Witchcat's News- and Shit blog

dinsdag 16 december 2008

Losse handjes

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat mijn werkgever, onder het mom van carrière-ontwikkeling, zijn werknemers via het intranet erop wijst dat er elders bij andere overheidsinstanties openstaande vacatures zijn die wellicht als alternatief kunnen dienen voor de huidige dienstbetrekking.
Het Intranet als de digitale vervanger van het krantenknipsel dat een disfunctionerende medewerker in het verleden kreeg aangereikt door zijn baas met de woorden: “Zou dit niet iets voor je zijn?”, kent soms leuke taalkundige missers.

Zo kon het gebeuren dat ik kennis nam van onderstaande advertentie van de GGD Drenthe waarin sollicitanten worden opgeroepen voor de functie van Regiocoördinator Huiselijk geweld. Dat het Nederlands een lastige taal blijft blijkt maar weer eens uit de navolgende tekst uit de advertentie. Want van de nieuw aan te trekken medewerker wordt iets anders verwacht dan je zou vermoeden….

functie-inhoud:
- De coördinator is verantwoordelijk voor de voortgang en aanpak van huiselijk geweld zaken in één van de drie Drentse regio's.
-

0 reacties:

Een reactie plaatsen<< Startpagina