DAMBRINK

Plaats: Zwolle

Naam: Een brink bij een dam?

Generatie I

Jan Jansz Dambrink, linnenwever, tr. Zwolle 25.1.1698 Hermiena Hendriks, begr. Zwolle 7.3.1732.

Generatie II

Jan Dambrink, ged. Zwolle 16.10.1698, overl. na 1748, tr. Zwolle 30.4.1724 Stijntje Nijenhuis, overl. na 8.5.1758.

Generatie III

Hermiena Dambrink, ged. Zwolle 8.11.1728, begr. Zwolle 23.3.1776, tr. Zwolle 8.5.1758 Jan Sterken, ged. Hoogeveen 2.7.1726, wijndrager, overl. Zwolle 19.7.1806, zn. van Arent Jans en Jansje Hendriks.

IV: Jan Sterken
V: Hermiena Sterken
VI: Derk Jan Kolkman
VII: Johannes Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Kolkman
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw


DELO

Plaats: Sedan

Naam: "Van het water"?

Generatie I

Henry Delo, sergewever, tr. Anne.

Generatie II

Henry Delo, sergewever, tr. Sedan (Fr) 5.7.1633 Elizabeth Baza, dr. van Abraham Baza en Felicienne Martin.

Generatie III

Pierre Delo, sergewever, tr. Sedan (Fr) 29.9.1669 Maria Godet, dr. van Thomas Godet en Jeanne Coquelin.

Generatie IV

Rachel Delo, ged. Sedan (Fr) 18.3.1671, begr. Amsterdam 6.2.1710, ondertr. Amsterdam 27.9.1692 Daniel Gonzal, geb. Sedan (Fr) ca. 1660, gaaswerker, begr. Amsterdam 1.6.1743.

V: Daniel Gonzal
VI: Salomon Gonzal
VII: Anna Magdalena Gonzal
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


DERKSEN

Plaats: Zwolle

Naam: Patronym

Generatie I

Derck Janssen, tr. Zwolle 30.6.1667 Janneke Dercks.

Generatie II

Hendrikje Derksen, geb. ca. 1676, begr. Zwolle 9.8.1763, tr. Zwolle 7.5.1700 Cornelis Buisman, geb. ca. 1678, karveelschipper, begr. Zwolle 18.8.1758, zn. van Gerrit Buisman, karveelschipper, en Maria Roelofs Floris.

III: Derk Buisman
IV: Hermanus Buisman
V: Petronella Buisman
VI: Petrus Johannes Smit
VII: Anna Magdalena Smit
VIII: Anna Elisabeth Baarslag
IX: Anna Elisabeth Kolkman
X: Anna Elisabeth Oosterhuis
XI: Michiel van der Leeuw


VAN DOORNICK

Plaats: Betuwe

Naam: Ontleend aan het plaatsje Doornik

Generatie I

Willem van Doirnick, tr. Agnese.

Generatie II

Henrick van Doirnick, overl. ca. 1500, tr. 1471 Aleid van Bemmel, overl. voor 1500, dr. van Johan van Bemmel en Dericka van Randwijk.

Generatie III

Agnes van Doornick, tr. 1501 Dirk van Stepraed, heer van Doddendaal, zn. van Goedert van Stepraed, heer van Doddendaal, en Beela van Schyderich.

IV: Belia van Stepraed
V: Josina van Sallant
Vi: Lubbert van Eck
ViI: Lubbert van Eck
ViII: Jan Carel van Eck
IX: Jacoba Geertruid Clara van Eck
X: Jan Carel van Son
XI: Anna Elisabeth van Son
XII: Anna Magdalena Smit
XIII: Anna Elisabeth Baarslag
XIV: Anna Elisabeth Kolkman
XV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVI: Michiel van der Leeuw


DUPONT

Plaats: Rouaan

Naam: "Van de Brug"

Generatie I

Pierre Dupont.

Generatie II

Catherine Dupont, geb. Rouaan (Fr) ca. 1677, tr. Amsterdam 19.4.1699 Aaron Lesturgeon, geb. Dieppe (Fr) ca. 1669, kammenmaker.

III: Madeleine Lesturgeon
IV: Salomon Gonzal
V: Anna Magdalena Gonzal
VI: Anna Elisabeth van Son
VII: Anna Magdalena Smit
VIII: Anna Elisabeth Baarslag
IX: Anna Elisabeth Kolkman
X: Anna Elisabeth Oosterhuis
XI: Michiel van der Leeuw


DIJKVELD

Plaats: Tinallinge

Naam: Toponym

Generatie I

Jacob Hansen Dijkveld, schoolmeester te Tinallinge, overl. na 1755, tr. Tinallinge 6.5.1717 Antje Peters, overl. na 1755.

Generatie II

Jantje Jacobs Dijkveld, geb. 9.1724, overl. Tinallinge 10.4.1807, tr.(1) Baflo 19.6.1740 Ekko Willems Stol, geb. 12.3.1704, overl. Tinallinge 16.8.1764, zn. van Willem Eckens en Grietje Drewes, tr.(2) Peter Alberts.

III: Grietje Ekkes Stol
IV: Ekke Gerrits de Vries
V: Johanna Margrietha Ekkes de Vries
VI: Korneliske Wolters
VII: Ekko Oosterhuis
VIIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw