijd het geval. Natuurlijk zijn er overeenkomsten, maar toch verloopt ene avond anders dan de andere. Dat heeft uiteraard alles te maken met de interesses van de desbetreffende groep nieuwe inwoners. Het is dus altijd weer afwachten hoe zo´n avond zal verlopen.
In dit geval is het niet zo moeilijk om te voorspellen waar het in ieder geval over zal gaan,namelijk de mogelijke komst van de EVI (=vuilverbrandingsinstallatie op het Europark te Coevorden-Emlichheim)
Later meer
Het is inmiddels 22.30 uur en ben terug van weggeweest. Onderwerpen die aanbod kwamen waren naast de EVI en nogmaals de EVI, drempels, bermen, openbaar vervoer, speeltuinen, welstandscommissie en infrastructuur; er was nog meer maar dat ben ik alweer vergeten. Voor de rest was het een matte vertoning.
Er zijn opwindender zaken te bedenken om je avond mee te vullen.........

woensdag 28 januari 2004

Blizzard

We krijgen sneeuw, veel sneeuw....... Althans als we de alarmerende berichten van het KNMI mogen geloven. Laat ik ook maar een voorspelling doen. Het zal wel weer niks voorstellen. Veel geschreeuw en weinig wol, zoals wel vaker het geval is met een KNMI-weeralarm.

dinsdag 27 januari 2004

De terminale toptien

De begrafenis toptien. Nooit geweten dat er lieden zijn die er mede hun levenswerk van maken om exact bij te houden hoe vaak een muziekstuk wordt gedraaid tijdens begrafenissen of crematies. Aangezien de begrafeniswereld big business is mag je er van uit gaan dat het beroepskraaien zijn die zich met de samenstelling van de toptien bezighouden.
Frans Bauer schijnt met drie nummers bij de eerste tien te staan. De wil van de overledenen respecteer ik, maar mijn keuze is het niet.
Ik vraag mij af met welk doel zo'n terminale toptien wordt opgesteld. Uit ververveling voor het lange wachten, om de tijd te doden tijdens toespraken? Nee, eerlijk gezegd kan ik maar één serieuze reden bedenken: Euro's. Of te wel de muziekindustrie in de vorm van de BUMA-STEMRA. "Mogen we effe vangen nu het nog kan" of om met Frans Bauer te spreken "Heb je even voor mij....".

Voor mij mogen ze John Miles draaien: "Music" (is my first love, it will not be my last)

maandag 26 januari 2004

Leeg

Ik heb mijzelf gelukkig niet de verplichting opgelegd om iedere dag wat aan het beeldscherm toe te vertrouwen. Het moet wel leuk blijven. Niet alle dagen zijn immers even inspiratievol. Neem nou zo'n dag als vandaag.
Natuurlijk kun je het hebben over zieke kippen, afgedankte asielzoekers, Michelin-sterren, dronken chauffeurs, dure sigaretten, marsmannetjes, vuilverbranders of linkse vvd 'ers, maar niets van dit alles zet mij op dit moment aan tot schrijven.
Mijn hoofd is leeg. Morgen is er weer een kans.....

zondag 25 januari 2004

Marsmannetjes

Het zijn natuurlijk technische hoogstandjes, die reisjes naar Mars, dat mag duidelijk zijn, maar bedenk wel dat ze meer dan uitstekend passen in de campagne voor de herverkiezing van Bush. Want het begint er nu toch wel minder florissant voor hem uit te zien, nu zelfs Colin Powell openlijk twijfels uit over de daadwerkelijke aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak.

Ik heb het al eens eerder gezegd, het massavernietigingswapen kon Bush zelf weleens zijn.

vrijdag 23 januari 2004

Schrijnende gevallen

Ik ben nooit een fan geweest van Pim Fortuyn maar één idee van hem sprak mij wel aan, namelijk zijn voorstel om voor alle asielzoekers een generaal pardon van toepassing te laten zijn, om daarna met een strenger asielbeleid opnieuw te beginnen. Omdat de huidige asielzoekers naar zijn mening niet de dupe mochten worden van het falende asielbeleid.

