Witchcat's News- and Shit blog

woensdag 30 augustus 2006

Ego-tjes

Wat het gehannes m.b.t. de positie op de concept-verkiezingslijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen maar weer eens heel pijnlijk heeft blootgelegd, is het feit dat bepaalde kamerleden er niet voor het algemeen belang zitten maar voor hun eigen ego.
Je kunt alles over Arthur Docters van Leeuwen zeggen, maar onduidelijkheid over zijn werkelijke redenen om kamerlid te worden kun je hem niet verwijten.
Ikke, Ikke.......

maandag 28 augustus 2006

Aso's

Ik zal ongetwijfeld een aantal mensen op hun ziel trappen, maar ik wil het toch even gezegd hebben.

"Je moet wel een ongelooflijke a-sociale inborst hebben wil je bij de komende verkiezingen je stem uitbrengen op de VVD!
Ik heb zelden zo'n schandalig, a-sociaal verkiezingsprogramma gezien! Stelletjes aso's zijn het."

woensdag 23 augustus 2006

Doodziek

Van je afschrijven schijnt het beste te zijn om je frustraties kwijt te raken, aldus de heren Psychologen. Volgzaam als ik ben, volg ik die raad op.

Wat er aan de hand is? Ik wordt overvallen door grote gevoelens van mistroostigheid. Het land waarin u en ik leef is namelijk zo langzamerhand dood en doodziek. En wel in dien mate dat ik er mismoedig en mistroostig van wordt. Al die dommigheid en simplisme in het quadraat binnen een tijdbestek van nog geen 24 uur. Het wordt mij echt te veel!

Ten eerste, gisteravond de foute Geert Wilders, die op tv zijn witte verkiezingsprogramma en witte kandidaten bestaande uit geflipte ex-LPF'ers presenteerde. Inhoudelijk een programma te banaal om waar te zijn. Maar desondanks hollen vele kippen zonder kop als gekken achter hem aan......
Ten tweede, de al even foute Marco Pastors en Joost Eerdmans die ook een verkiezingsprogramma presenteren dat inhoudelijk ook het schaamrood op mijn kaken doet verschijnen.......
En ten derde, het bericht dat het Radboud Ziekenhuis tweehonderd man moet gaan ontslaan omdat er bezuinigd moet worden.......

Sorry geachte lezer, ik moest dit even kwijt. Opgelucht ben ik echter niet. In zoverre moet ik de heren Psychologen wel teleurstellen: de frustratie is er nog steeds.

Update: Het is inmiddels half elf in de avond. De wereld ziet er weer wat vrolijker uit nu de watjes van Ajax in de voorronde van de Champions League "verrassend" verloren hebben van de door mij zo geliefde Denen van FC Kopenhagen.....

maandag 21 augustus 2006

Ostfriesland

Hoewel het eigenlijk met de huidige hoge benzineprijzen gekkenwerk is, heeft de Witchcat-familie het nodig geoordeeld om, zoals in de Vijftiger en Zestiger jaren zeer gebruikelijk was, een dagje met de auto te gaan “toeren”.

Hoewel we bij de start nog niet wisten waar we terecht zouden komen, reden we vijf kwartier later in de omgeving van het Duitse Emden midden in het weidse Ostfriesland.
Het schitterende weer zal er ongetwijfeld aan bijgedragen hebben, maar het ritje heeft ons in bepaalde opzichten zeer verrast. Zowel in positieve als negatieve zin.
Om met het negatieve te beginnen. De streek is over het algemeen arm en leeg en doet geen enkele poging om die feiten te verhullen. Een vergelijking met de noordelijke delen van onze eigen provincies Friesland en Groningen gaat dan ook volledig mank. Zo bezien is het dan ook meer dan logisch dat Duitse makelaars proberen de rijkere Groningers onder ons trachten te verleiden tot de aankoop van werkelijk spotgoedkope woningen.

