Witchcat's News- and Shit blog

dinsdag 18 januari 2005

Donorcodicil

Ik begrijp al jaren lang niets van de discussie over al of niet verplichte orgaandonatie. Ik vind dat je de morele plicht hebt om je medemens te helpen als je daartoe in de gelegenheid bent.
Dus orgaandonatie ja, tenzij je schriftelijk hebt aangegeven daar om principiŽle redenen bezwaar tegen te hebben. Ik respecteer in deze ieders mening maar niettemin, kan ik mij moeilijk verplaatsen in de redenatie die met name vanuit gelovige kringen iedere keer weer van stal gehaald wordt. M.i. zou het toch voor iedere christen de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Heb je naasten lief etc.....

Voor mij is het heel simpel. Geen orgaandonor? Prima, maar als u voor uw principes staat dan heeft u in een voorkomend geval ook geen recht op een orgaan van een ander. Je bent principeel of niet. Niet een beetje.

0 reacties:

Een reactie plaatsen<$I18N$LinksToThisPost>:

Een koppeling maken

<< Startpagina