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken heeft vandaag in haar wijsheid besloten om welgeteld 220 mensen te voorzien van het stempel schrijnend. Ze beweerde zojuist voor de tv dat ze in persoon niet alle 10.000 brieven gelezen heeft maar toch wel enige duizenden....., maar ze had, zei ze, wel alle brieven van een paraaf voorzien.....
Ik ben zo vrij om op te merken dat ik die mededeling in het geheel niet geloofwaardig vind. Ik loop al een tijdje in overheidsland mee, maar ik moet de eerste politicus nog meemaken die er een gewoonte van had gemaakt om alle bezwaarschriften van a tot z door te lezen.
Volgens mij is de agenda van de gemiddelde Minister meer dan redelijk gevuld. Het is voor mij dan ook een volstrekt raadsel waar zij de tijd vandaan heeft gehaald om duizenden, ongetwijfeld lange brieven door te lezen. Iedereen die in de positie verkeerd de dagelijkse post te mogen ontvangen weet hoeveel tijd je daarmee kwijt bent....

De conclusie kan dan ook geen andere zijn, dat indien haar verhaal klopt, er sprake is geweest van volstrekte willekeur bij de afweging schrijnend/ niet-schrijnend.

dinsdag 20 januari 2004

EVI

De eventuele komst van de EVI (Biomassa-en Afvalenergiecentrale) op het Europark blijft de gemoederen bezighouden in Coevorden en omstreken. Het lijkt er nu op dat we in een andere fase van de plannen zijn gekomen omdat de gemeente Coevorden bij monde van het college een brief op haar website heeft gezet waarin zij uitleg en inzicht geeft over het hoe en waarom van het tot op heden gevoerde beleid en haar stellingname m.b.t. de verdere procedure.......

De betreffende informatie kun je vinden via deze link

zaterdag 17 januari 2004

Lichte zeden

Ik begrijp werkelijk niets van alle commotie omtrent Rob Ouwerkerk's voorliefde voor de dames van lichte zeden.
Volgens mij is het beroep van prostitue nog niet zo heel lang gelden formeel gelegaliseerd. Met andere woorden Rob heeft niets gedaan wat wettelijk verboden is. Met andere woorden hij doet niets anders dan diensten afnemen van vrouwelijke middenstanders. Juridisch gezien is er geen enkel verschil tussen een werkende prostitue, slager of bakker.

Dat het niet zo slim is, is duidelijk maar het is een privé aangelegenheid die anderen totaal niets aangaat.
En ik vind het dan ook van de gekke dat de AIVD en politie tijd en energie in dit soort privé zaken steekt. Laat ze hun energie maar steken in zaken als bijvoorbeeld bestrijding van terrorisme of vuurwapenbezit onder jongeren. Het laatste is een goedkope opmerking, dat realiseer ik mij maar laten we ons in dit land nu eens echt bezig gaan houden met zaken die er echt toedoen.

donderdag 15 januari 2004

Inspreken maar!

Ik heb vaker via dit medium gesproken over de mogelijke komst van een biomassa- en afvalenergiecentrale naar het Europark nabij Coevorden-Emlichheim. In alle gevallen heb ik mijn persoonlijke mening achterwege gelaten en dat zal ik vanwege mijn achtergrond ook blijven doen.
Hoewel, één ding staat voor mij altijd vast, namelijk dat als een aanvraag - op welk gebied dan ook - past binnen wettelijk vastgestelde kaders je mee moet werken of je dat nou als privé-persoon leuk vindt of niet.

Uit veel reacties blijkt dat men niet begrijpt waarom de gemeente Coevorden zich tot op heden niet uitdrukkelijk tegen danwel voor de komst van de verbrandingsinstallatie heeft uitgesproken. Het antwoord is en was vrij simpel. Er is nog onvoldoende informatie beschikbaar om met een verantwoord en afgewogen oordeel te komen. Dit omdat de feitelijke procedure nog maar net is begonnen.
De informatie hiervoor moet namelijk komen uit zowel de Duitse als de Nederlandse Milieu-effectrapportage. Beide procedures verschillen sterk van elkaar. De Nederlandse MER is een zelfstandige procedure. De Duitse MER daarentegen maakt onderdeel uit van een integrale vergunningaanvraag. Voordeel van de laatste is dat je tijdens de tervisieligging van de stukken inzage hebt in de gehele aanvraag. De kans hiertoe doet zich met ingang 23 januari a.s. voor want met ingang van die dag ligt namelijk de Duitse vergunningaanvraag ter inzage.

