Witchcat's News- and Shit blog

maandag 23 januari 2006

Een open deur

"Ministers gaan "vreselijker" met elkaar om dan wie dan ook. "Achter elkaars rug om, ach, ach, ach, het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken. Ik, Alexander Pechthold, heb het dan niet over de Afghanistan-affaire, maar de Haagse politiek in het algemeen. (-) Machinaties, machtsspelletjes, persoonlijke belangen, partijbelangen die meespelen bij de benoeming van personen of het nemen van besluiten."

T'is me wel een ontboezeming zeg. Maar oké, hij heeft het ten minste wel gezegd, terwijl de rest het alleen maar denkt, maar niet uitspreekt. Dat het klopt, kun je overigens afleiden uit de reactie van het geweten van de Tweede Kamer, Fransje Weisglas zoals verwoord in zijn eigen weblog.....

"Minister Pechtold geeft in een interview voor de zoveelste keer kritiek op de politiek in Den Haag en op een aantal van zijn collega?s. Ik heb al vaker gezegd dat ik het slecht vind dat politici zelf bij voortduring afgeven op hun eigen vak. Dit is ongeloofwaardig voor de burgers in Nederland. Het voedt de gedachte dat het in Den Haag alleen om het spel en het eigenbelang gaat. Dit is gewoon niet waar. Politici werken met veel inzet en gedrevenheid aan het realiseren van de inhoudelijke opvattingen waar ze voor staan. De kritiek van minister Pechtold op een aantal van zijn collega?s vind ik ronduit oncollegiaal en deloyaal. Als ik het in Den Haag zo slecht naar mijn zin zou hebben als Alexander Pechtold zou ik gewoon een enkele reis naar Wageningen nemen".

DE WAARHEID IS SOMS HARD FRANS......

0 reacties:

Een reactie plaatsen<$I18N$LinksToThisPost>:

Een koppeling maken

<< Startpagina