BAARSLAG

Plaats: Gramsbergen/Dalfsen/Zwolle

Naam: Slag (stuk land, aandeel in een marke) van de familie (van) Baer. Kan echter ook komen van baar in de betekenis "zuiver". Naam van een Boerderij in Hessum bij Dalfsen

Generatie I

Hermen Baarslag, ovl. voor 26.9.1652

Generatie II

Jan Baarslag, timmerman, ondertr. Gramsbergen 26.9.1652 Anna Derks Vinke, dr. van Derk Vinke.

Generatie III

Hendrik Baarslag, ged. Gramsbergen 27.3.1664, timmerman, overl. na 11.9.1707, tr. Gramsbergen 28.5.1694 Alida Anna Frederiks, ged. Gramsbergen 1.1.1668, overl. na 11.9.1707, dr. van Frederik Otten, mr. smid, en Margrieta Gerrits.

Generatie IV

Jan Baarslag, ged. Gramsbergen 27.2.1695, timmermansbaas, overl. ca. 1742, tr. Grietje Jansen, begr. Dalfsen 13.7.1774, dr. van Jan Jansen en Grietje Jansen.
Een rekening van Jan Baarslag (Rijksarch. Overijssel, archief Kerspel Dalfsen, inv. nr. 26)

Generatie V

Derk Baarslag, ged. Dalfsen 13.11.1735, timmermansbaas, overl. Dalfsen 8.10.1817, tr. Dalfsen 22.7.1764 Derkje Hendriks, ged. Dalfsen 4.7.1745, overl. Dalfsen 25.2.1824, dr. van Hendrik Jacobs en Hendrikje Harmens.
Een rekening van Derk Baarslag (Rijksarch. Overijssel, archief Kerspel Dalfsen, inv. nr. 26)

Harm Jan Baarslag (1778-1866)

Trijntje Sallings Haytema (1785-1864)

Generatie VI

Harm Jan Baarslag, geb. Dalfsen 18.10.1778, timmerman en borstelmaker, overl. Zwolle 24.3.1866, tr. Dalfsen 28.12.1806 Trijntje Sallings Haytema, geb. Stavoren 26.3.1785, overl. Zwolle 28.8.1864, dr. van Salling Pieters Haytema, burgemeester van Stavoren, en Kins Greelts Mijninga.
Handtekeningen van Harm Jan Baarslag en Trijntje Sallings Haytema

Generatie VII

Hendrik Baarslag, geb. Zwolle 20.5.1823, horlogemaker, overl. Zwolle 4.4.1889, tr.(1) Zwolle 3.4.1856 Anna Magdalena Smit, geb. Zwolle 3.3.1829, overl. Zwolle 15.12.1866, dr. van Petrus Johannes Smit, ambtenaar ter prov. griffie, en Anna Elisabeth van Son, tr.(2) Maria Helena Elisabeth Lodewijks.

Trijntje Baarslag Anna Elisbeth Baarslag
Handtekeningen van Hendrik Baarslag en Anna Magdalena Smit Hendrik Baarslag en Anna Magdalena Smit

Uit het eerste huwelijk:

Generatie VIII

Anna Elisabeth Baarslag, geb. Zwolle 26.4.1861, overl. Eindhoven 24.7.1918, tr. Zwolle 11.1.1883 Johannes Kolkman, geb. Zwolle 5.8.1859, behanger-stoffeerder, overl. Zwolle 13.10.1913, zn. van Derk Jan Kolkman, behanger, en Catharina Burgman.

IX: Anna Elisabeth Kolkman
X: Anna Elisabeth Oosterhuis
XI: Michiel van der Leeuw


VON BACHEM

Naam:

Plaats:

Generatie I.

Daniel von Bachem, heer van Ippelendorp, ridder.

Generatie II.

Agnes von Bachem, overl. na 1384, tr. Carsilius van Palland, ridder, overl. 1.5.1382, zn. van Aernout die Cleyne.

III: Carsilius van Palland
IV: Werner van Palland
V: Carsilius van Palland
VI: Werner van Palland
VII: Gerard van Palland
VIII: Adriana van Palland
IX: Johan Karel van Utenhove
X: Adriana Sophia van Utenhove
XI: Lubbert van Eck
XII: Jan Carel van Eck
XIII: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XIV: Jan Carel van Son
XV: Anna Elisabeth van Son
XVI: Anna Magdalena Smit
XVII: Anna Elisabeth Baarslag
XVIII: Anna Elisabeth Kolkman
XIX: Anna Elisabeth Oosterhuis
XX: Michiel van der Leeuw


BAZA

Plaats: Sedan

Naam: ?