Omdat ik gemerkt heb dat er meerdere Coevordenaren en andere belangstellenden geïnteresseerd zijn in informatie over de afvalenergiecentrale (tegenstanders praten iedere keer over een vuilverbrandingsinstallatie, maar dit ter zijde) via mijn weblog, heb ik besloten de procedure online te zetten.
Het is een lang verhaal, bijna 3 A4'tjes maar dan heb je ook wat. En let wel het is geen gemeentelijke publicatie dus voor eventuele missers in het verhaal kun je niet bij de gemeente Coevorden terecht.
Bij mij trouwens ook niet, maar wees er wel van overtuigd dat ik het zo serieus mogelijk heb opgeschreven.

De procedure voor het NEDERLANDSE GEDEELTE van de EVI is (kort samengevat ?) als volgt:

Milieueffectprocedure

Op voorhand moet gezegd worden dat voor wat betreft de milieu-aspecten het provinciaal bestuur, in het bijzonder Gedeputeerde Staten, het bevoegd gezag is.

De procedure heeft een aanvang genomen op het moment dat de initiatiefnemer aan Gedeputeerde Staten, meedeelt dat hij een m.e.r.-plichtige activiteit wil gaan ondernemen, te weten een biomassa- en afvalenergiecentrale.
Deze mededeling is bij Gedeputeerde Staten van Drenthe binnengekomen op 14 november 2003 en is gedaan middels het indienen van een zogenaamde Startnotitie voor een MER.
Gedeputeerde Staten hebben de Startnotitie vervolgens 4 weken, i.c. dus van 11 december 2003 tot en met 8 januari 2004 ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kon een ieder bij Gedeputeerde Staten middels opmerkingen en suggesties aangeven waaraan de richtlijnen van de MER zouden moeten voldoen.
Tevens is de Startnotitie naar de wettelijk adviseurs, waaronder de gemeente Coevorden en de zogenaamde Commissie voor de MER gestuurd. De Commissie voor de MER is een door het Rijk ingesteld commissie van (technische)experts die het bevoegd gezag adviseert bij de verdere procedure van de MER .

De Commissie MER brengt binnen 9 weken na de openbare kennisgeving van de Startnotitie advies uit aan het bevoegd gezag, i.c. Gedeputeerde Staten. Alvorens de Commissie voor de MER het advies formeel uitbrengt (naar verwachting medio februari 2004) overlegt zij over de inhoud met Gedeputeerde Staten.
Uiterlijk 13 weken na de openbare kennisgeving van de Startnotitie, dus uiterlijk 11 maart 2004 delen Gedeputeerde Staten de richtlijnen voor de MER aan de initiatiefnemer mee.
Het is vervolgens aan de initiatiefnemer zelf om te bepalen, hoe lang hij over het opstellen van de MER doet. Dit kan één maand, maar ook vier of zes maanden zijn; daar is op voorhand niets over te zeggen.
Is de MER eenmaal door de initiatiefnemer opgesteld, dan dient de initiatiefnemer de MER in bij Gedeputeerde Staten. Deze moeten vervolgens een oordeel geven over de aanvaardbaarheid van de MER.
(Dit is tevens het moment dat de MER-procedure grotendeels aansluit c.q. parallel loopt met de procedure die voor de Wet Milieubeheervergunning geldt, waarover hierna meer).

Is de MER volgens Gedeputeerde Staten onvoldoende, dan moet dat binnen 6 weken aan de initiatiefnemer bekend gemaakt worden. Is de MER in de visie van Gedeputeerde Staten aanvaardbaar, dan wordt deze - tezamen met de aanvraag voor de Wet Milieubeheervergunning - gedurende vier weken ter inzage gelegd, met de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke opmerkingen. Opmerkingen die inhoudelijk betrekking moeten hebben op het niet voldoen van de MER aan de daarvoor wettelijk gestelde regels, richtlijnen of kennelijke onjuistheden.
Hierna dient de commissie voor de MER binnen 5 weken met haar eindoordeel komen, het zogeheten toetsingsadvies. Het toetsingsadvies is niet voor beroep vatbaar.

