Witchcat's News- and Shit blog

zaterdag 19 februari 2005

Kadett

Bericht in de Telegraaf:

Een 46-jarige man die al zeven weken in een oude Opel Kadett voor het huis van zijn ex-vrouw bivakkeerde, is vrijdagavond opgepakt. Hij wordt verdacht van stalking. De man verbleef voor de woning van zijn veertigjarige vrouw, in de hoop dat ze hem weer in huis zou nemen.

Lijkt me nogal logisch, welke vrouw zit er nu te wachten op een Kadett en dan tot overmaat van de ramp nog een oude ook.
Je moet wel een echte sukkel zijn om een vrouw te willen veroveren met een Kadett.....

woensdag 16 februari 2005

Mosterd na de maaltijd

"Als het kalf verdronken is dempt men de put" en "En dat komt als mosterd na de maaltijd " zijn gezegden die beide van toepassing zijn op het in 1997 opgestelde en vandaag in werking getreden Verdrag van Kyoto. Het feit dat het Verdrag pas na ruim 7 jaar inwerkingtreedt zegt genoeg over de betrokkenheid van overheden als het gaat over het milieu. Economische belangen hebben altijd gedomineerd ongeacht over welke eeuw je hebt. Dus het is een illusie om te veronderstellen dat vanaf vandaag alles anders zal zijn.

In ben dan ook zeer pessimitisch als gaat over de gevolgen van het broeikaseffect. Of Amerika, China en Australie nu wel of niet alsnog meedoen om de uitstoot met 5% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990 zoals het Verdrag van Kyoto stelt, te stuiten valt het verval van de moderne wereld mijns inziens toch niet. Mijn generatie maar ook de generaties hiervoor hebben bewust danwel onbewust nooit de ernst van de uitstoot van CO≤ willen aanvaarden. Alle hoop is dan ook gevestigd op de huidige ik-generatie en toekomstige ik,ik-generatie.
Ik vrees hoe spijtig ook dat die hoop ijdel zal blijken te zijn........

dinsdag 15 februari 2005

Bambi Shooters

Als vervente boswandelaars komen Witchy en ik ze de laatste weken weer vrijwel dagelijks tegen. Ze, dat zijn de "hoeders der natuur" de stoere kerels in het groen: Jagers.

In deze tijd van het jaar zijn het de reeŽn die ze op de korrel hebben. Het opvallende aan de reeŽnjacht is de wijze waarop die "jacht" plaatsvindt. Namelijk vanuit een veelal groene, stilstaande danwel stapvoetsrijdende, modale japanner met geopend raam aan de zijde van de bestuurder, de kachel op stand tien en het doorgeladen dubbelloopsgeweer liggend op de passagierstoel.

De truc is kennelijk om reeŽn die het bospad oversteken vanuit de auto te verschalken. Allemaal heel spannend en opwindend dus. Mannenwerk zogezegd. Maar niet heus.
Zielige sukkels zijn het in mijn ogen. Je moet aardig gestoord zijn om voor het luttele bedrag van Ä 60,-- dat ze voor een geschoten ree van Ī 20 kg van de poelier ontvangen, je vrije tijd op te offeren.

Geloof het of niet maar in het niet al te grote Noordbargerbos waarin Witchy en ik dagelijks wandelen hebben we nooit meer dan een koppeltje (een sprong in jachttaal) van drie reeŽn gezien, maar kennelijk is dat teveel van het goede en doen vier gemotoriseerde bambo-shooters hun uiterste best dit aantal te minimaliseren. Het mag duidelijk zijn dat de heren niet echt gecharmeerd zijn van bosbezoekers zoals wij, omdat wij immers door onze aanwezigheid de intenties van de heren aan het verstoren zijn. Het is vermakelijk om te zien hoe krampachtig ze de bosbezoekers proberen te vermijden.

Aan het einde van de middag hadden Witchy en ik dan ook weer volop binnenpretjes omdat wij de reeŽn tegen kwamen in een heel ander deel van het bos dan waar de heren zich bevonden.....

maandag 14 februari 2005

"Lamme zoekt blinde"

"Boer zoekt vrouw", heet het nieuwe KRO tv-programma op de zondagavond. Een vrouwenprogramma net als Spoorloos, ook al zo'n tranentrekkend programma van de KRO. Ik kan niet de energie opbrengen om het hele programma te volgen. Het blijft bij flarden.
Eerlijk gezegd geneer ik mij voor de wijze waarop deze zielepoten der aarde worden misbruikt als gevolg van hun verlangen naar iets dat liefde heet. Boeren worden neergezet als zielige niet aan de vrouw te komen mannen. Stoer maar stuntelaars in de liefde.
Natuurlijk is dit een karikatuur, maar het blijft een feit dat misbruikt wordt gebruikt van de persooonlijke situatie van mensen onder het mom van help de naar liefde snakende medemens, terwijl het niets anders is dan onversneden amusement over de rug van "de lamme en de blinde". En dan doet het er niet toe dat al die boeren en hun vrouwelijke minnaars in spť op vrijwillige basis meewerken.

