Witchcat's News- and Shit blog

dinsdag 31 januari 2006

IJzervreters

Laten we n ding heel duidelijk afspreken:

IK WIL VAN GEEN ENKELE POLITICUS DIE VR DE MISSIE NAAR URUZGAN IS, GEEN ENKELE KROKODILLE-TRAAN ZIEN WANNEER HET EERSTE NEDERLANDSE DODELIJKE SLACHTOFFER DE BODYBAG INGAAT...........

R.I.P.

donderdag 26 januari 2006

Inburgeringscursus

Juf Rita Verdonk zegt:

"Zo moeilijk is Nederlands niet Mense!, je moet alleen maar goed kenne leze......!"

ANTILOOP = middel tegen diarree
BEDACHT = naast bed nummer zeven
ACHTERAF = min acht
PAPIER = zwaarlijvige Ier
MINISTER = heel kleine ster
KRAKELING = zoontje van inbreker
PROFEET = professor aan tafel
KAARSRECHT = recht om kaarsen te vervaardigen
VERTROUWEN = in het buitenland trouwen
UURWERK = werk dat per uur betaald wordt
MINIMAAL = kleine maaltijd
PANAMA = vader laat moeder voorgaan
KIESKEURIG = tand in goede staat
MISLEIDER = priester
POLITICUS = zoen van een politieagent
EILEIDER = autoritaire kip
PALING = vader van chinees meisje
SUPER-DE-LUXE = onbetaalde benzine
THEOLOOG = Theo vertelde de waarheid niet

maandag 23 januari 2006

Een open deur

"Ministers gaan "vreselijker" met elkaar om dan wie dan ook. "Achter elkaars rug om, ach, ach, ach, het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken. Ik, Alexander Pechthold, heb het dan niet over de Afghanistan-affaire, maar de Haagse politiek in het algemeen. (-) Machinaties, machtsspelletjes, persoonlijke belangen, partijbelangen die meespelen bij de benoeming van personen of het nemen van besluiten."

T'is me wel een ontboezeming zeg. Maar ok, hij heeft het ten minste wel gezegd, terwijl de rest het alleen maar denkt, maar niet uitspreekt. Dat het klopt, kun je overigens afleiden uit de reactie van het geweten van de Tweede Kamer, Fransje Weisglas zoals verwoord in zijn eigen weblog.....

"Minister Pechtold geeft in een interview voor de zoveelste keer kritiek op de politiek in Den Haag en op een aantal van zijn collega?s. Ik heb al vaker gezegd dat ik het slecht vind dat politici zelf bij voortduring afgeven op hun eigen vak. Dit is ongeloofwaardig voor de burgers in Nederland. Het voedt de gedachte dat het in Den Haag alleen om het spel en het eigenbelang gaat. Dit is gewoon niet waar. Politici werken met veel inzet en gedrevenheid aan het realiseren van de inhoudelijke opvattingen waar ze voor staan. De kritiek van minister Pechtold op een aantal van zijn collega?s vind ik ronduit oncollegiaal en deloyaal. Als ik het in Den Haag zo slecht naar mijn zin zou hebben als Alexander Pechtold zou ik gewoon een enkele reis naar Wageningen nemen".

DE WAARHEID IS SOMS HARD FRANS......