Witchcat's News- and Shit blog

donderdag 30 december 2004

Giro 555

Ik heb deze week tijd zat om zaken aan het papier toe te vertrouwen. Ben tenslotte een weekje vrij. Niettemin ontbreekt mij de lust, gezien het gebeurde in Azi, om over iets anders te schrijven. Een terugblik over het bijna afgelopen jaar ? Nee, daar wordt ik sowieso niet vrolijk van dus dat laat ik maar achterwege.
Hoewel ik het in het algemeen niet zo op heb met nationale inzamelingsakties vanwege de overdaad aan schijnheilige politici, echte BN'ers en nep-BN'ers die dit soort akties aantrekt, heb ik mij nu voorgenomen om - gezien de impact van de ramp - mijn girorekening te belasten met een overschrijving van ?? op gironummer 555 van het Nationaal Rampenfonds.
En voor alle duidelijkheid ik doe dit niet om aan heel Nederland te laten zien hoe zo'n sociaal bewogen persoon ik wel niet ben, maar uit een gevoel van volstrekte radeloosheid.

zondag 26 december 2004

Tsumani's


Mocht er al een God bestaan dan is hij wel een ongeloofelijke lul om juist op Tweede Kerstdag tsumani's op Azi los te laten......
Maar wees gerust gij gelovigen, Andries Knevel zal u in Rond om Tien uitleggen waarom er juist op deze dag geen ontkomen aan was...........
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk Witchcat, dat weet je toch; Nee, dat is mij niet bekend, want er was toch zoiets als de evolutietheorie......

Update: Ter voorkoming van misverstanden dat ik grappig wil zijn ten koste van de tienduizenden slachtoffers, bovenstaande bespiegeling kwam in mij op bij het horen van een reactie van een EO-luisteraar op de ramp. Gods wil, etc......l!
T'is maar dat u het weet!

vrijdag 24 december 2004

Noordwijkerhout

Ik heb er met plezier gewoond en gewerkt: In de Bollenstreek. Gewoond in Noordwijkerhout en gewerkt in Lisse en Noordwijkerhout. Het mag dan ook logisch lijken dat ik het wel en wee van de Bollenstreek nog steeds in de gaten houdt. Niet in de laatste plaats omdat men daar nu te maken heeft met het fenomeen gemeentelijke herindeling. Een proces dat in Drenthe inmiddels alweer enige jaren achter de rug is.
Niks is nieuw en dat geldt ook voor de emoties die gepaard gaan met een herindeling. Voor de gemeenten in de Bollenstreek kun je iedere willekeurige andere Drentse plaats invullen. Allen hebben ze hun rol in dit toneelspel voor politici. De een voelt zich te groot, verheven boven de andere, weer een andere is kennelijk zo uniek dat geen andere gemeente als partner aanvaardbaar is.

De keuze is aan Noordwijk: de gemeente gaat samenwerken met Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom, of de gemeente gaat haar eigen weg. De drie bollengemeenten gaan in elk geval niet zitten wachten, maar gaan het komende jaar aan de slag om de samenwerking concreet gestalte te geven.
Eind 2006, begin 2007 moet duidelijk zijn hoe de toekomst van de drie gemeenten er precies uit ziet. Hillegom ziet wel wat in een fusie, Lisse sluit dat niet uit, Noordwijkerhout wil daar vooralsnog niet aan.Begin dit jaar kwamen de vier gemeenten met hun toekomstplannen. Lisse en Hillegom willen graag samenwerken met Noordwijkerhout, waarbij Noordwijk zich desgewenst kan aansluiten. Noordwijk daarentegen liet weten wel graag met Noordwijkerhout te willen samenwerken en eventueel met Voorhout, Sassenheim en Warmond, maar niet met Lisse en Hillegom. Noordwijkerhout besloot als gewilde (samenwerkings)partner alle mogelijkheden nog even open te houden. Vorige maand hakte Noordwijkerhout de knoop door: het wil in elk geval zelfstandig blijven en daarbij intensief gaan samenwerken met in elk geval Lisse en Hillegom. Alleen samenwerken met Noordwijk levert te weinig op, denkt de raad. Concrete mogelijkheden voor de drie belangrijkste bollengemeenten zijn er volgens Noordwijkerhout genoeg. Zo kunnen ze samen hun steentje bijdragen aan een gezonde toekomst voor de bollenteelt in de streek, een eenduidig beleid voeren voor wat wel en niet mag in het landelijk gebied en samen kijken waar bedrijfsterreinen kunnen komen. Ook in de gemeentelijk organisatie kan worden samengewerkt op terreinen als automatisering, inkoop, afhandeling van bezwaarschriften en de ontwikkeling van een gezamenlijk veiligheids- en handhavingsbeleid.


Over de vraag hoe ver de samenwerking moet gaan, verschillen de meningen. Hillegom besloot vorige maand dat een fusie een prima uitkomst zou zijn, Noordwijkerhout wil per se zelfstandig blijven en Lisse buigt zich binnenkort over een voorstel waarbij fusie als een van de mogelijkheden wordt genoemd. Begin volgend jaar willen de drie gemeenten een intentieverklaring ondertekenen, waarna samenwerking uiterlijk op 1 januari 2006 echt moet beginnen. De Lissese wethouder Schuijt benadrukt dat Noordwijk zich mag aansluiten bij de samenwerking. ,,Maar we gaan daar niet op zitten wachten. Wat Noordwijk ook doet, wij gaan nu gewoon aan de slag.''

Zoals gezegd er is niets nieuws onder de zon.........

dinsdag 21 december 2004

Braspartijen

Het heeft dit Kabinet der Daadkracht behaagd om de allerlaagste AOW'ers in 2005 te verblijden met een extra bijdrage van zegge en schrijve HONDERDENACHT EURO ( 108,--).

Ik heb niet de moeite genomen om een opsomming te maken van al datgene dat je met dit schamele bedrag kunt aanrichten. Het loont simpelweg de moeite niet. Voor braspartijen hoeven we in ieder geval niet te vrezen.
Ik zal wel weer een ondankbaar nest zijn, een azijnpisser in optima forma, maar ik vind dit weer een overduidelijk voorbeeld van neerbuigend gristendom jegens de minderbedeelde medemens.
Nu de gaarkeukens uit de Crisisjaren nog in ere herstellen en het gepeupel weet weer waar ze staan.....Wees blij dat je wat krijgt! Wij hebben het goed voor met U!

woensdag 15 december 2004

Dochters

Voordat ik vroeging krijg......
Ik kan er niet meer om heen.... Ik heb gn zes dochters. Sterker, ik heb er zelfs geen enkele voortgebracht, noch hier noch in Parijs .....

Weer "on air" / in de lucht

Hij doet het weer.