Generatie I

Abraham Baza, tr. Sedan (Fr) 22.12.1602 Felicienne Martin, dr. van Guillaume Martin.

Generatie II

Elizabeth Baza, tr. Sedan (Fr) 5.7.1633 Henry Delo, sergewever, zn. van Henry Delo, sergewever, en Anne.

III: Pierre Delo
IV: Rachel Delo
V: Daniel Gonzal
VI: Salomon Gonzal
VII: Anna Magdalena Gonzal
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


Wat moet ik zeggen over die Baza?
Twee regels lukt nog wel, maar verder....tja....


VAN BEMMEL

Plaats: Betuwe

Naam: Herkomstnaam

Generatie I

Johan van Bemmel, overl. voor 1481, tr. Dericka van Randwijk, overl. voor 1481.

Generatie II

Aleid van Bemmel, overl. voor 1500, tr. 1471 Henrick van Doirnick, overl. ca. 1500, zn. van Willem van Doirnick en Agnese.

III: Agnes van Doornick
IV: Belia van Stepraed
V: Josina van Sallant
Vi: Lubbert van Eck
ViI: Lubbert van Eck
ViII: Jan Carel van Eck
IX: Jacoba Geertruid Clara van Eck
X: Jan Carel van Son
XI: Anna Elisabeth van Son
XII: Anna Magdalena Smit
XIII: Anna Elisabeth Baarslag
XIV: Anna Elisabeth Kolkman
XV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVI: Michiel van der Leeuw


BERENDS

Plaats: Bedum

Naam: Patronym

Generatie I

Berend Klaasen.

Generatie II

Jantje Berends, overl. na 3.5.1806, ondertr. Bedum 4.11.1775 Jan Jans, geb. Ellerhuizen, overl. voor 3.5.1806, zn. van Jan Sijmens en Amke Jans.

III: Jan Jans Wal
IV: Auktje Jans Wal
V: Gerrit Oosterhuis
VI: Ekko Oosterhuis
VII: Anna Elisabeth Oosterhuis
VIII: Michiel van der Leeuw


VON BERGERHAUSEN

Naam:

Plaats:

Generatie I.

Mules von Bergerhausen, tr. Margaretha von der Vorst.

Generatie II.

Margaretha von Bergerhausen, overl. na 1399, tr. Carsilius van Palland, ambtman te Wilhelmstein, overl. 1399, zn. van Carsilius van Palland,
ridder, en Agnes von Bachem.

III: Werner van Palland
IV: Carsilius van Palland
V: Werner van Palland
VI: Gerard van Palland
VII: Adriana van Palland
VIII: Johan Karel van Utenhove
IX: Adriana Sophia van Utenhove
X: Lubbert van Eck
XI: Jan Carel van Eck
XII: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XIII: Jan Carel van Son
XIV: Anna Elisabeth van Son
XV: Anna Magdalena Smit
XVI: Anna Elisabeth Baarslag
XVII: Anna Elisabeth Kolkman
XVIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIX: Michiel van der Leeuw


BEUKINGA

Plaats: Middelbert

Naam: ?

Generatie I

Roelf Coops Beukinga, schoolmeester en voorzanger, begr. Middelbert 18.4.1788, tr. Middelbert 13.6.1784 Janna Jans, ged. Onstwedde 5.9.1756, overl. Bedum 19.11.1826, dr. van Jan Berends, landbouwer, en Engeltje Jans.

Generatie II

Jantje Roelfs Beukinga, geb. Middelbert 28.3.1785, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 24.7.1828, tr. Zuidwolde (gem Bedum) 22.5.1809 Ekke Gerrits de Vries, ged. Adorp 18.3.1787, landbouwer, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 1.10.1842, zn. van Gerrit Freeriks de Vries, landbouwer, en Grietje Ekkes Stol(linga).

III: Johanna Margrietha Ekkes de Vries
IV: Korneliske Wolters
V: Ekko Oosterhuis
VI: Anna Elisabeth Oosterhuis
VII: Michiel van der Leeuw


BEUNK

Plaats: Deventer/Zwolle

Naam: Typisch Oost-Nederlandse -inknaam

Generatie I

Jan Wolters, bouwman, overl. voor 20.7.1651, tr. Hermantien Hendricx, overl. voor 7.1666.

Generatie II

Wolter Jansen Boink, bouwman, overl. voor 31.10.1724, tr. Deventer 24.4.1662 Mechtelt Dircks, geb. ca. 1622, dr. van Derck Tonissen Assinck en Fenneken Hermsen.