De schoonheid van Ostfriesland ziet hem voornamelijk in de noordwestelijke kuststreek. Dat gebied - tussen de dorpjes Norden en Greetsiel - is qua natuur zeer aantrekkelijk. Op zich niet zo verwonderlijk natuurlijk omdat het onderdeel uitmaakt van het "Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer" en alszodanig veel overeenkomsten vertoont met ons eigen Waddengebied.
Het plaatsje Norden/Norddeich deed mij sterk denken aan Noordwijk-binnen uit de Zestiger Jaren en kan dus gevoeglijk overgeslagen worden, tenzij je natuurlijk wilt zien hoe Noordwijk-binnen er ruim veertig jaar geleden uitzag.
Greetsiel daarentegen, het garnalen vissersdorpje met zijn autovrije centrum, vele restaurants en pittoreske zeehaven, is zeker wel een bezoekje waard.
Veruit het aantrekkelijkst zijn echter de werkelijk schitterend aangelegde en onderhouden fietspaden die het natuurgebied doorkruisen, zowel voor-, op-, als achter de zomerdijk. Met name de aanwezigheid van dat fietspadennet zal op enig moment aanleiding zijn dat wij ons - maar nu met de fiets achterop de auto - weer richting Ostfriesland zullen begeven.

woensdag 16 augustus 2006

Groene en witte spellers

Vandaag verschijnt het Witte Boekje als tegenhanger van het Groene Boekje, de officiële woordenlijst der Nederlandse Taal.

Hét grote verschil tussen de groene spellers en de witte is dat de witte meer keuzevrijheid hebben. Ze zijn bijvoorbeeld niet gebonden aan de tussen-n-regels van het Groene Boekje (GB).
Van het Witte Boekje (WB) mag iedereen schrijven: beddesprei, bokkepootje, kerkeraad, pannekoek (GB beddensprei enz.) en, anderzijds: ideeënloos, grenzenloos, waardenvrij, gazellenkudde, gedachtengoed (GB ideeëloos enz.). Maar de groene schrijfwijze is voor witte spellers niet fout.
Ook in andere opzichten is de redactie van het WB te werk gegaan onder het motto ’vrijheid, blijheid’. Een greep: handvaten (GB) en jarretels (GB) mag, maar handvatten en jarretellen ook. En naast adsl, ajacied, bangeschijters, collega’s, jihad, facsimile, in spe en per se (GB) accepteert het WB ook ADSL, ajaxied, bangeschijterds, collegae, djihad, facsimilé, in spé en persé.
Namen van feestdagen krijgen in het WB vaker een hoofdletter: Eerste en Tweede Kerstdag, Oud en Nieuw, Palmzondag, Poerimfeest. Het WB spelt ook Middeleeuwen, Renaissance, Cambrium en andere namen van geologische tijdperken (GB: middeleeuwen enz.). Maar de hoofdletter die het GB geeft aan Bijbelvast, Bijbelboek, Biblebelt, Korantekst enz., ontbreekt in het WB, dat hem alleen voor Bijbel en Koran reserveert.
In 1 aprilgrap, 8 uurjournaal, 18 holesgolfbaan en dergelijke (GB) zet het WB een streepje na 1, 8 en 18 en in premie A-woning (GB) na premie. Big bangtheorie (GB) wordt bigbangtheorie, zonder spatie, maar een donquichot (wereldvreemde idealist; GB) wordt bij de witwassers een don quichot en zijn fightingspirit (één woord, GB) verandert in fighting spirit (WB).
De getuige à decharge, de bohemien en het avondappel van het GB krijgen in het WB (er) een accent (bij): getuige à décharge, bohémien en avondappèl.
In bodyart, boegeroep, centrumlinks, coassistent, coproductie, nationaalsocialist, newagemuziek, prowesters enz. (GB) zet het WB een streepje: body-art, boe-geroep, centrum-links, co-assistent, nationaal-socialist, new-agemuziek, pro-westers. Co-existentie (GB) wordt coëxistentie.
Meer gastvrijheid dan de groene regelaars bieden de witte aan allerlei nieuwe – meestal uit het Engels geplukte – werkwoorden. Zo vervoegen ze freefighten (freefightte, gefreefight) en freeriden (freeridede, gefreerided), Het WB laat taalgebruikers ook scoubidouen (scoubidoude – gescoubidoud), een werkwoord dat in het GB ontbreekt.
Anders dan de groene handleiding neemt de witte legio namen op, van Aadorp in Twente, ADO Den Haag en (Jacques) Anquetil tot XS4ALL en Zambezi (Zambesi mag ook). De opstellers schiepen hiervoor ruimte door niet, zoals het GB, allerlei onproblematische samengestelde woorden af te drukken: alleen al onder ’water*’ meer dan tweehonderd in het GB (in het WB nog geen vijftien).
Overigens hebben de WB’ers veel verbeteringen overgenomen waarmee het GB van 2005 zich van de editie van 1995 onderscheidt.
Een verschil in uitgangspunt tussen de twee gidsen is, ten slotte, dat de witte redactie te rade is gegaan bij een groot aantal taalgebruikers, die hun voorkeurspellingen mochten inzenden. De opstellers van de rijksregeling hebben er vooral op gelet dat allerlei taalkundige regels en regeltjes heel precies werden toegepast. Zo kozen ze voor ideeëloos omdat andere woorden op -loos (bandeloos, grenzeloos enz.) in hun boekje óók geen tussen-n hebben (in het WB wel, voor wie dat verkiest).

