RANST

Plaats: Brugge/Amsterdam

Naam: Herkomstnaam?

Generatie I

Lenaert Ranst, geb. Brugge 1576, koopman, begr. Amsterdam 14.10.1619, tr. Amsterdam 16.5.1606 Constantia Coymans, geb. 1582, begr. Amsterdam 16.8.1614, dr. van Jeronimus Coymans en Margaretha van der Brugge.

Generatie II

Hieronymus Ranst, ged. Amsterdam 25.1.1607, begr. Amsterdam 21.12.1660, tr. Amsterdam 1.10.1630 Barbara Carel, begr. Amsterdam 3.8.1678, dr. van Jan Jansz Carel, koopman, en Anna Jansdr ten Grootenhuys.

Generatie III

Rebecca Jacoba Ranst, ged. Amsterdam 27.12.1648, begr. Amsterdam 12.1.1714, tr. Sloten 6.6.1679 Johan Nicolai Abo, geb. Aarhus (Den) ca. 1646, koopman en Deens consul, overl. 's-Gravenhage 2.6.1707, zn. van Johannes Abo, koopman te Aarhus.

IV: Anna Maria Abo
V: Augustinus van Son
VI: Jan Carel van Son
VII: Anna Elisabeth van Son
VIII: Anna Magdalena Smit
IX: Anna Elisabeth Baarslag
X: Anna Elisabeth Kolkman
XI: Anna Elisabeth Oosterhuis
XII: Michiel van der Leeuw


VAN RECHTEREN

Plaats: Overijssel

Naam: Ontleend aan kasteel Rechteren bij Dalfsen. De oorspronkelijke naam Van Heeckeren komt waarschijnlijk uit de Achterhoek.

Generatie I

Frederik van Heeckeren, geb. ca. 1295, overl. 6.4.1357, tr. Maria van Honnepel.

Generatie II

Frederik van Heeckeren, ridder en drost van Salland, overl. ca. 1386, tr. ca. 1346 Luitgardis van Voorst, dr. van Sweder van Voorst, heer van Rechteren, en Margaretha.

Generatie III

Sweder van Heeckeren, drost van Coevorden en Drenthe, overl. 1404, tr. 17.4.1387 Sophia van Groesbeek, dr. van Zeger van Groesbeek, heer van Heumen.

Generatie IV

Frederik van Heeckeren, heer van Rechteren, overl. 1.2.1462, tr. ca. 1432 Cunegonda van Polanen, overl. ca. 1437, dr. van Otto van Polanen, heer van Voorst etc en Asperen, en Johanna van Voorst, vrouwe van Voorst en Keppel.

Generatie V

Sophia van Rechteren, overl. Arnhem 16.11.1509, tr. 1453 Wijnand Gerrits van Arnhem, overl. 27.2.1486, zn. van Gerrit van Arnhem en Cunegonda van Kuynre.

VI: Cunegonda van Arnhem
VII: Johan van Salland
VIII: Josina van Sallant
IX: Lubbert van Eck
X: Lubbert van Eck
XI: Jan Carel van Eck
XII: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XIII: Jan Carel van Son
XIV: Anna Elisabeth van Son
XV: Anna Magdalena Smit
XVI: Anna Elisabeth Baarslag
XVII: Anna Elisabeth Kolkman
XVIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIX: Michiel van der Leeuw


VAN RECHTEREN

Plaats: Zwolle

Naam: toponym (buurtschap Rechteren bij Dalfsen)

Generatie I

Otto Berends

Generatie II

Berend Otten, molenaar, ondertr. Zwolle 11.1618 Magdalena Jans.

Generatie III

Marrigien Berents van Rechteren, tr. Zwolle 1.11.1642 Jan Hendriksen Borgman, brouwer, begr. Zwolle 20.8.1662, zn. van Henryck Borgman.

III: Hendrik Borgman
IV: Jan Burgman
V: Jacob Burgman
VI: Johannes Burgman
VII: Catharina Burgman
VIII: Johannes Kolkman
IX: Anna Elisabeth Kolkman
X: Anna Elisabeth Oosterhuis
XI: Michiel van der Leeuw


DE REEDE

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: ?

