Witchcat's News- and Shit blog

woensdag 16 februari 2005

Mosterd na de maaltijd

"Als het kalf verdronken is dempt men de put" en "En dat komt als mosterd na de maaltijd " zijn gezegden die beide van toepassing zijn op het in 1997 opgestelde en vandaag in werking getreden Verdrag van Kyoto. Het feit dat het Verdrag pas na ruim 7 jaar inwerkingtreedt zegt genoeg over de betrokkenheid van overheden als het gaat over het milieu. Economische belangen hebben altijd gedomineerd ongeacht over welke eeuw je hebt. Dus het is een illusie om te veronderstellen dat vanaf vandaag alles anders zal zijn.

In ben dan ook zeer pessimitisch als gaat over de gevolgen van het broeikaseffect. Of Amerika, China en Australie nu wel of niet alsnog meedoen om de uitstoot met 5% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990 zoals het Verdrag van Kyoto stelt, te stuiten valt het verval van de moderne wereld mijns inziens toch niet. Mijn generatie maar ook de generaties hiervoor hebben bewust danwel onbewust nooit de ernst van de uitstoot van COČ willen aanvaarden. Alle hoop is dan ook gevestigd op de huidige ik-generatie en toekomstige ik,ik-generatie.
Ik vrees hoe spijtig ook dat die hoop ijdel zal blijken te zijn........

0 reacties:

Een reactie plaatsen<$I18N$LinksToThisPost>:

Een koppeling maken

<< Startpagina