Overigens uw redacteur Witchcat zal waarschijnlijk meer in het oude groen schrijven dan in het nieuwe witte of het nieuwe groen. Dat lijkt hem het simpelste.....

dinsdag 15 augustus 2006

Bladblazers en ander tuinlawaai

Nu de ergste hitte weer voorbij is en het gras weer groeit, komt bij menigeen de neiging op weer eens in de tuin te werken. Maar let op! Woont u als Nederlander in Duitsland of bent u van plan dit te gaan doen houdt dan niet alleen rekening met de beperkende regelgeving inzake barbecuen, waarover ik u gisteren geïnformeerd heb, maar bedenk ook dat u uw gazonnetje op zondag niet mag vertroetelen....

Want waar Duitsers zich mateloos aan ergeren is de gewoonte van geëmigreerde Nederlanders om vooral op zondag allerlei lawaai producerende apparaten te gebruiken. Gezien de droogte van de afgelopen weken en de talloze bladeren op de grond zouden zij op het idee kunnen komen, de volgende zondag uw bladzuiger aan te zetten en de dode boel op te ruimen. Doet u dat vooral niet, want u tuiniert in strijd met de wet!
Wanneer u met grasmaaiers en ander gereedschap in de tuin lawaai mag maken is namelijk duidelijk geregeld in de Geräte- und Maschinenlärmverordnung . Deze verordening kent
57 Gerätegruppe, waaronder ook het tuingereedschap. Het meeste gereedschap mag in de tijd van 07.00 uur tot 20.00 uur worden gebruikt. Echter, niet op zon- en feestdagen!!!!!
Voor bepaalde apparaten zoals bladzuigers e.a. geldt een aangescherpte regelgeving. Dit soort apparaten mag slechts tussen 9.00 uur en 13.00 uur en 15.00 uur tot 17.00 uur worden gebruikt. Bovendien kunnen gemeenten nog additionele rusttijden voorschrijven.

Kortom wonen in Duitsland kent niet louter goedkope woonvoordelen voor tuinfanatici.....

maandag 14 augustus 2006

Bratwurst

Barbecuende Nederlanders onderschatten regelgeving in Duitsland

Duitsland is een land van regels en rechters passen deze genadeloos toe. Gesetz is Gesetz nicht wahr!
Onderstaand referaat (met dank aan Anwaltskanzlei Strick, www.strick.de ) is dan ook met name bedoeld voor die Nederlanders die overwegen om in die Heimat ein billig Haus zu kaufen.....

