Witchcat's News- and Shit blog

vrijdag 4 februari 2005

Doodmoe

De beslissing van Minister Hogervorst om het advies van de Gezondheidsraad om het chronisch vermoeidheidssyndroom (ook wel aangeduid met ME) formeel als ziekte te erkennen, naast zich neer te leggen is het zoveelste bewijs dat al dat soort adviesraden louter en alleen worden gebruikt om het gelijk van een minister of het Kabinet aan te tonen. Past het advies niet in je straatje dan verwerp je het met de opmerking dat het standpunt van het adviesorgaan onvoldoende is onderbouwd. Past het wel in straatje dan om arm je het zo innig mogelijk.

Waarden en normen daar hebben we het hier over......, je zou er - als je dat als ME-patient al niet zou zijn - DOODMOE van worden!

0 reacties:

Een reactie plaatsen<$I18N$LinksToThisPost>:

Een koppeling maken

<< Startpagina