Het toetsingsadvies dient als uitgangspunt/leidraad voor de hierna te volgen en beschreven procedure in het kader van de Wet Milieubeheer.

De Wet Milieubeheervergunningprocedure.

Ook voor deze procedure zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag. De Wet Milieubeheervergunning zal uiteindelijk de normen, eisen bevatten waaraan de aanvrager dient te voldoen ten einde de inrichting in werking te kunnen stellen.
Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twaalf weken (plus eventueel verlengingstermijn) na ontvangst van de aanvraag, moet de ontwerp-beschikking worden opgesteld door Gedeputeerde Staten.
Hiervan wordt mededeling gedaan door onder meer ter inzage legging en aankondiging in dag- en nieuwsbladen.
Gedurende vier weken, na de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd, kan een ieder schriftelijk en/of mondeling bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten.
Uiterlijk binnen zes maanden na indiening van de aanvraag plus eventuele verlengingstermijn wordt de definitieve beschikking opgesteld.
Ook hiervan wordt weer mededeling gedaan door onder meer ter inzage legging en aankondiging in dag- en nieuwsbladen en o.a. toezending van de vergunning aan degenen die bedenkingen hebben ingediend.
Gedurende zes weken kan dan door betrokkenen/belanghebbenden, die eerder in de procedure hebben gereageerd, beroep worden aangetekend c.q. een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bouwvergunning

De aanvrager heeft aangeven vooralsnog niet te zullen komen met een formele bouwaanvraag. Men wil eerst meer duidelijkheid over de uitkomst van de MER. Niettemin is nu reeds duidelijk dat een toekomstige bouwaanvraag is strijd is met de maximaal toegestane bouwhoogte, zoals opgenomen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan Heege-West 2. Ter plaatse is 15 meter toegestaan de beoogde bouwhoogte bedraagt echter 45 meter. Het is dan ook duidelijk dat in het verdere verloop van de procedure een partiële wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is, ten einde te zijner tijd een rechtsgeldige bouwvergunning te kunnen afgeven. Mede gezien de insteek van de initiatiefnemer is vooralsnog besloten hieromtrent geen overhaaste initiatieven voor te nemen. Uiteraard spreekt het voor zich dat zowel in het kader van een bestemmingswijziging als in de daarop volgende bouwvergunningprocedure gebruik gemaakt kan worden van de wettelijk mogelijkheden van bezwaar en beroep, zoals o.a. opgenomen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet en de Algemene Wet Bestuursrecht.


Voorzover van belang volgt hierna nog een korte uiteenzetting over de in Duitsland te volgen procedure

Het kardinale verschil met de Nederlandse wetgeving is dat in Duitsland sprake is van één geïntegreerde vergunning. Met andere woorden eisen m.b.t. bouw, milieu en ruimtelijke ordening zijn in één vergunning vervat en niet zoals in ons land in afzonderlijke vergunningen als bijvoorbeeld een bouwvergunning en milieuvergunning.
De Duitse insteek heeft tevens tot gevolg dat de mogelijkheden van inspraak e.d. beperkt zijn tot die ene geïntegreerde vergunning. Bovendien is het zo dat uitsluitend schriftelijk bezwaar gemaakt kan worden. De Duitse werkwijze leidt er tevens toe dat de gehele procedure aanzienlijk sneller verloop dan in ons land, namelijk zo’n 10 maanden. Dit grote tijdverschil t.o.v. de Nederlandse procedure kan er dus toe leiden dat er reeds bouwactiviteiten op Duits grondgebied plaatsvinden terwijl de Nederlandse procedures nog volop lopen.

