Witchcat's News- and Shit blog

maandag 30 oktober 2006

Danish Design

We zitten er weer! Waar? Aan de Svollingvej in Vester Husby. Het is windstil en het regent zachtjes..... Logisch, want het is bijna november en het is ten slotte Denemarken en geen Maleisië.

Het is de welbekende stilte voor de storm. Morgen 31/10 moet het gebeuren. Storm uit het Noordwesten. Een storm die volgens het Deense KNMI vergezeld zal gaan van striemende, ijskoude sneeuwbuien en temperaturen die niet hoger zullen zijn dan +3 graden overdag en -3 graden s'nachts.
Danish Design. Precies het weer zoals dat nu naar mijn mening in Denemarken moet zijn. Hoewel, ook Denemarken zal niet kunnen ontsnappen aan de gevolgen van de "Global Warming" van moeder Aarde, maar dat terzijde.

Dit stukje tekst komt tot u d.m.v. een 28 kb telefoonmodem dat naast de sauna, het solarium, de schotelantenne en de afwasmachine tot de uitrusting van het sommerhus behoort. Het modem werkt zoals u ziet, maar het is oh,zo traag. Zo traag dat ik onder normale omstandigheden allang de verbinding verbroken zou hebben. Maar ik ben hier tenslotte om een weekje te ontstressen, dus behoor mij er niet druk over te maken. Het leidt er overigens wel toe dat ik dit tekstje niet vergezeld zal laten gaan van foto's want dat duurt toch echt te lang.
Foto's, die ik gisteren aan het eind van de dag genomen heb van een zee zoals ik die nog nooit eerder zo had gezien. Het was namelijk windstil, maar toch was er sprake van een pikzwarte zee met hoge, bulderende golven die bijna tot aan de duinen reikten. Heel wonderlijk en vreemd om te zien.

De moraal van dit stukje tekst mag duidelijk zijn: We hebben het ondanks alles prima naar ons zin!

woensdag 18 oktober 2006

De Gouden Eeuw volgens Balkenende (3)

Telegraaf 18/10/06
Jan Peter Balkenende is teleurgesteld in intellectuelen, kunstenaars en schrijvers omdat ze zich niet laten horen in het publieke debat over de problemen in de Nederlandse samenleving.
,,Waar is het maatschappelijk engagement van intellectuelen, schrijvers en kunstenaars gebleven? Waarom die bijna angstwekkende stilte?'', vraagt Balkenende in een brief aan schrijver Harry Mulisch. Volgens hem zou de Nederlandse intelligentsia de politiek, net zoals vroeger, steeds een spiegel moeten voorhouden.


Mist JPB de deelname van de intellectuelen?

Wel nu, JPB begrijpt niet dat zijn debat niet hùn debat is, begrijpt niet dat zijn samenleving niet hùn samenleving is, begrijpt niet dat zijn autisme niet door hen wordt gedeeld, begrijpt niet dat zijn normen en waarden uit hun grootouder's kleutertijd stammen, begrijpt niet dat zijn visie voor hen een leugen is, begrijpt niet dat zijn bewogenheid voor hen een masker is.

JPB begrijpt niet dat de intellectuelen in deze samenleving een oorverdovende en hartverscheurende discussie voeren over zaken waar hij niet van weet, over zaken waar hij geen oog voor heeft.
JPB begrijpt niet dat de intellectuelen zijn koopmansoptimisme even abject vinden als de genocidale terreur waarop de VOC haar rijkdom vestigde.
JPB begrijpt niet dat in intellectuele kringen zijn naam synoniem is geworden voor ongelikt burgermansbedrog. Hij is ziende blind en horende doof, een ijdeltuit vol zelfbeklag, een Don Quichotte in een zelf geschapen nachtmerrie, aanbeden door de ego-horden in onze samenleving.