In beginsel mag u als eigenaar of huurder van een huis, uw tuin of terras gebruiken zoals u dat zelf wilt. Echter, de grenzen liggen daar waar de belangen van uw buurman in het geding komen. Het gebruik van een barbecue of buitenkeuken valt o.a. onder het Immissionsschutzgesetz, dat het gebruik verbiedt als walm geconcentreerd richting de woning van uw buurman trekt.

Daar blijft het niet bij want enkele rechters hebben bovendien ook het aantal barbecue-avonden aan banden gelegd:

a) Volgens het Landgericht Stuttgart mag je drie keer per jaar of een totaal van zes per jaar barbecuen.
Deze genereuze uitspraak wordt als volgt beargumenteerd: "barbecuen is een activiteit in een multiculturele vrijetijdsmaatschappij die is gebaseerd op een toenemende herbezinning op de natuur en dient tot een in de zomer gebruikelijke manier ter bereiding van spijzen aller aard en is heden ten dage niet meer beperkt tot de uitsluitende bereiding van vlees". Hoe vaak men mag barbecuen, wordt bepaalt door het allgemeine Toleranzgebot (zes uur is wel zeer tolerant).
b) Het Amtsgericht Bonn is in zijn opvatting over de grenzen van het allgemeine Toleranzgebot al iets royaler: op een balkon mag je in de periode van april t/m september een keer per maand barbecuen. Echter, de medebewoners moeten twee dagen van tevoren over het voornemen worden geïnformeerd.
c) Het Bayrische Oberste Landgericht staat incidenteel barbecuen zes tot tien keer per zomer toe. Vereist is echter, dat de barbecue in het achterste gedeelte van de tuin wordt geplaatst. Het hof onderkent dat ook vanuit deze plaats enige geur tot de buren kan trekken. Op basis van het allgemeine Toleranzgebot moeten de buren dit echter enkele keren per jaar accepteren.
d) Beter af zijn de mensen in Aken: volgens het aldaar gevestigde Landgericht mag men twee keer per maand barbecuen, echter alleen in het achterste gedeelte van de tuin en dat ook maar tussen 17.00 uur en 22.30 uur.
e) Voordat u nu denkt dat het, gezien de diversiteit van de uitspraken, allemaal zo´n vaart niet zal lopen wil ik u een uitspraak van het hof in Oldenburg niet onthouden:
Maximaal vier avonden per jaar, telkens tot uiterlijk 24.00 uur. Echter, wie zijn buren (te) veel overlast veroorzaakt moet in het uiterste geval rekening houden met een boete t/m € 250.000,-- en Ordnungshaft.

Boete bij teveel rookontwikkeling:
Wie zijn buren berookt moet tevens met een geldboete rekening houden, omdat dergelijke handelingen in strijd zijn met het Landesimmissionsschutzgesetz. Het hof in Düsseldorf veroordeelde een gastheer tot een boete van € 100.000,-- omdat de walm van vergloeiend houtskool in de woning van de buurman was getrokken en er tevens sprake was van geluidsoverlast.

Guten appetit!, Eet smakelijk.........

Logica

Ter overdenking op deze regenachtige dag "zomaar" enkele willekeurige quote's in het licht van de komende verkiezingen. De conclusie laat ik aan u over.....

AMSTERDAM - De koopkracht stijgt komend jaar voor iedereen in Nederland. Dat meldt De Telegraaf vrijdag 11 augustus 2007 op basis van vertrouwelijke berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). De koopkracht neemt gemiddeld met een procent toe.

DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende en minister Gerrit Zalm van Financiën hebben naar aanleiding van de recente prognose van het CPB de hoop uitgesproken dat de vakbeweging de economische groei niet frustreert met te hoge looneisen. "Een van de redenen dat het nu beter gaat, is de loonmatiging van de laatste jaren door de discipline van de vakbonden. Laten we hopen dat het zo blijft".

VOORBURG - Het inkomen dat mensen kunnen gebruiken om te consumeren is voor het vierde jaar achtereen gedaald. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag 14 augustus 2007 meegedeeld.