Generatie III

Hermen Wolters Bunck, ged. Deventer 9.5.1667, overl. ca. 1698, tr. Deventer 16.10.1692 Lummeken Claessen Olthof, ged. Deventer 23.7.1671, dr. van Claes Henricks Olthoff, bouwman, en Hermke Claessen.

Generatie IV

Magteld Herms Beunk, ged. Deventer 6.6.1695, begr. Zwolle 25.7.1766, tr. Zwolle 11.5.1721 Willem Canneman, begr. Zwolle 13.8.1744, zn. van Harmen Canneman, blikslager, en Johanna van Ulsen.

V: Johanna Canneman
VI: Magteld Wennink
VII: Petronella Buisman
VIII: Petrus Johannes Smit
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


BLAUWELS

Plaats: Deventer

Naam: ?

Generatie I

Hans Blauwels.

Generatie II

Fenneken Blauwels, overl. voor 22.12.1672, tr. Deventer 22.4.1645 Wendel Bop, stalmeester, overl. na 22.12.1672.

III: Catharina Bop
IV: Johannes Willem Gelderman
V: Catharina Wendelina Geldermans
VI: David Bijleveld
VII: Helena Bijleveld
VIII: Helena Stokkink
IX: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw


DE BODE

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Beroepsnaam

Generatie I

Jan Jorisz de Bode, geb. Bergen op Zoom, slotenmaker, tr. 's-Gravenhage 5.8.1640 Dirckge Hendrix van Baeck.

Generatie II

Janneke de Bode, ondertr. 's-Gravenhage 7.5.1679 Jan Louissen Molier, ged. Wijk bij Duurstede 23.9.1655, tamboer, overl. 's-Gravenhage ca. 14.8.1706, zn. van Lodewijk Molier, soldaat, en Lysbet Markens.

III: Elisabeth Molier
IV: Martinus Udink
V: Maria Jacoba Udink
VI: Anna Catrina Letterie
VII: Gerardus van der Leeuw
VIII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Michiel van der Leeuw


VAN DEN BOETZELAAR

Plaats:

Naam:

Generatie I

Wessel van den Boitzlar, ridder , vermeld 1256-1258, overl. voor 11.12.1261

Generatie II

Rutger van den Boitzlar, ridder , vermeld 1256-1289, tr.(1) N.N., tr.(2) Aleyd van Wissel.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie III

Wessel van den Boitzlar, ridder, drost van de graaf van Kleef, vermeld 1265-1311, tr. voor 27.9.1282 Lise van Kervenheim, dr. van Steven van Wissel, heer van Kervenheim, en Helwig.

Generatie IV

Rutger van den Boitzlar, heer van Boetzelaer, ridder , vermeld 1316-1333 overl. voor 1340, tr. Stijna, vermeld 1327

Generatie V

Wessel van den Boetzelaar, heer van Boetzelaar, ridder , vermeld 1327-1350, raad van graaf Johan van Kleef (1350), overl. voor 1358, tr. 
Treziana van Appeltern, dr. van Robrecht van Appeltern, ridder, en N. van Hernen.

Generatie VI

Rutger van den Boetzelaar, heer van Boetzelaer en Hernen , ridder, ambtman van Aspel (1376) en Rees,, overl. 1397, tr. (huwelijkscontract 1358) Elisabeth van Bylandt Dirksdr.

Generatie VII

Wessela van den Boetzelaer, geb. ca. 1362, overl. na 12.3.1421, tr. Johan van Alpen, heer van Honnepel, overl. tussen 15.8.1414 en 12.3.1421, zn. van Arnt van Alpen en Margaretha van Eyl.

VIII: Elbert van Alpen
IX: Adriana van Alpen
X: Gerard van Palland
XI: Adriana van Palland
XII: Johan Karel van Utenhove
XIII: Adriana Sophia van Utenhove
XIV: Lubbert van Eck
XV: Jan Carel van Eck
XVI: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XVII: Jan Carel van Son
XVIII: Anna Elisabeth van Son
XIX: Anna Magdalena Smit
XX: Anna Elisabeth Baarslag
XXI: Anna Elisabeth Kolkman
XXII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XXIII: Michiel van der Leeuw

Literatuur: Nederland's Adelsboek 1989


BOLHUIS

Plaats: Wirdum/Middelbert

Naam: Ontleend aan de "edele heerd Bolhuis" te Wirdum

Generatie I

Eppo tho Equart, geb. ca. 1450, overl. 1496

Generatie II

Abel Eppens tho Equart, tr. 1513 Alith Werumeus, dr. van Hinric Lamberts van Wierum, zijlrichter.

Generatie III

Eppo Abels tho Equart, overl. 12.10.1545.