De ter inzage legging en inspraak voor het Duitse gedeelte zal op 23 januari 2004 starten. De stukken zelf zullen gedurende vier weken ter inzage gelegd worden op de gemeentehuizen van Coevorden en Hardenberg, het Provinciehuis in Assen en uiteraard op diverse locaties in Duitsland.
Besloten is om de tervisielegging in Coevorden om praktische redenen te laten plaatsvinden bij het loket Bouwen en Wonen van de Publieksafdeling in Dalen. Aldaar is ook, zij het een beperkte, Nederlandstalige versie van de aanvraag, aanwezig.
De inspraakmogelijkheden worden daarna met nog eens twee weken verlengd. In totaal bestaat er dus tot en met 8 maart 2004, de mogelijkheid schriftelijk in te spreken.
De zienswijzen/bezwaren moeten worden gericht aan de Bezirksregierung Weser-Ems te Oldenburg. Er moet duidelijk aangegeven worden dat het om een bezwaar gaat en waarom. Indien dit wordt nagelaten wordt niet inhoudelijk op het geschrevene ingegaan.
Met de Bezirksregierung Weser-Ems is afgesproken dat de zienswijzen/bezwaren ook bij de gemeenten Coevorden, en Hardenberg, of de Provincie Drenthe mogen worden ingeleverd, waarbij de gemeenten respectievelijk de Provincie zich verplicht hebben voor doorzending naar Duitsland zorg te zullen dragen.
Op 4 mei 2004 zal er een hoorzitting worden gehouden in de “Vechtetalhalle”te Emlichheim, waar alleen diegenen die schriftelijk van de inspraakmogelijkheid gebruik hebben gemaakt, spreekrecht hebben.

Hierna gaan de stukken weer terug naar de aanvrager en de beoordelende instanties.
Circa drie maanden later wordt de definitieve vergunning gedurende twee weken ter inzage gelegd, waarbij er via speciale rechtbanken, nu weer voor een ieder, nog de mogelijkheid bestaat om binnen een termijn van in totaal zes weken bezwaar aan te tekenen tegen de vergunning.


DIT WAS HET!

En mocht je nog vragen of reacties kwijt willen? Kom maar op!

dinsdag 13 januari 2004

Gezag

Fictief gesprek:

Pa: Wat was ik toch een mietje op school. Deed in het algemeen keurig wat de leraar zei.......

Zoonlief: "Ja, vroeger was alles beter, dat weten we nou wel ouwe". "Mietjes waren jullie!"; "Je hoeft toch niet alles van zo'n vent te pikken......";
Pa: "Nee, dat is waar, maar een pistool is toch wel erreg heftig. En realiseer jij je wel dat de gedachtenwereld achter het gebeurde in de vmbo-school veel bedreigender is voor het geestelijk welzijn van de mensen dan de komst van de eerste de beste vuilverbrander in Coevorden?"

Zucht....., bestaat gezag eigenlijk nog wel....?

maandag 12 januari 2004

Google

Ik weet niet waar ik het aan verdient heb maar ik verbaas mij lichtelijk over het feit dat bij het intoetsen van "Witchcat" als zoekterm in Google (nederlands) deze site keurig bovenaan prijkt. Ik krijg wel bezoekers, maar tot op heden nooit meer dan 24 op één dag. Naar ik altijd begrepen heb zou het de nodige moeite kosten om in de gunst te raken bij de computers van Google en vrijwel onmogelijk zijn om de zoekmachine om de tuin te leiden. Ik heb mij bij geen enkele zoekmachine, dus ook Google niet, aangemeld. Er zijn duizenden weblogs/homepages in Nederland die, ook met behulp van Google, onvindbaar zijn en blijven. Het blijft voor mij een mysterie waarom dat niet voor mijn site geldt. Heb er uiteraard geen bezwaar tegen.......

zondag 11 januari 2004

mp3-weer

Het is zeik weer, dus mp3 weer!
Met excuses aan Bob Dylan cs maar ik ben er eindelijk ingeslaagd om de live-opnamen binnen te halen van zijn sessie met Johnny Cash. Een bootleg LP uit 1969.
Het heeft wel even geduurd. Nou ja even, 16 uur om precies te zijn, maar dankzij m'n ADSL geen centje pijn. De CBS- sessie blinkt zeker niet uit vanwege een gelikte geluidskwaliteit, maar vanwege de authenciteit van de opnamen wilde ik hem erg graag hebben.

