VAN ECK

Plaats: Maurik

Naam: Herkomstnaam (Eck bij Maurik)

Wapen: Een zilveren schuinbalk over een van groen en rood gedeeld veld.

Wapen van de familie Van Eck

Generatie I

Dirk van Eck.
Mogelijk dezelfde als Dirk Loeff van Eck.

Generatie II

Dirk van Eck.

Generatie III

Dirk van Eck.

Generatie IV

Adriaan van Eck, tr. Geertruid van Leeuwen.

Generatie V

Diederik van Eck, burgemeester van Arnhem, overl. 9.12.1631, tr. 1588 Josina van Sallant, overl. 2.3.1612, dr. van Johan van Salland, drost van Wageningen, en Belia van Stepraet.

Generatie VI

Lubbert van Eck, geb. Wageningen 12.10.1598, gouverneur van Emmerik, overl. Emmerik (BRD) 24.5.1667, tr. Emmerik (BRD) 20.8.1651 Adriana Sophia van Utenhove, geb. ca. 1616, overl. 5.10.1700, dr. van Johan Karel van Utenhove, heer van Kellenberg, en Sophia von Schonberg.
Lubbert van Eck (1655-1706)

(Foto Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage)

Jeanette de Lannoy (1661-1725)

(Foto Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage)

Generatie VII

Lubbert van Eck, geb. Emmerik (BRD) 21.5.1655, generaal-majoor der cavalerie, overl. Namen (B) 6.1706, tr. 1.1689

  Jeanette de Lannoy, ged. Deventer 30.6.1661, overl. Zutphen 14.9.1725, dr. van Samuel de Lannoy, kolonel; heer van Overbeek, en Cornelia Glas.

Generatie VIII

Jan Carel van Eck, ged. Nijmegen 7.8.1692, ritmeester, overl. Maastricht 4.3.1777, tr. Maastricht 30.12.1728 Susanne Thomas, geb. Maastricht 21.12.1705, overl. Maastricht 26.12.1781, dr. van Pierre Thomas en Jeanne Thomas.

Generatie IX

Jacoba Geertruid Clara van Eck, geb. 5.5.1735, overl. Amsterdam 15.6.1817, tr. Amsterdam 11.9.1768 Augustinus van Son, geb. Amsterdam 12.9.1722, advocaat, overl. Bovenkerkerpolder 10.8.1789, zn. van Matthijs van Son, advocaat en notaris, en Anna Maria Abo.

X: Jan Carel van Son
XI: Anna Elisabeth van Son
XII: Anna Magdalena Smit
XIII: Anna Elisabeth Baarslag
XIV: Anna Elisabeth Kolkman
XV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVI: Michiel van der Leeuw

 


VAN EGMOND

Naam:

Plaats:

Generatie I.

Wouter van Egmond, overl. 13.9.1208, tr. Mabelia

Generatie II.

Willem I van Egmond, overl. 17.5.1234, tr. Badeloch , overl. 27.4.1244.

Generatie III.

Gerard van Egmond, overl. 25.12.1242, tr. Beatrix van Haarlem, dr. van  Wouter van Haarlem, heer van Bergen.

Generatie IV.

Willem II van Egmond, overl. 30.3.1304, tr. Ada , overl. 20.1.1297.

Generatie V.

Gerard van Egmond, overl. 18.5.1300, tr. Elisabeth van Stienen.

Generatie VI.

Wouter II van Egmond, tr. Beatrijs van de Doortoge, dr. van Dirk van de Doortoge en Ermegaerd.

Generatie VII.

Jan I van Egmond, geb. ca. 1310, overl. 28.12.1369, tr. Ghuyote van IJsselstein, overl. 1374, dr. van Arend van Amstel, heer van
IJsselstein, en Maria van Avesnes.

Generatie VIII.

Bertha van Egmond, tr. 1371 Gerrit van Culemborg, heer van Culemborg, overl. 1394, zn. van Hubrecht van Culemborg, heer van Culemborg, en Jutta van der Lecke.

IX: Johan van Culemborg
X: Machteld van Culemborg
XI: Adriana van Alpen
XII: Gerard van Palland
XIII: Adriana van Palland
XIV: Johan Karel van Utenhove
XV: Adriana Sophia van Utenhove
XVI: Lubbert van Eck
XVII: Jan Carel van Eck
XVIII: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XIX: Jan Carel van Son
XX: Anna Elisabeth van Son
XXI: Anna Magdalena Smit
XXII: Anna Elisabeth Baarslag
XXIII: Anna Elisabeth Kolkman
XXIV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XXV: Michiel van der Leeuw


ELAMA

Plaats: Uithuizen

Naam: Typisch Fries-Groningse -ma naam

Generatie I

Abel Elama, geb. ca. 1415, overl. na 1448.