Generatie IV

Abel Eppens tho Equart, geb. Bolhuis (Wirdum) ca. 29.3.1545, gedeputeerde der Ommelanden, overl. 1590, tr. Enselens 10.5.1562 Frouwke Louwens, geb. Enselens ca. 1540, dr. van Louwe Havickes en Etgyn Waalckes Elama.

Generatie V

Popko Abels tho Equart, geb. 1571, overl. 1625, tr. Claeske.

Generatie VI

Abel Popkes, geb. ca. 1590, overl. Middelbert 1670, tr. 1626 Geessien Jans, dr. van Jan Peters en Hille.

Generatie VII

Harmen Abels, geb. Middelbert 1637, tr. 20.3.1664 Maritien Benes.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Harmens, geb. Euvelgunne 5.3.1668, volgt VIIIa.
2. Abel Harmens, volgt VIIIb.

Generatie VIIIa

Hendrik Harmens, geb. Euvelgunne 5.3.1668, overl. na 2.1.1707, tr. 15.12.1695 Hindrikje Louwes, geb. Noordhorn 4.4.1670, overl. na 2.1.1707, dr. van Louwe Claassen en Trientie Brantsma.

Generatie IXa

Louwe Hendriks, landbouwer, overl. verm. Noorddijk na 13.4.1755, tr. Auktje Jans Cruisinga, overl. verm. Noorddijk na 25.4.1793.

Generatie Xa

Jan Louwes Bolhuis, ged. Middelbert 24.6.1742, landbouwer, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 28.1.1823, tr. Middelbert 28.5.1767 Elisabeth Siewerts Bolhuis, geb. Middelbert 23.9.1745 overl. Zuidwolde (gem Bedum) 11.9.1826, dr. van Siwert Abels en Elisabeth Garmts.

Generatie XI

Siewertje Jans Bolhuis, ged. Zuidwolde (gem Bedum) 6.11.1785, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 26.6.1857, tr. Zuidwolde (gem Bedum) 4.5.1806 Jan Jans Wal, ged. Bedum 15.3.1778, landbouwer, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 2.1.1859, zn. van Jan Jan en Jantje Berends.

XII: Auktje Jans Wal
XIII: Gerrit Oosterhuis
XIV: Ekko Oosterhuis
XV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVI: Michiel van der Leeuw

Generatie VIIIb

Abel Harmens, tr. Grietien Jans Barckhuis.

Generatie IXb

Siwert Abels, overl. verm. Groningen na 27.10.1754, tr. Middelbert 19.7.1739 Elisabeth Garmts, overl. verm. Groningen na 27.10.1754.

Generatie Xb

Elisabeth Siewerts Bolhuis, geb. Middelbert 23.9.1745, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 11.9.1826, tr. Middelbert 28.5.1767 Jan Louwes Bolhuis, ged. Middelbert 24.6.1742, landbouwer, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 28.1.1823, zn. van Louwe Hendriks, landbouwer, en Auktje Jans Cruisinga.

XI: Siewertje Jans Bolhuis
XII: Auktje Jans Wal
XIII: Gerrit Oosterhuis
XIV: Ekko Oosterhuis
XV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVI: Michiel van der Leeuw


BONSINK

Plaats: Dalfsen

Naam: ?

Generatie I

Michiel Bonsink, geb. Burbach (Nassau-Weilburg), kleermaker, begr. Dalfsen 11.3.1785, tr. Dalfsen 16.12.1770 Hermina Derks Timmermans, ged. Dalfsen 8.10.1751, overl. Dalfsen 18.6.1832, dr. van Derk Hendriks Hamer en Martina Harmens.

Generatie II

Catharina Bonsink, ged. Dalfsen 17.1.1773, overl. Zwolle 13.9.1837, tr. Zwolle 25.8.1794 Lourens Ester, ged. Zwolle 13.10.1765, landbouwer, overl. Zwolle 14.3.1847, zn. van Adam Ester, cavalerist; later boer, en Grietje Jans Eleveld.

III: Johanna Ester
IV: Catharina Burgman
V: Johannes Kolkman
VI: Anna Elisabeth Kolkman
VII: Anna Elisabeth Oosterhuis
VIII: Michiel van der Leeuw


BOP

Plaats: Deventer

Naam: ?

Generatie I

Wendel Bop, stalmeester, overl. na 22.12.1672, tr.(1) Deventer 22.4.1645 Fenneken Blauwels, overl. voor 22.12.1672, dr. van Hans Blauwels, tr.(2) Magtelt Jansen.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie II

Catharina Bop, ged. Deventer 5.1.1654, overl. na 2.4.1693, ondertr. 's-Gravenhage 20.7.1681 Willem Gelderman, kleermaker, overl. na 2.4.1693.

