Witchcat's News- and Shit blog

vrijdag 20 februari 2009

Integer besturen

"Minister Ter Horst wil onderzoeken wat voor soort integriteitsproblemen in de afgelopen vijf jaar gespeeld hebben in gemeenten en provincies"

Als ervaringsdeskundige binnen de gemeentelijke overheid begrijp ik niet waarom het onderzoek tot de laatste vijf jaar beperkt zou moeten blijven. Menige ambtenaar kan uit zijn geheugen zaken naar voren halen die niet helemaal volgens het boekje zijn gelopen.
Of zou ze het antwoord al weten en zich realiseren dat verder en dieper terugkijken alleen maar meer ellende naar boven brengt. Het is een illusie om te denken dat alles binnen bestuurlijk Nederland - inclusief het Rijk zelf - immer naar eer en geweten handelt. Politie/bestuurders zijn soms net mensen.... Onbegonnen werk dus.

dinsdag 17 februari 2009

Imbeciel Nederland

"De Telegraaf komt met een eigen publieke omroep: "Wakker Nederland". De nieuwe zender wil programma's maken die nauw aansluiten bij de normen en waarden (!) van de Telegraaf"

Nu de Krant van Dom Nederland overweegt een eigen omroep in het leven te roepen omdat de stem van haar lezers onvoldoende hoorbaar is in medialand, is wat mij betreft de crisis compleet. En ik weet het nu zeker, ik had dit land jaren geleden al moeten inruilen voor een Scandinavisch land........
"But it's too late, baby!", dit wordt het land van de Geert Wildersen, de Rita Verdonks, de Ronald Sørensens......

Of zou hier wellicht sprake zijn van een één april grap? Mocht dat niet het geval zijn dan rest er maar één oplossing voor redelijk denkend Nederland, namelijk dat de abonnees van de Volkskrant en de NRC zich op dezelfde slinkse wijze als de Telegraaf een plekje toeeigenen in omroepland.

donderdag 5 februari 2009

Sprakeloos

Vaticaan ergert zich aan Duitse kritiek op paus.......

dinsdag 3 februari 2009

Zelfbeschikkingsrecht

Tip voor alle oprecht boze katholieken:

Een brief aan uw parochie volstaat om het lidmaatschap van de RK kerk op te zeggen!

w.g. de almachtige Benedictus XVI

maandag 2 februari 2009

De Tobbers

Ik heb helemaal niets met het Songfestival gedoe, vandaar ook dat ik met veel interesse gekeken heb naar Het Gesprek, waarin teruggekeken werd op het interview dat Ischa Meijer jaren geleden had met Bram Vermeulen. Na afloop van dat programma zapte ik langs de uitzending van Het Songfestival, waar ik kennis nam van de smaak van het Nederlandse Publiek.
"Shine" was volgens dat publiek veruit favoriet en moet de Tobbers eindelijk het succes brengen waar heel nichterig Nederland naar schijnt te hunkeren. Ik heb niet de wijsheid in pacht maar één ding weet ik zeker "Shine" gaat het zeker niet maken. Na ik begrepen heb van de heren Tobbers moest het allemaal over de top. Ze kunnen gerust zijn: Dit is over de top slecht!