zondag 13 februari 2005

Jomanda en il Papa

Zwijgen
De Portugese kardinaal Jose Saraiva Martins zei zondag in een interview met de krant Diario de Noticias dat de paus zijn werk kan blijven doen hoewel hij steeds meer moeite heeft met spreken.
"De paus communiceert zelfs door zwijgen", aldus de kardinaal, die hoofd is van de congregatie voor de heiligverklaringen. "Ondanks zijn ziekte beschikt de paus over de fysieke en intellectuele capaciteiten om zijn rol te vervullen.

Ik heb altijd al gedacht dat er weinig verschil zit tussen het geloof in de Paus en het geloof in het medium Jomanda. Dat ik daarmee goed zat is nu dus bewezen. Jomanda communiceerde immers ook door te zwijgen.
Overigens ik kan niet nalaten om op te merken dat het rudimentaire optreden van de Paus van de laatste jaren het onomstotelijke bewijs is dat je mensen niet tot in het "oneindige" kunt laten werken, zoals sommige politici ons tegenwoordig willen doen geloven............

zaterdag 12 februari 2005

Sabbelen

Bericht uit het nieuws:

'Inkomen ouderen stijgt met twintig procent'
Gepensioneerden gaan er de komende vijftien jaar flink op vooruit. Het inkomen van mensen met een AOW-uitkering stijgt met meer dan twintig procent. Zelfs als AOW-ers gaan meebetalen aan de AOW-uitkering, iets wat nu nog niet het geval is, stijgt hun inkomen nog met vijftien procent.


Ik weet wat ons te wachten staat. Geen AOW waar de family Witchcat dacht recht op te hebben........ Want er is toch geen weldenkende Nederlander die denkt dat de overheid deze mensen met rust laat. Afromen die hap! Kwaad kan ik er niet meer om worden. We zien wel als het zover is. Voor mij is het des te meer een reden om nu te kopen want mijn hartje begeerd.
De uitspraak "Dat doe ik straks/later wel" wordt zo langzamerhand voor velen wel erg tricky....

Het is tien over rood

Post krijgen is soms leuk. Soms ook niet. Zoals vandaag. Een brief uit Leeuwarden. Beter gezegd een acceptgiro met daarop het bedrag van Ä 95,-- te betalen wegens het door roodlicht rijden.
De reden dat ik door roodlicht reed is eerlijk gezegd en ik zeg het zelf, uitermate stom!
Al rijdende constateerde ik dat het dashboardklokje verre van op tijd liep. Een man is technisch tot vrijwel alles in staat niet waar, dus autorijden en de tijd bijstellen kan tegelijkertijd, dacht ik. Sterker nog, ik kan zelfs drie dingen tegelijk naar later bleek. Door mijn fixatie op het klokje, merkte ik niet dat het stoplicht voor rechtsaf op rood stond. Cheeze....!

zaterdag 5 februari 2005

Caatje en Witchy presents...

Commentaar overbodig lijkt me zo.......

vrijdag 4 februari 2005

Doodmoe

De beslissing van Minister Hogervorst om het advies van de Gezondheidsraad om het chronisch vermoeidheidssyndroom (ook wel aangeduid met ME) formeel als ziekte te erkennen, naast zich neer te leggen is het zoveelste bewijs dat al dat soort adviesraden louter en alleen worden gebruikt om het gelijk van een minister of het Kabinet aan te tonen. Past het advies niet in je straatje dan verwerp je het met de opmerking dat het standpunt van het adviesorgaan onvoldoende is onderbouwd. Past het wel in straatje dan om arm je het zo innig mogelijk.

Waarden en normen daar hebben we het hier over......, je zou er - als je dat als ME-patient al niet zou zijn - DOODMOE van worden!

dinsdag 1 februari 2005

Understatement

De Nederlandse veevoersector rommelt met het veevoer. Door afvalstoffen uit bijvoorbeeld diergeneesmiddelen door het voer te mengen, zetten de voederproducenten de veiligheid van het voedsel op het spel.
Daar gaan we dan wat aan doen, denk je dan als rechtgeaarde burger. De verantwoordelijken moeten gestraft worden.

Maar wat lees ik:
" Minister Veerman van Landbouw vindt dat in eerste instantie de veevoersector zelf verantwoordelijk is voor deze misstanden."

Over een understatement gesproken.....