Pleitbezorgers en policy windowsDe institutionalisering van de integratie van emancipatie-aspecten in het nieuwe adviesstelselmei 2000

Elsbeth Klink
emklink@yahoo.com

doctoraalscriptie voor de studie Bestuurskunde Universiteit Leiden

scriptiebegeleider: Dr. G.J. Oldersma


InhoudsopgaveInleiding

Hoofdstuk 1 Het conceptuele kader en methoden van onderzoek
1.1 Stromenmodellen
1.2 Het gebruik van het model van Kingdon
1.3 Het conceptuele kader
1.4 De operationalisering van het begrippenkader van Kingdon
1.5 Het verzamelen van het onderzoeksmateriaal
Hoofdstuk 2 Het adviesstelsel
2.1 Het oude adviesstelsel
2.2 Opeenvolgende saneringen van het adviesstelsel
2.3 Het nieuwe adviesstelsel
2.4 Aandacht voor intersectorale advisering tijdens de saneringen
2.5 De mogelijkheden voor intersectorale advisering in het nieuwe adviesstel
Hoofdstuk 3 Het emancipatiebeleid
3.1 De opbouw van het beleidsterrein emancipatie
3.2 De vrouwenbeweging
3.3 De Emancipatiekommissie (1974-1981)
3.4 De Emancipatieraad (1981-1997)
3.5 Interdepartementale co÷rdinerende organen
3.6 Beleidsonderzoekers
3.7 Internationale actoren
3.8 Het emancipatiebeleid 1992-1994
3.9 Het emancipatiebeleid 1994-1998
3.10 Het emancipatiebeleid 1998-2000
3.11 De aandacht voor integratie van emancipatie-aspecten
3.12 De vormgeving van integratie van emancipatie-aspecten
Hoofdstuk 4 Het institutionaliseringsproces
4.1 Het beleidsproces 1992-1999
4.2 Emancipatie-advisering is een reguliere taak van adviesraden
4.3 De ondersteuning en de begeleiding van adviesraden
4.4 De deelname van vrouwen aan adviesraden
4.5 De aanwezigheid van emancipatie-deskundigheid
4.6 Het resultaat van de verschillende beleidslijnen
4.7 TECENA als pleitbezorger
Hoofdstuk 5 Analyse en conclusie
5.1 De politiek-bestuurlijke stroom
5.2 De problemenstroom
5.3 De beleidsalternatievenstroom
5.4 Policy windows
5.5 Conclusie
5.6 Aanbevelingen
Literatuur

Bijlage 1 Chronologische tabel 1974-2000