III: Johannes Willem Gelderman
IV: Catharina Wendelina Geldermans
V: David Bijleveld
VI: Helena Bijleveld
VII: Helena Stokkink
VIII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Michiel van der Leeuw


VAN DEN BOS

Plaats: Zwolle

Naam: Toponym

Generatie I

Derk Gerrits van den Bos, overl. na 24.2.1775, tr. Zwolle 30.4.1713 Derkje Willems, overl. tussen 1748 en 7.4.1767.

Generatie II

Willem van den Bos, ged. Zwolle 9.3.1722, mr. schoenmaker, begr. Zwolle 21.9.1772, tr. Zwolle 9.5.1756 Derkje Jans, begr. Zwolle 3.5.1798, dr. van Jan Jansen en Maria Gerrits Neuteboom.

Generatie III

Fennigje van den Bos, ged. Zwolle 31.3.1768, overl. Zwolle 16.8.1849, tr. Zwolle 30.4.1792 Jan Sterken, ged. Zwolle 4.1.1769, wijndrager en tapper, overl. Zwolle 7.8.1846, zn. van Jan Sterken, wijndrager, en Hermiena Dambrink.

IV: Hermiena Sterken
V: Derk Jan Kolkman
VI: Johannes Kolkman
VII: Anna Elisabeth Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw


BOUTESTEYN

Plaats: 's-Gravenzande/'s-Gravenhage

Naam: ?

Generatie I

Jacob Cornelisz Boutesteijn, waard te 's-Gravenzande, overl. voor 6.11.1642.

Generatie II

Rochus Jacobse Boutesteyn, mr. metselaar, overl. na 1.11.1648, tr.(1) Beatrix Dircxdr., ondertr.(2) 's-Gravenhage 10.10.1638 Maria Andriess, overl. na 1.11.1648.

Uit het tweede huwelijk:

Generatie III

Trijntje Rocusse Boutesteyn, ged. 's-Gravenhage 23.3.1642, overl. 's-Gravenhage ca. 1.9.1705, ondertr. 's-Gravenhage 3.9.1676 Jan Andriess van der Leeuw, overl. voor 5.12.1684, zn. van Andries Joosten van der Leeuw, warmoezier, en Marytje Pieters Ruichaver.

IV: Pieter Jansse van der Leeuw
V: Johannes van der Leeuw
VI: Gerrit van der Leeuw
VII: Gerardus van der Leeuw
VIII: Gerardus van der Leeuw
IX: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw


BOUWMEESTER

Plaats: Windesheim

Naam: Beroepsnaam

Generatie I

Jannes Berents Bouwmeester, begr. Windesheim 21.8.1757, tr. Windesheim 9.10.1746 Ida Willems, overl. na 25.10.1758.

Generatie II

Reintje Jansen Bouwmeester, ged. Windesheim 8.1.1758, overl. Zwolle 1.8.1820, tr. Zwolle 25.11.1782 Jacob Burgman, ged. Zwolle 3.6.1745, loodgietersknecht, begr. Zwolle 28.9.1804, zn. van Jan Burgman, soldaat, en Janna Egberts.

III: Johannes Burgman
IV: Catharina Burgman
V: Johannes Kolkman
VI: Anna Elisabeth Kolkman
VII: Anna Elisabeth Oosterhuis
VIII: Michiel van der Leeuw


BRANDT

Plaats: Hertogdom Gulik

Naam: ?

Generatie I

Goswin Brent, heer van Vernich, tr. Catharina van Merode.

Generatie II

Sophia Brandt, tr. 1501 Johan Crummel van Eynatten, zn. van Johan Crummel van Eynatten, heer van Flamersheim, en Margarethe von Schaesberg.

III: Jeanne Crummel van Eynatten
IV: Adriana van Palland
V: Johan Karel van Utenhove
VI: Adriana Sophia van Utenhove
VII: Lubbert van Eck
VIII: Jan Carel van Eck
IX: Jacoba Geertruid Clara van Eck
X: Jan Carel van Son
XI: Anna Elisabeth van Son
XII: Anna Magdalena Smit
XIII: Anna Elisabeth Baarslag
XIV: Anna Elisabeth Kolkman
XV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVI: Michiel van der Leeuw

 


VAN BREDERODE

Naam

Plaats:

Generatie I.

Dirk Drossaard, heer van Brederode, tr. Alverade van Heusden.

Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt IIa
2. Floris, volgt IIb

Generatie IIa.

Willem van Brederode, ridder; heer van Brederode, overl. 3.6.1285, tr. Hildegond van Voorne.

