Witchcat's News- and Shit blog

vrijdag 26 oktober 2007

Uit de kast

Ik heb de twijfelachtige eer regelmatig te worden bestookt met mailtjes die mij uitnodigen mijn vermeende managercapaciteiten op een nog hoger plan te brengen. De inhoud is vaak van een zodanig bovenmatig schreeuwerig Amerikaans gehalte dat ik de inhoud negen van de tien keer niet tot mij neem. Onderstaande organisatie maakt het wel erg bond door mij uit te nodigen nu eindelijk eens "uit de kast" te komen. Als volbloed hetero komt dat toch wel erg rauw op mijn dak.

"Versla de markt en anticipeer op de economische golfbewegingen: kies nu voor het unieke 2 daagse seminar Presence op 29 en 30 november a.s. op Nijenrode.
Geef uzelf en uw organisatie de unieke ervaring met de out of the box ervaring die Presence bij u gaat veroorzaken. De meest succesvolle top 100 bedrijven in de USA gingen u voor én werken nu samen met Joseph Jaworski en Betty Sue Flowers. Ervaar ze live!
Gun uzelf en uw management team deze ervaring. Schrijft u als team van 5 in dan wordt deze unieke ervaring uitgebreid met een teamsessie met één van de twee top consultants aansluitend aan het seminar. Benoem samen met hun de next steps en versla de markt."


woensdag 24 oktober 2007

Geruststelling

"Rijkman Groenink van de ABN verdiende minder dan 20 miljoen aan de verkoop van de Bank"

Gelukkig, een hééééééle geruststelling.......

vrijdag 19 oktober 2007

Misplaatste arrogantie

Als het aan Ajax ligt, doen in de toekomst niet langer amateurclubs mee aan de KNVB-beker. Onze nationale voetbal trots van weleer vindt dat bekerverrassingen voortaan tot een minimum beperkt moeten blijven.

Ze zijn daar in Amsterdam wel erg ver gezonken. De schrik zit er kennelijk goed in. Het is spijtig voor ze dat "resultaten behaalt in het verleden geen garantie bieden voor de toekomst".
Maar misschien zie ik het fout en staat er in het Ajax beleidsplan dat ze ook in het KNVB-toernooi, structureel bij de top-12 horen .....
Volgens mij is het nog altijd zo dat de basis van het voetbal vanuit de amateurs dient te komen dus gun die jongens hun stuntje.

woensdag 17 oktober 2007

Diepe schaamte

"Trots op Nederland"

Trots?, u zou zich diep moeten schamen Frau Verdonk! We hadden het al verwacht maar het is nu overduidelijk, u hoort thuis in het rijtje:

"Eigen Volk eerst" en "Koopt Nederlandschen waar"

U schaamt zich niet, daarom doe ik het maar......

IK schaam mij diep voor een land wat zijn handen op elkaar krijgt voor het "liberale fascistische" gedachtegoed waar U en Geert Wilders de exponenten van zijn.
Daarnaast zou het restant van de VVD zich eens serieus moeten afvragen of het geen tijd wordt de partij op te heffen ten einde daadwerkelijk inhoud te geven aan het liberalisme. Niet omdat zo'n neo-VVD mijn steun zou krijgen, maar om duidelijk te maken dat het echte liberalisme ook fatsoenlijke kantjes kent.

zaterdag 13 oktober 2007

Het boemeltje

"Kabinet wil niet meer met Noorden praten over de Zuiderzeelijn"

Eindelijk een wijs besluit van de regering. Het Noorden is immers al enorm bevoordeeld ten opzichte van het Westen. Rust en ruimte........

Nee, laten we als noorderlingen niet treuren, maar laten we het compensatiegeld gebruiken voor bijvoorbeeld de verbreding van de A28 tussen Zwolle en Meppel (toegangspoort naar het noorden), de ombouw van het knooppunt Joure, de aanleg van de A7 ten zuiden van Groningen, de aanleg van de A31 bij Leeuwarden, de ombouw van de N33 en de N34 naar 2x2 autoweg, diverse verbeteringen aan het spoornet (Zwolle-Emmen) en het vaarwegennet (Coevorden-Almelo).

Het economisch effect van al deze maatregelen tezamen is voor het Noorden veel groter dan een Zuiderzee-boemel.

donderdag 11 oktober 2007

Zielige kortzichtigheid

Hoogbouw versterkt stedelijke uitstraling Emmen
Emmen wordt steeds belangrijker als economisch en stedelijk centrum in het noorden. Bij deze centrumfunctie hoort een stedelijke uitstraling. Om dit te bewerkstelligen heeft het college van B en W een Hoogbouwvisie opgesteld. De visie wijst twee locaties in het centrum aan waar hoogbouw tussen de 50 en 80 meter kan komen.
Daarnaast wil het college op belangrijke oriëntatiepunten in de stad de komst van hoogbouw tussen de 25 en 50 meter stimuleren. Uiteindelijk doel van de visie is een stedelijker silhouet van Emmen en een grotere herkenbaarheid van het centrum.
(www.emmen.nu)

Het is toch wel erg zielig om te denken dat je met het bouwen van een wat hoger flatje, je als gemeente denkt te kunnen transformeren tot de noordelijke metropool. Dat kan niet anders zijn dan een hersenspinsel van een gemeentelijke bestuurder.
Zielige kortzichtigheid, een ander woord heb ik er niet voor.