Generatie II

Popko Abels Elama tho Uythuysen, geb. ca. 1440, overrechter te Uithuizen, overl. na 1476, tr. ca. 1465 Froucke, geb. ca. 1440, overl. Appingedam 30.10.1496.

Generatie III

Waelcko Popkes Elama tho Uythuysen, geb. Elamaheerd ca. 1467, overl. Uithuizen 12.5.1541, tr. 24.6.1497 Tjalde, geb. ca. 1475, overl. Loppersum 19.6.1558.

Generatie IV

Etgyn Waalckes Elama, geb. Elamaheerd ca. 1515, overl. Emden 24.9.1582, tr. 1532 Louwe Havickes.

V: Frouwke Louwens
VI: Popko Abels tho Equart
VII: Abel Popkes
VIII: Harmen Abels
IX: Hendrik Harmens
X: Louwe Hendriks
XI: Jan Louwes Bolhuis
XII: Siewertje Jans Bolhuis
XIII: Auktje Jans Wal
XIV: Gerrit Oosterhuis
XV: Ekko Oosterhuis
XVI: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVII: Michiel van der Leeuw


VON ENDELSDORF

Plaats:

Naam:

Generatie I

Emond von Endelsdorf, tr. Gertrud von Beynsfeld.

Generatie II

Alveradis von Endelsdorf, tr. 1393 Werner van Palland, ambtman te Randerath, overl. 1455, zn. van Carsilius van Palland, ambtman te Wilhelmstein, en Margaretha von Bergerhausen.

III: Carsilius van Palland
IV: Werner van Palland
V: Gerard van Palland
VI: Adriana van Palland
VII: Johan Karel van Utenhove
VIII: Adriana Sophia van Utenhove
IX: Lubbert van Eck
X: Jan Carel van Eck
XI: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XII: Jan Carel van Son
XIII: Anna Elisabeth van Son
XIV: Anna Magdalena Smit
XV: Anna Elisabeth Baarslag
XVI: Anna Elisabeth Kolkman
XVII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVIII: Michiel van der Leeuw


ESTER

Plaats: Zwolle

Naam: ?

Generatie I

Wilhelmus Esser, tr. Leentgen (?) Koksgrems (?).

Generatie II

Lourens Esser, overl. voor 26.6.1734, ondertr. Otzenrath 1.1722 Christina Gerresheim, overl. na 14.7.1734, dr. van Carl Gerresheim en Lysbeth Aerts (Arnts?).

Generatie III

Adam Ester, geb. tussen 7.1723 en 14.7.1734, cavalerist, later boer, begr. Zwolle 13.10.1783, tr. Zwolle 12.8.1765 Grietje Jans Eleveld, geb. ca. 1744, overl. Zwolle 7.2.1824.

Generatie IV

Lourens Ester, ged. Zwolle 13.10.1765, landbouwer, overl. Zwolle 14.3.1847, tr. Zwolle 25.8.1794 Catharina Bonsink, ged. Dalfsen 17.1.1773, overl. Zwolle 13.9.1837, dr. van Michiel Bonsink, kleermaker, en Hermina Derks Timmermans.

Generatie V

Johanna Ester, geb. Zwolle 21.11.1800, overl. Zwolle 2.7.1842, tr.(1) Zwolle 28.4.1825 Johannes Burgman, geb. Zwolle 6.5.1799, likeurstokersknecht, overl. Zwolle 12.7.1833, zn. van Jacob Burgman, loodgietersknecht, en Reintje Jansen Bouwmeester, tr.(2) Hendrik Jan van Dijk.

VI: Catharina Burgman
VII: Johannes Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Kolkman
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw


VAN EYCKHOLT

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Herkomstnaam/Toponym

Generatie I

Matthijs Eeckholt, adelborst in de garde, overl. ca. 1611.

Generatie II

Catharina Matthijs van Eyckholt, ondertr. 's-Gravenhage 30.6.1623 Evert Dircxs van Tol, geb. ca. 1601, borduurwerker.

III: Matthijs Everts van Tol
IV: Anthony van Tol
V: Anthony van Tol
VI: Anthony van Tol
VII: Antonia van Tol
VIII: Nicolaas Kruyt
IX: Maria Henriette Kruyt
X: Marinus Henri de Reede
XI: Zwaantje Martina de Reede
XII: Jacobus van der Leeuw
XIII: Michiel van der Leeuw