OP DEN CAMP

Plaats: Deventer

Naam: Toponiem

Generatie I

Willem op den Camp, beutelschipper, tr. Deventer 7.7.1601 Selligen Willems.

Generatie II

Stijntje Willems op den Camp, tr. Herman Derckx.

III: Willem Hermans Kanneman
IV: Harmen Canneman
V: Willem Canneman
VI: Johanna Canneman
VII: Magteld Wennink
VIII: Petronella Buisman
IX: Petrus Johannes Smit
X: Anna Magdalena Smit
XI: Anna Elisabeth Baarslag
XII: Anna Elisabeth Kolkman
XIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIV: Michiel van der Leeuw


CANNEMAN

Plaats: Zwolle

Naam: ?

Generatie I

Herman Derckx, tr. Stijntje Willems op den Camp, dr. van Willem op den Camp, beutelschipper, en Selligen Willems.

Generatie II

Willem Hermans Kanneman, ged. Deventer 4.5.1628.

Generatie III

Harmen Canneman, blikslager, begr. Zwolle 21.12.1719, ondertr. Zwolle 26.4.1690 Johanna van Ulsen.

Generatie IV

Willem Canneman, begr. Zwolle 13.8.1744, tr. Zwolle 11.5.1721 Magteld Herms Beunk, ged. Deventer 6.6.1695, begr. Zwolle 25.7.1766, dr. van Hermen Wolters Bunck en Lummeken Claessen Olthof.

Generatie V

Johanna Canneman, ged. Zwolle 19.9.1726, overl./begr. Wijhe/Zwolle 19/23.4.1801, tr. Zwolle 4.10.1751 Peter Wennink, ged. Zwolle 30.4.1719, commissaris van de klapwakers, begr. Zwolle 30.10.1793, zn. van Hermannus Wolters Wennink, turfdrager, en Hendrina Cornelis van den Bos.

VI: Magteld Wennink
VII: Petronella Buisman
VIII: Petrus Johannes Smit
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


CAREL

Plaats: Amsterdam

Naam: Oorspronkelijk een patronym?

Generatie I

Jan Jansz Carel, geb. ca. 1545, koopman, overl. Amsterdam 28.10.1616, tr. Jacomina Florisdr, begr. Amsterdam 20.11.1606.
Jan Jansz Carel (ca. 1545-1616)

(foto Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage)

Generatie II

Jan Jansz Carel, geb. ca. 1574, koopman, begr. Amsterdam 8.7.1620, tr. 18.12.1600 Anna Jansdr ten Grootenhuys, geb. ca. 1580, overl. 16.8.1614, dr. van Jan ten Grootenhuys, koopman op Portugal, en Reymerich Hudde.
Jan Jansz Carel (ca. 1574-1620)

(foto Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage)

Anna Jansdr ten Grootenhuys (ca 1580-1614)

(foto Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage)

Generatie III

Barbara Carel, begr. Amsterdam 3.8.1678, tr. Amsterdam 1.10.1630 Hieronymus Ranst, ged. Amsterdam 25.1.1607, begr. Amsterdam 21.12.1660, zn. van Lenaert Ranst, koopman, en Constantia Coymans.

IV: Rebecca Jacoba Ranst
V: Anna Maria Abo
VI: Augustinus van Son
VII: Jan Carel van Son
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


COYMANS

Plaats: Amsterdam

Naam: ?

Generatie I

Jeronimus Coymans, tr. Margaretha van der Brugge.

Generatie II

Constantia Coymans, geb. 1582, begr. Amsterdam 16.8.1614, tr. Amsterdam 16.5.1606 Lenaert Ranst, geb. Brugge 1576, koopman, begr. Amsterdam 14.10.1619.

III: Hieronymus Ranst
IV: Rebecca Jacoba Ranst
V: Anna Maria Abo
VI: Augustinus van Son
VII: Jan Carel van Son
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


CRUMMEL VAN EYNATTEN

Plaats: Hertogdom Gulik

Naam: ?

Generatie I

Johan Crummel van Eynatten, heer van Ruyff en Flamersheim, tr. Beatrix(?) von Mulenarck.

Generatie II

Johan Crummel van Eynatten, ridder; heer van Flamersheim, overl. ca. 1464, tr. Lucarda von Lupenau.

Generatie III

Johan Crummel van Eynatten, heer van Flamersheim, overl. voor 1514, tr. 1460 Margarethe von Schaesberg, dr. van Friedrich von Schaesberg en Margarethe von dem Horrich.

Generatie IV

Johan Crummel van Eynatten, tr. 1501 Sophia Brandt, dr. van Goswin Brent, heer van Vernich, en Catharina van Merode.

Generatie V

Jeanne Crummel van Eynatten, overl. ca. 1563, tr. 6.10.1517 Gerard van Palland, overl. voor 1546, zn. van Werner van Palland, heer van Breidenbend, en Adriana van Alpen.

VI: Adriana van Palland
VII: Johan Karel van Utenhove
VIII: Adriana Sophia van Utenhove
IX: Lubbert van Eck
X: Jan Carel van Eck
XI: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XII: Jan Carel van Son
XIII: Anna Elisabeth van Son
XIV: Anna Magdalena Smit
XV: Anna Elisabeth Baarslag
XVI: Anna Elisabeth Kolkman
XVII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVIII: Michiel van der Leeuw


VAN CULEMBORG

Naam: heren van Culemborg

Plaats: Culemborg, Betuwe

Generatie I

Hubert van Bosinchem, overl. ca. 1303

Generatie II

Jan van Bosinchem, overl. 1322

Generatie III

Hubrecht van Culemborg, heer van Culemborg, overl. 1347, tr. Jutta van der Lecke.

Generatie IV

Gerrit van Culemborg, heer van Culemborg, overl. 1394, tr. 1371 Bertha van Egmond, dr. van Jan I van Egmond en Ghuyote van IJsselstein.

Generatie V

Johan van Culemborg, heer van Culemborg, overl. 1452, tr. 1415 Aleid van Gutterswick, dr. van Arnold van Gutterswick en Mechteld von Reifferscheidt.

Generatie VI

Machteld van Culemborg, overl. tussen 16.7.1468 en 16.1.1493, tr. (huw. voorw.) 12.6.1449 Elbert van Alpen, heer van Honnepel, overl. voor 6.11.1456, zn. van Johan van Alpen, heer van Honnepel, en Wessela van den Boetzelaer.

VII: Adriana van Alpen
VIII: Gerard van Palland
IX: Adriana van Palland
X: Johan Karel van Utenhove
XI: Adriana Sophia van Utenhove
XII: Lubbert van Eck
XIII: Jan Carel van Eck
XIV: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XV: Jan Carel van Son
XVI: Anna Elisabeth van Son
XVII: Anna Magdalena Smit
XVIII: Anna Elisabeth Baarslag
XIX: Anna Elisabeth Kolkman
XX: Anna Elisabeth Oosterhuis
XXI: Michiel van der Leeuw