Bob Dylan's Statement on Johnny Cash
I was asked to give a statement on Johnny's passing and thought about writing a piece instead called "Cash Is King," because that is the way I really feel. In plain terms, Johnny was and is the North Star; you could guide your ship by him -- the greatest of the greats then and now. I first met him in '62 or '63 and saw him a lot in those years. Not so much recently, but in some kind of way he was with me more than people I see every day.

There wasn't much music media in the early Sixties, and Sing Out! was the magazine covering all things folk in character. The editors had published a letter chastising me for the direction my music was going. Johnny wrote the magazine back an open letter telling the editors to shut up and let me sing, that I knew what I was doing. This was before I had ever met him, and the letter meant the world to me. I've kept the magazine to this day.

Of course, I knew of him before he ever heard of me. In '55 or '56, "I Walk the Line" played all summer on the radio, and it was different than anything else you had ever heard. The record sounded like a voice from the middle of the earth. It was so powerful and moving. It was profound, and so was the tone of it, every line; deep and rich, awesome and mysterious all at once. "I Walk the Line" had a monumental presence and a certain type of majesty that was humbling. Even a simple line like "I find it very, very easy to be true" can take your measure. We can remember that and see how far we fall short of it.

Johnny wrote thousands of lines like that. Truly he is what the land and country is all about, the heart and soul of it personified and what it means to be here; and he said it all in plain English. I think we can have recollections of him, but we can't define him any more than we can define a fountain of truth, light and beauty. If we want to know what it means to be mortal, we need look no further than the Man in Black. Blessed with a profound imagination, he used the gift to express all the various lost causes of the human soul. This is a miraculous and humbling thing. Listen to him, and he always brings you to your senses. He rises high above all, and he'll never die or be forgotten, even by persons not born yet -- especially those persons -- and that is forever.

donderdag 8 januari 2004

Emmen revisited

Omdat ik als ambtenaar niet werkzaam ben in mijn huidige woonplaats Emmen kan ik mij richting de gemeente Emmen gedragen als een doodnormale burger. Er is immers geen sprake van een werknemer-werkgever relatie.

In de hoedanigheid van eerzame burger heb ik het College van Burgemeester en Wethouders van Emmen op 25 augustus 2003 een brief geschreven over een bepaalde planologische kwestie m.b.t. het Centrumplan.
Van die brief heb ik geen ontvangstbevestiging gekregen, sterker nog ik kreeg geen enkele reactie. Vreemd omdat de brief concrete vragen c.q. suggesties bevat. Bij brief van 18 november heb ik het College dan ook herinnerd aan mijn brief van 25 augustus 2003. Van die brief kreeg ik op 4 december 2003 een door de afdelingsmanager getekende ontvangstbevestiging. Op 8 december 2003 kreeg ik wederom een ontvangstbevestiging met excuses voor de late beantwoording......, nu ondertekend door de gemeentesecretaris. Op 13 december 2003 mocht ik weer een brief ontvangen, wederom ondertekend door de gemeentesecretaris, waarin deze meedeelde dat de brief in behandeling was genomen en dat het nog wel enige tijd zou duren voordat ik antwoord kon verwachten. Heden 8 januari 2004 ben ik verblijd met het antwoord op mijn brief van 25 augustus 2003.
Met het antwoord kan ik niets; had dat overigens ook niet verwacht, ik ken mijn pappenheimers, maar dat men over zo´n non-antwoord vijf maanden moet nadenken vind ik treurig!

Soms is het heilzaam om weer eens aan de andere kant te staan.

woensdag 7 januari 2004

Kom op mannen!

Je zult als rechtschapen commando in Irak maar ongevraagd geestelijke steun krijgen van JP !
Ik zou meteen naast mijn schoenen gaan lopen...... :=(

dinsdag 6 januari 2004

Sneu geld

Wie na 1 maart in België te hard rijdt, riskeert een boete van maar liefst 2.750 euro. Buitenlanders moeten extra goed uitkijken: wie geflitst wordt moet óf ter plekke afrekenen óf de auto laten staan.