Als u nu nòg niet weet op wie u op 22 november niet moet stemmen dan is er - vrees ik - weinig hoop meer!

w.g. Witchcat, pseudo-intellectueel

vrijdag 13 oktober 2006

Ambtenarenleed en -frustratie

De kloof tussen burger en overheid: wat kun je er eigenlijk nog over zeggen? Elk deuntje komt op het zelfde neer: de overheid moet vernieuwen, beter luisteren, naar de mensen toe, uit de achterkamertjes komen, de kaasstolp aan diggelen slaan, beter communiceren, beter bereikbaar zijn, op maat diensten aan bieden, en ga zo maar door.

Welke analyse je ook leest of hoort, de overheid is altijd de gebeten hond. Dat maakt ambtenaren en politici tot de meest geplaagde bevolkingsgroep van dit moment. Ze zijn verworden tot de vuilnismannen van de publieke sector. Enerzijds kun je niet zonder hen, anderzijds worden ze met de nek aangekeken. Dat doet pijn, heel erg pijn.

Zozeer dat enkele prominenten ineenstorten van ellende. Een fractievoorzitter die haar eigen regeringspartij een 4 geeft, een minister die zichzelf en collega’s voor vuil en vunzig uitmaakt.Zelfbeklag dat zich mede manifesteert in het programma Andere Overheid, een project waar diezelfde minister een dagtaak aan heeft. De meest tragische uitwas van dit programma is de overheidssite www.lastvandeoverheid.nl een overheid die zichzelf aan de schandpaal nagelt, kan het nog droeviger?

Daarom wordt het tijd dat de burger zichzelf eens gaat afvragen: hebben we nou ons zin? Een beetje plagen en pesten is leuk, maar je moet ook je grenzen kennen. De overheid weet het nu wel; geen ambtenaar durft zijn beroep meer te vertellen op een feestje, loketbeambten worden uitgescholden, politieagenten wordt geen gezag meer toegekend en politici kruipen in de slachtofferrol van vernieuwingsvernieuwingsprogramma’s of gaan in therapie bij campagnestrategen.

Slechts een enkeling durft nog dapper weerstand te bieden tegen dit verderfelijke getreiter, en ik citeer hierin niemand minder dan Jan Peter Balkenende. “U zou zich moeten schamen voor het feit dat we ons in Nederland vaak druk maken om niks. Weet u, ik heb het een beetje gehad met al dat doorgeslagen negativisme. Daar heb ik het gewoon mee gehad”, bromt De Baas van BV Nederland, die er tersluiks op wijst dat wij vroeger nog wereldzeeën bevoeren.

Nu we te maken hebben met een overheid die niet anders meer kan dan klaagzangen over zichzelf zingen is het moment aangebroken om ambtenaren en politici weer een stok in handen te geven. Wel zo eerlijk. Deze stok noemen we het programma Andere Burger en de speerpunt daarop heet www.lastvandeburger.nl : de site waar de overheid haar beklag kan doen over bandeloos, onverantwoordelijk en gezagsondermijnend gedrag.

Van burgers wordt verwacht dat zij oplossingen verzinnen voor het leed en de kopzorgen die zij overheid en politiek bezorgen. Dat ze eens luisteren naar wat de gezagsdragers en uitvoerders van het gezag te vertellen hebben, waaraan ze zich storen en wat de burger moet doen om in positieve zin te veranderen.

Ergernissen die voorheen verdampten in formele communicatieprotocollen en politieke campagnepraatjes, kunnen nu eindelijk op het bordje van de burger geworpen worden. Eet smakelijk!

w.g. een ambtenaar

maandag 9 oktober 2006

Blues on YouTube

YouTube is een hype, dus ook ik nam een kijkje op deze - door Google zo begeerde - video-site. Howel er erg veel kaf onder het koren zit, zitten er na wat zoeken opmerkelijke filmjes tussen. Zo vond ik onder het kopje blues de volgende opname van de veel te vroeg overleden gitarist Steve Ray Vaughan,opgenomen tijdens een mij onbekende unplugged sessie bij MTV. Voorzover mij bekend is deze nooit op cd verschenen, jammer want het klinkt mij als bluesliefhebber erg lekker in de oren.
Luister maar naar "Pride and Joy" :

donderdag 5 oktober 2006

De Gouden Eeuw volgens Balkenende (2)

Sneller dan verwacht...., ben ik weer verplicht u te wijzen op de "zegeningen" van de Gouden Eeuw van Balkenende.