Generatie IIIa.

Dirk van Brederode, ridder;baljuw van Kennemerland, overl. Reims 16.12.1318, tr. Maria van der Lecke.

Generatie IVa.

Catharina van Brederode, overl. 28.6.1372, tr. Jan van Polanen, knape 1305-1327, ridder 1329, overl. 26.9.1342, zn. van Filips van Duivenvoorde, knape 1291-1303, ridder 1307, en van Cuyck?

V: Dirk van Polanen
VI: Otto van Polanen
VII: Cunegonda van Polanen
VIII: Sophia van Rechteren
IX: Cunegonda van Arnhem
X: Johan van Salland
XI: Josina van Sallant
XII: Lubbert van Eck
XIII: Lubbert van Eck
XIV: Jan Carel van Eck
XV: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XVI: Jan Carel van Son
XVII: Anna Elisabeth van Son
XVIII: Anna Magdalena Smit
XIX: Anna Elisabeth Baarslag
XX: Anna Elisabeth Kolkman
XXI: Anna Elisabeth Oosterhuis
XXII: Michiel van der Leeuw  

Generatie IIb.

Floris van Brederode.

Generatie IIIb.

Dirk van de Doortoge, ovl. voor 28 jan 1306, tr. Ermegaerd.

Generatie IVb.

Beatrijs van de Doortoge, tr. Wouter II van Egmond, zn. van Gerard van Egmond en Elisabeth van Stienen.

V: Jan I van Egmond
VI: Bertha van Egmond
VII: Johan van Culemborg
VIII: Machteld van Culemborg
IX: Adriana van Alpen
X: Gerard van Palland
XI: Adriana van Palland
XII: Johan Karel van Utenhove
XIII: Adriana Sophia van Utenhove
XIV: Lubbert van Eck
XV: Jan Carel van Eck
XVI: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XVII: Jan Carel van Son
XVII: Anna Elisabeth van Son
XIX: Anna Magdalena Smit
XX: Anna Elisabeth Baarslag
XXI: Anna Elisabeth Kolkman
XXII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XXIII: Michiel van der Leeuw


BREMERS

Plaats: Bergen op Zoom

Naam: Iemand uit Bremen? Misschien ook Schots (Bramnaer)

Generatie I

Daniel Bremers, tr. Breda 16.8.1705 Anna Margriet van der Borst.

Generatie II

Alexander Bremers, ged. Breda 4.7.1711, tamboer, tr. Bergen op Zoom 19.8.1735 Adriana Keurvorst, ged. Bergen op Zoom 12.8.1716, dr. van Theodorus Ceurvorst en Dorothea de Meyer.

Generatie III

Andreas Bremers, ged. Bergen op Zoom 28.3.1739, tr. Bergen op Zoom 11.6.1769 Adriana Jansen Franciscus.

Generatie IV

Adriana Clasina Bremers, ged. Bergen op Zoom 1.3.1778, poelierse, overl. Bergen op Zoom 14.2.1822 "in de diepste armoede", tr. Bergen op Zoom 29.7.1804 Joseph Hartman, metselaar, overl. Bergen op Zoom 25.10.1814.

V: Gerardus Hartman
VI: Adriana Gerardina Smit
VII: Zwaantje Martina de Reede
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Michiel van der Leeuw


VAN BREUKELEVEEN

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Toponym

Generatie I

Jan Jacobs Breukeleveen, tr. Loosduinen 10.5.1665 Ariaantje Jans van Helden, dr. van Jan Leenderts van Helden.

Generatie II

Neeltje van Breukeleveen, overl. na 29.9.1709, tr. Dirk Vogelesang, ged. 's-Gravenhage 23.12.1668, overl. na 29.9.1709, zn. van Coenraad Vogelesang en Clara Bos.

III: Coenraad Vogelesang
IV:Coenraad Vogelesang
V: Zwaantje Vogelzang
VI: Martinus Smit
VII: Zwaantje Smit
VIII: Adriana Gerardina Smit
IX: Zwaantje Martina de Reede
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Michiel van der Leeuw


VAN BREVOORT

Plaats: Zwolle

Naam: Herkomstnaam

Generatie I

Derk van Brevoort, tr. Alphyt Gerrits.

Generatie II

Gerrit Derks van Brevoort, tr. Zwolle 26.1.1630 Claesien Herms Foks, dr. van Hermen Foks.

Generatie III

Derkje Gerrits van Breevoort, begr. Zwolle 4.3.1681, tr. Benedictus Jans Hartenberg, speldenmaker, begr. Zwolle 7.4.1694 zn. van Johan Benedictus, kleermaker, en Aeltien Berends.