Generatie I

Willem de Reede, geb. Zwitserland, tamboer in de Blauwe Garde, overl. na 8.8.1731, tr. Voorburg 14.3.1716 Maria Rotteveel, ged. Rijswijk 30.3.1692 (get. Magdalena van Voorburg), overl. na 8.8.1731, dr. van Frank Leenderts Rotteveel en Aagje Hendriks van Tol.

Generatie II

Leendert de Reede, ged. Voorburg 27.9.1716, tapper, begr. 's-Gravenhage 22.2.1779, tr. 's-Gravenhage 26.1.1738 Catharina de With, overl. 's-Gravenhage 10.9.1770.

Generatie III

Leendert de Reede, ged. 's-Gravenhage 5.11.1755, overl. 's-Gravenhage ca. 27.2.1811, tr. 's-Gravenhage 1.8.1779 Anna Geertruy van Tuyl, ged. Dalem 9.1.1759, winkelierster, overl. 's-Gravenhage 14.10.1835, dr. van Claas van Tuyl, diender te Dalem, en Johanna Coene.

Generatie IV

Jacobus de Reede, geb. 's-Gravenhage 26.5.1791, slotenmaker (later kopergieter en smid), overl. 's-Gravenhage 17.6.1864, tr. 's-Gravenhage 5.10.1814 Louise Marie Michon, geb. 's-Gravenhage 16.8.1794, overl. 's-Gravenhage 12.11.1884, dr. van Jean Isaac Michon, schoenmaker, en Johanna de Ruiter.

Generatie V

Leendert de Reede, geb. 's-Gravenhage 27.11.1814, timmerman, overl. 's-Gravenhage 19.11.1885, tr. 's-Gravenhage 19.4.1837 Maria Henriette Kruyt, geb. 's-Gravenhage 14.6.1813, overl. 's-Gravenhage 21.11.1876, dr. van Nicolaas Kruyt, houthandelaarsknecht, en Maria Henriette Gebel.

Generatie VI

Marinus Henri de Reede, geb. 's-Gravenhage 29.7.1845, koopman, overl. 's-Gravenhage 25.11.1926, tr.(1) Neeltje de Groot, tr.(2) 's-Gravenhage 10.11.1880 Adriana Gerardina Smit, geb. 's-Gravenhage 30.1.1846, overl. 's-Gravenhage 28.2.1927, dr. van Gerardus Hartman, sergeant der jagers, en Zwaantje Smit, wasvrouw.

Uit het tweede huwelijk:

Generatie VII

Zwaantje Martina de Reede, geb. 's-Gravenhage 8.4.1884, overl. 's-Gravenhage 9.8.1966, tr. 's-Gravenhage 18.8.1911 . Jacobus van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage 6.1.1886, ambtenaar ter Rekenkamer, overl. 's-Gravenhage 14.3.1957, zn. van Wilhelmus Mattheus van der Leeuw, timmerman, en Catrina Kreuze.

VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Michiel van der Leeuw


RIJCK ADRIAENS

Plaats: Dongen

Naam: Patroniem

Generatie I

Rijck Adriaensz, overl. ca. 1548, tr. Geertruyt, overl. na 7.1549.

Generatie II

Adriaenken Rijck Adriaensdr, overl. na 1569, tr. Wilboert Simons overl. ca. 1577, zn. van Simon van Son en Jenneke Ghyben.

III: Symon Wilboerts
IV: Matthijs Simons van Son
V: Augustinus van Son
VI: Matthijs van Son
VII: Augustinus van Son
VIII: Jan Carel van Son
IX: Anna Elisabeth van Son
X: Anna Magdalena Smit
XI: Anna Elisabeth Baarslag
XII: Anna Elisabeth Kolkman
XIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIV: Michiel van der Leeuw


ROGGEVEEN

Plaats: Bergschenhoek

Naam: Toponym

Generatie I

Andries Corneliss Roggeveen, overl. na 26.5.1680, tr. Bleiswijk 26.1.1662 Neeltje Ariens Groenewegh, overl. na 26.5.1680, dr. van ?Maria Damiss.