" Het door premier Jan Peter Balkenende aangedragen thema 'normen en waarden' heeft in de afgelopen jaren geleid tot veertig specifieke acties. Voor een dergelijk nieuw thema, dat versnipperd over allerlei departementen uitwerking krijgt, is op het punt van agendering en concretisering veel bereikt".

Dit staat in een stuk dat is opgesteld door het ministerie van Algemene Zaken en dat maandag besproken is door de ministers die erbij betrokken zijn.
Mooi zult u zeggen, echter ik wil u wijzen op de volgende opmerkelijke passage in de notitie, waarin wordt gewaarschuwd voor het zogenoemde "boemerangeffect" van het zo benadrukken van normen en waarden." Ik citeer:

"Het was, in jaren dat het kabinet hard ingreep in sociale zekerheid en zorg, reden voor parlement, media en ook voor veel burgers om ook waarden als solidariteit aan de orde te stellen en het kabinetsbeleid hierop te beoordelen, aldus de notitie.
"Waarden en normen wordt hiermee een politiek instrument." De schrijvers vragen zich af of "dit boemerangeffect" in de toekomst voorkomen kan worden.


Met andere woorden, waarden en normen zijn naar de mening van onze scheepsjongen JPB prima, zolang ze maar niet van toepassing zijn op zijn kabinetsbeleid!
Voor het overige, dat het normen en waarden debat een succes zou zijn gelooft toch niemand mag ik aannemen. Vraag het maar eens aan ambulancepersoneel of vmbo-leraren.
Een veer in eigen r..t ....

dinsdag 3 oktober 2006

De Gouden Eeuw volgens Balkenende (1)

Volgens Jan Peter Balkende leven wij in een tijd die sterke overeenkomsten vertoond met de Gouden Eeuw ten tijde van de VOC, de Verenigde Oostindische Compagnie.
Ik ben zo vrij om de uitspraken van de scheepsjongen Jan Peter de komende maanden tegen het licht te houden, opdat snel zal blijken dat er voor veel mensen in onze samenleving in het geheel geen van sprake is van een Gouden Eeuw.

Onderstaand bericht is afkomstig uit Jan Peter z'n eigen clubblad De Telegraaf.

Vaste lasten kosten helft inkomen AOW'er
Voor ouderen met alleen AOW is rondkomen volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) steeds moeilijker geworden. Zo was een alleenstaande 65-plusser met een minimuminkomen en een huurhuis in 2000 nog 42 procent van zijn inkomen kwijt aan vaste lasten. Dit jaar gaat de helft (50,1 procent) op aan zaken, zoals huur, energie, water, telefoon en (zorg)verzekeringen.

Ouderen die samenwonen zien inmiddels 43,5 procent van hun inkomen opgaan aan vaste lasten. Zes jaar geleden was dat nog 34,8 procent. Dat 65-plussers meer kwijt zijn aan vaste lasten, verklaart volgens het Nibud waarom ze meer betalingsproblemen hebben en vaker een beroep doen op schuldhulpverlening. Er blijft immers steeds minder over voor voeding, versnaperingen, kleding, vrije tijdsuitgaven en huisdieren.
Het Nibud wijst erop dat de gepensioneerden extra kwetsbaar zijn. „Anders dan 65-minners zijn zij meestal niet in staat door arbeid hun inkomsten te verhogen om daarmee hun schulden op te lossen.” Ook kunnen ze moeilijker krediet krijgen. Daarnaast hebben ze vaak extra kosten wegens aanpassingen aan de woning, speciale medicijnen en huishoudelijke hulp.


Moraal van dit verhaal: "Ga in ieder geval stemmen op 22 november a.s. , maar dan niet op JPB en zijn CDA geloofsgenoten!