IV: Gerrit Hartenberg
V: Jacobus Hartenbergh
VI Derkje Hartenberg
VII: Hermanus Buisman
VIII: Petronella Buisman
IX: Petrus Johannes Smit
X: Anna Magdalena Smit
XI: Anna Elisabeth Baarslag
XII: Anna Elisabeth Kolkman
XIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIV: Michiel van der Leeuw


VAN DER BRUL

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: ?

Generatie I

Frank Pieters van der Brul, warmoezier, tr. ? Leuntge Jans Colijn.

Generatie II

Catharina Vrancken, tr. 's-Gravenhage 9.7.1662 Leendert Jasperse Rotteveel, zn. van Jasper Adriaensz Rotteveel en Leentje Leendertsdr.

III: Frank Leenderts Rotteveel
IV: Maria Rotteveel
V: Leendert de Reede
VI: Leendert de Reede
VII: Jacobus de Reede
VIII: Leendert de Reede
IX: Marinus Henri de Reede
X: Zwaantje Martina de Reede
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw


BUISMAN

Plaats: Zwolle

Naam: Waarschijnlijk afgeleid van buis als scheepstype (haringbuis)

Generatie I

Cornelis Nannincks.

Generatie II

Gerryt Cornelys Buisman, karveelschipper, tr. Zwolle 18.12.1610 Willemtien Jans, dr. van Johan Willemsen.

Generatie III

Cornelis Gerrits Buisman, karveelschipper, tr. Zwolle 7.8.1636 Anna Jansdr ter Aa, begr. Zwolle 18.7.1671, dr. van Jan ter Aa.

Generatie IV

Gerrit Buisman, ged. Zwolle 26.8.1647, karveelschipper, tr. Zwolle 2.5.1671 Maria Roelofs Floris, ged. Zwolle 28.11.1654, dr. van Roelof Floris en Fennechien Claessen.

Generatie V

Cornelis Buisman, geb. ca. 1678, karveelschipper, begr. Zwolle 18.8.1758, tr. Zwolle 7.5.1700 Hendrikje Derksen, geb. ca. 1676 begr. Zwolle 9.8.1763, dr. van Derck Janssen en Janneke Dercks.

Generatie VI

Derk Buisman, ged. Zwolle 8.12.1706, karveelschipper, begr. Zwolle 1.3.1784, tr. Zwolle 10.5.1734 Derkje Hartenberg, ged. Zwolle 15.3.1716, begr. Zwolle 17.10.1782, dr. van Jacobus Hartenbergh en Catrina Hermans.

Generatie VII

Hermannus Buisman, ged. Zwolle 16.7.1747, leerlooier en schoenmakersbaas, overl. Zwolle 17.1.1841, tr. Zwolle 1.10.1770 Magteld Wennink, ged. Zwolle 13.8.1752, overl. Zwolle 11.1.1817 dr. van Peter Wennink, commissaris van de klapwakers, en Johanna Canneman.

Generatie VIII

Petronella Buisman, ged. Zwolle 12.10.1775, overl. Zwolle 17.1.1813, tr. Zwolle 20.9.1801 Gerardus Smit, ged. Zwolle 1.1.1775, muzikant , introducteur bij het armenhuis, overl. Zwolle 11.4.1851, zn. van Wilhelmus Smit, spijkermaker, en Lodewina Bots, naaister.

IX: Petrus Johannes Smit
X: Anna Magdalena Smit
XI: Anna Elisabeth Baarslag
XII: Anna Elisabeth Kolkman
XIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIV: Michiel van der Leeuw


VAN DER BURG

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: huisnaam of "plaats"naam

Generatie I

Pieter Willems van der Burg, overl. na 5.1.1655, tr. 's-Gravenhage 7.7.1641 Maria Kempenaer, overl. na 5.1.1655, dr. van Tobias Christoffelsz Kempenaer en Baertien Adams.

Generatie II

Tobias van der Burg, ged. 's-Gravenhage 6.3.1650, overl. na 1.5.1689, tr. 's-Gravenhage 30.4.1673 Rebecca Eenouts, ged. 's-Gravenhage 27.6.1645, overl. na 1.5.1689, dr. van Alexander Enout en Francoise Dombal.

Generatie III

Johannes van der Burg, ged. 's-Gravenhage 7.2.1683, overl. na 12.1.1721, tr. 's-Gravenhage 20.10.1703 Catharina Alderts van Tol, ged. 's-Gravenhage 21.5.1677, overl. na 12.1.1721, dr. van Aldert Claess van Tol en Hillegont Arents.