Generatie II

Trijntje Andriesse Roggeveen, ged. Bergschenhoek 16.10.1672 (get. Marya Dammis), overl. Capelle a.d. IJssel ca. 16.9.1751, tr. Capelle a.d. IJssel 2.1699 Leendert Claasse Kruyt, ged. Zevenhuizen 15.11.1671, overl. Capelle a.d. IJssel ca. 19.1.1740, zn. van Klaas Pieters Kruyt, vervener, en Pleuntje Klaas van Alphen.

III: Dirk Leenderts Kruyt
IV: Leendert Kruyt
V: Nicolaas Kruyt
VI: Maria Henriette Kruyt
VII: Marinus Henri de Reede
VIII: Zwaantje Martina de Reede
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


RONA

Plaats: Roden

Naam: Mogelijk een verfraaiing van "afkomstig uit Roden"

Generatie I

Albert Eites, overl. na 20.4.1768, tr. Corneliske Fockes, overl. na 20.4.1768.

Generatie II

Grietje Alberts Rona, ged. Roden 4.3.1742, overl. Bedum 20.3.1818, tr. Zuidwolde (gem Bedum) 24.4.1768 Jan Klaasen Teisman, ged. Zuidwolde (gem Bedum) 20.12.1744, landbouwer, overl. Bedum 11.11.1809, zn. van Klaas Jans Teisman en Lolke Jans.

III: Korneliske Jans Teisman
IV: Jan Wolters Wolters
V: Korneliske Wolters
VI: Ekko Oosterhuis
VII: Anna Elisabeth Oosterhuis
VIII: Michiel van der Leeuw


ROTTEVEEL

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: afgeleid van Duits Rothe Feder (rode veer)

Generatie I

Claes Adriaensz Rotteveel, geb. ca. 1525, overl. ca. 1607, tr. Haesgen Jansdr, geb. ca. 1525, overl. ca. 1591.

Generatie II

Adriaen Claesz Rotteveel, geb. ca. 1555, tr. Maritgen Aertsdr Groenewoutsnouck, overl. na 1604.

Generatie III

Jasper Adriaensz Rotteveel, geb. ca. 1600, overl. ca. 1675, tr. Leentje Leendertsdr.

Generatie IV

Leendert Jasperse Rotteveel, tr. 's-Gravenhage 9.7.1662 Catharina Vrancken, dr. van Frank Pieters van der Brul, warmoezier, en ? Leuntge Jans Colijn.

Generatie V

Frank Leenderts Rotteveel, overl. na 17.1.1723, tr. Aagje Hendriks van Tol, overl. na 30.3.1692.

Generatie VI

Maria Rotteveel, ged. Rijswijk 30.3.1692 (get. Magdalena van Voorburg), overl. na 8.8.1731, tr. Voorburg 14.3.1716 Willem de Reede, geb. Zwitserland, tamboer in de Blauwe Garde, overl. na 8.8.1731.

VII: Leendert de Reede
VIII: Leendert de Reede
IX: Jacobus de Reede
X: Leendert de Reede
XI: Marinus Henri de Reede
XII: Zwaantje Martina de Reede
XIII: Jacobus van der Leeuw
XIV: Michiel van der Leeuw


DE RUITER

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Spreekt voor zich. Wellicht huisnaam qua oorsprong.

Generatie I

Andries de Ruiter, overl. na 10.6.1716, tr. 's-Gravenhage 29.12.1715 Cornelia Turnhout, overl. na 10.6.1716.

Generatie II

Abraham de Ruiter, ged. 's-Gravenhage 10.6.1716, overl. 's-Gravenhage ca. 25.5.1785, tr. 's-Gravenhage 28.1.1742 Adriana Gibson, ged. 's-Gravenhage 3.3.1720, begr. 's-Gravenhage 20.10.1773, dr. van Willem Gibson en Catharina Reijgers.

Generatie III

Johanna de Ruiter, ged. 's-Gravenhage 4.9.1757, overl. 's-Gravenhage 2.12.1845, tr. 's-Gravenhage 21.4.1782 Jean Isaac Michon, geb. 's-Gravenhage 19.3.1757, schoenmaker, overl. 's-Gravenhage 21.11.1840, zn. van Jean Michon en Maria Lardet.

IV: Louise Marie Michon
V: Leendert de Reede
VI: Marinus Henri de Reede
VII: Zwaantje Martina de Reede
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Michiel van der Leeuw