België was tot enkele jaren geleden een paradijs voor snelheidsduivels. Hoewel de boetes (ook nu al) tot de hoogste in Europa behoren, was de pakkans tot voor kort erg klein. Het land telde welgeteld één flitspaal en de snelheidscontroles waren op een hand te tellen. ''Om het heel cru te stellen: in België kun je zonder rijbewijs in een onverzekerde auto, onder invloed verkerend van alcohol en drugs elke snelheidslimiet breken. De kans dat je gepakt wordt is zo goed als nihil'', zei ex-minister van Verkeer en huidig partijvoorzitter van de Vlaamse socialisten, Steve Stevaert, ooit.
De nieuwe Belgische verkeerswet moet daar verandering in brengen. Ook wordt het aantal snelheidscontroles flink opgevoerd. Doel is in de eerste plaats het hoge aantal verkeersslachtoffers drastisch terug te dringen. In het dunbevolktere België vallen elk jaar verhoudingsgewijs twee keer zo veel doden in het verkeer als in Nederland.

Bron: Dagblad v.h. Noorden 6/01/2004

maandag 5 januari 2004

Nieuwe start

Zo de eerste werkdag van het nieuwe jaar zit er weer op... Klinkt als een zware opgave. En eerlijk gezegd, ik heb soepelere dagen gekend.
Traditie getrouw starten we bij mijn werkgever het nieuwe jaar met een gezamenlijke broodmaaltijd, hetgeen ik op zich een leuk begin vind. Natuurlijk heeft het iets kunstmatigs, maar ik vind het in ieder geval een stuk aantrekkelijker en ongedwongener dan de kwasi sjieke nieuwjaarsbijeenkomsten die zo her en der gehouden worden en louter het netwerken tot doel hebben.

Overigens vind ik het iedere keer weer opmerkelijk hoe we ons zelf - ik zelf niet uitgezonderd - weer voor de gek houden met allerlei goede voornemens. Kennelijk willen we met elkaar niet anders dan belazerd worden en blijven we vaak tegen beter weten in goedgelovig.

Niettemin alle stoppers met roken: Volhouden en sterkte gewenst! En voor de niet "stoppers": Geniet van het leven zolang het nog kan!

zondag 4 januari 2004

Haar en nog eens haarNee, deze foto is niet wat je denkt en het stinkt dus niet. Als je goed kijkt is het een dot dood haar van 10x10x10 cm, die we vanochtend uit onze poes Caatje geplukt hebben. Wij zijn niet wat je noemt fanatieke kammers, maar het viel ons op dat ze de laatste weken redelijke haarballen te voorschijn toverde, wat ons heeft doen besluiten om maar weer eens de kam ter hand te nemen. Met bovenstaande "baal wol" als resultaat.

Stampot zoute snijbonen

Op 31 december van het oude jaar had ik het voornemen om bovenstaande titel als post aan mijn blog toe te voegen. Maar helaas pc's/internet het blijft raar spul. Zonder feitelijke aanwijzing was het mij plotseling niet meer mogelijk om op mijn blog te komen. Zoiets kan ik niet uitstaan. Met als resultaat uren van gehannis achter de pc en een gefrusteerd begin van het nieuwe jaar. Maar alle ellende is weer achter de rug en hier ben ik weer, met excuses aan al degenen die hier voor niks kwamen.

Los van het vorenstaande wens ik vanaf deze plaats al mijn familie, vrienden, kennissen, lezers en toevallige passanten het allerbeste toe voor 2004.

En nu de stampot zoute snijbonen. Ik had willen vertellen dat ik mij weer verheug op het binnen onze familie tradionele nieuwjaarsgerecht op Nieuwjaarsdag te weten de eerder genoemde stampot zoute snijbonen. Ik vroeg mij namelijk af of er meer mensen respectievelijk streken in het land zijn waar men deze traditie ook kent. Geen wereldschokkende vraag, maar pure nieuwsgierigheid van mijn kant. Meer niet. Want een gehouden Google-zoekactie levert geen recept op.