Generatie IV

Rebekka van der Burg, ged. 's-Gravenhage 26.7.1711, overl. na 6.12.1774, tr. 's-Gravenhage 26.3.1741 Anthony van Tol, ged. 's-Gravenhage 5.2.1715, overl. na 22.9.1754, zn. van Anthony van Tol en Elisabeth Overbeek.

V: Antonia van Tol
VI: Nicolaas Kruyt
VII: Maria Henriette Kruyt
VIII: Marinus Henri de Reede
IX: Zwaantje Martina de Reede
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Michiel van der Leeuw


BURGMAN

Plaats: Zwolle

Naam: "Man die bij een burcht woont?"

Generatie I

Henryck Borgman, ovl. voor 1.11.1642

Generatie II

Jan Hendriksen Borgman, brouwer, begr. Zwolle 20.8.1662, tr. Zwolle 1.11.1642 Marrigien Berents van Rechteren, dr. van Berend Otten, molenaar, en Magdalena Jans.

Generatie III

Hendrik Borgman, ged. Zwolle 13.6.1661, overl. na 25.6.1715, tr.(1) Helena Goossens van der Weide, tr.(2) Zwolle 30.10.1703 Hermina Hagevoord, overl. na 25.6.1715.

Uit het tweede huwelijk:

Generatie IV

Jan Burgman, ged. Zwolle 5.9.1706, soldaat, overl. na 17.5.1748 tr. Zwolle 26.11.1731 Janna Egberts, overl. na 17.5.1748.

Generatie V

Jacob Burgman, ged. Zwolle 3.6.1745, loodgietersknecht, begr. Zwolle 28.9.1804, tr. Zwolle 25.11.1782 Reintje Jansen Bouwmeester, ged. Windesheim 8.1.1758, overl. Zwolle 1.8.1820, dr. van Jannes Berents Bouwmeester en Ida Willems.

Generatie VI

Johannes Burgman, geb. Zwolle 6.5.1799, likeurstokersknecht, overl. Zwolle 12.7.1833, tr. Zwolle 28.4.1825 Johanna Ester, geb. Zwolle 21.11.1800, overl. Zwolle 2.7.1842, dr. van Lourens Ester, landbouwer, en Catharina Bonsink.

Generatie VII

Catharina Burgman, geb. Zwolle 5.8.1828, overl. Zwolle 17.11.1911, tr. Zwolle 2.11.1854 Derk Jan Kolkman, geb. Zwolle 7.7.1825, behanger, overl. Zwolle 30.9.1913, zn. van Jan Kolkman, timmerman, en Hermiena Sterken.

VIII: Johannes Kolkman
IX: Anna Elisabeth Kolkman
X: Anna Elisabeth Oosterhuis
XI: Michiel van der Leeuw


BIJLEVELD

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Toponym

Generatie I

David Jansen Bijleveld, overl. na 17.1.1696, tr. Loosduinen 7.1668 Hendrina Faes, ged. 's-Gravenhage 17.3.1647, overl. na 17.1.1696, dr. van Johannes Faes, soldaat; linnenwever, en Josyntje Henricx.

Generatie II

Jacobus Bijleveld, ged. 's-Gravenhage 15.2.1673, overl. na 10.12.1710, tr. Voorburg 27.3.1695 Anna Catharina Grevelaers, overl. na 10.12.1710, dr. van Adam Grevelaers.

Generatie III

Johannes Bijleveld, ged. 's-Gravenhage 10.12.1710, overl. 's-Gravenhage ca. 24.4.1764, ondertr. 's-Gravenhage 21.5.1730 Catharina Wendelina Geldermans, ged. 's-Gravenhage 26.10.1710, overl. na 20.10.1737, dr. van Johannes Willem Gelderman en Jacoba Houtsager.

Generatie IV

David Bijleveld, ged. 's-Gravenhage 20.10.1737, overl. 's-Gravenhage ca. 30.5.1794, tr. 's-Gravenhage 10.5.1761 Jannetje de Wilde, ged. 's-Gravenhage 23.8.1733, overl. 's-Gravenhage ca. 18.5.1804, dr. van Thomas de Wilde en Willemina Houtsager.

Generatie V

Helena Bijleveld, ged. 's-Gravenhage 7.1.1767, naaister, overl. 's-Gravenhage 7.3.1842, tr.(1) 's-Gravenhage 17.5.1789 Johannes Stokkink, ged. 's-Gravenhage 20.9.1761, kruideniersknecht, overl. 's-Gravenhage 26.5.1814, zn. van Johannes Stokkink en Christina Sluimers, tr.(2) Johannes Dey.

VI: Helena Stokkink
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw