GELDERMAN

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Iemand uit Gelderland

Generatie I

Willem Gelderman, kleermaker, overl. na 2.4.1693, ondertr. 's-Gravenhage 20.7.1681 Catharina Bop, ged. Deventer 5.1.1654, overl. na 2.4.1693, dr. van Wendel Bop, stalmeester, en Fenneken Blauwels.

Generatie II

Johannes Willem Gelderman, ged. 's-Gravenhage 8.10.1687, overl. 11.7.1710, tr. 's-Gravenhage 27.10.1709 Jacoba Houtsager, ged. 's-Gravenhage 26.10.1689, overl. na 11.7.1710, dr. van Jacobus Houtsager en Cornelia van Wijngaarden.

Generatie III

Catharina Wendelina Geldermans, ged. 's-Gravenhage 26.10.1710, overl. na 20.10.1737, ondertr. 's-Gravenhage 21.5.1730 Johannes Bijleveld, ged. 's-Gravenhage 10.12.1710, overl. 's-Gravenhage ca. 24.4.1764, zn. van Jacobus Bijleveld en Anna Catharina Grevelaers.

IV: David Bijleveld
V: Helena Bijleveld
VI: Helena Stokkink
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


GELINCK

Plaats: Deventer

Naam: Typisch Oost-Nederlandse "-ink" naam

Generatie I

Henrick Gelinck, geb. Ramsdorf ca. 1540, koopman, overl. 1610, tr. Deventer ca. 1570 Aeltgen van Wesick, overl. ca. 1580.

Generatie II

Herman Gelinck, geb. Deventer ca. 1571, wijnhandelaar, overl. 1624, tr. Deventer 6.8.1592 Jenneken van den Have, overl. Deventer ca. 1611, dr. van ? Johan van den Have en Stijntgen Jans.

Generatie III

Herman Gelinck, ged. Deventer 12.12.1605, wijnkoper, begr. Deventer 1662, tr. Deventer 11.12.1627 Hilleken van Wesel, ged. Deventer 7.12.1606, overl. voor 1655, dr. van Evert van Wesel, goudsmid, en Catrijna Trent(en).

Generatie IV

Catharina Gelinck, ged. Deventer 6.12.1629, overl. na 18.12.1663, tr. Deventer 16.4.1654 Herman Oostendorp, ged. Deventer 12.12.1630, overl. tussen 25.11.1659 en 18.12.1663, zn. van Gerrit Oostendorp, lakenbereider, en Cuneke Seynen.

IV: Hillegonda Oostendorp
V: Hendrik Stokkink
VI: Willem Stokkink
VII: Johannes Stokkink
VIII: Johannes Stokkink
IX: Helena Stokkink
X: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Jacobus van der Leeuw
XIII: Michiel van der Leeuw


GHYBEN

Plaats: Raamsdonk

Naam: ?

Generatie I

Jan Ghyben, tr. Neeltje van Huymen.

Generatie II

Commerke Jansdr Ghyben, geb. Raamsdonk ca. 1566, overl. Geertruidenberg 22.2.1643, tr. Heusden 1600 Johan de Waerseggere, geb. Leuven 8.11.1565, overl. fort Crevecoeur 11.1616, zn. van Augustijn de Waerseggere en Christina de Gelder.

III: Christina de Waerseggere
IV: Augustinus van Son
V: Matthijs van Son
VI: Augustinus van Son
VII: Jan Carel van Son
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


GHYBEN

Plaats: Tilburg

Naam: ?

Generatie I

Claus Peter Ghyben, tr. Petere Gerrit Willemsdr van Alfen, dr. van Gerrit Willems van Alfen en ?Alit Jan Weynsdr.

Generatie II

Jenneke Ghyben, overl. tussen 1.1.1521 en 6.11.1533, tr. Simon van Son, overl. tussen 30.4.1543 en 22.2.1550, zn. van Jan van Son en Maria Krillart.

III: Wilboert Simons
IV: Symon Wilboerts
V: Matthijs Simons van Son
VI: Augustinus van Son
VII: Matthijs van Son
VIII: Augustinus van Son
IX: Jan Carel van Son
X: Anna Elisabeth van Son
XI: Anna Magdalena Smit
XII: Anna Elisabeth Baarslag
XIII: Anna Elisabeth Kolkman
XIV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XV: Michiel van der Leeuw


GIBSON

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Engels, patronym

Generatie I

Hendrik (Henry) Gibson, schoenmaker , koster van de Engelse Kerk te 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage 13.1.1699, tr. Rebecca Wickx, overl. tussen 11.8.1672 en 16.3.1699.

Generatie II

Dirk (Richard) Gibson, meester-beeldhouwer , voorlezer in de Engelse Kerk te 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage ca. 4.9.1717 (aangifte), tr.(1) Rotterdam 12.7.1689 Adriana van der Burgh, overl. 's-Gravenhage ca. 14.5.1698 (aangifte), tr.(2) Agatha de Hartog, tr.(3) Maria van der Ploeg.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie III

Willem Gibson, ged. 's-Gravenhage 10.1.1696, overl. na 15.3.1744, tr. 's-Gravenhage 20.11.1718 Catharina Reijgers, overl. na 3.3.1720.

Generatie IV

Adriana Gibson, ged. 's-Gravenhage 3.3.1720, begr. 's-Gravenhage 20.10.1773, tr. 's-Gravenhage 28.1.1742 Abraham de Ruiter, ged. 's-Gravenhage 10.6.1716 (get. Anna Margriet Faberik en Maria de Ruiter), overl. 's-Gravenhage ca. 25.5.1785 zn. van Andries de Ruiter en Cornelia Turnhout.

V: Johanna de Ruiter
VI: Louise Marie Michon
VII: Leendert de Reede
VIII: Marinus Henri de Reede
IX: Zwaantje Martina de Reede
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Michiel van der Leeuw


GLAS

Plaats: Enkhuizen

Naam: Tja.......

Generatie I

Jacob Jansen Glas.

Generatie II

Gerrit Jacobs Glas, gecommitteerde Raad van State, begr. 's-Gravenhage 9.11.1670, ondertr./tr. Enkhuizen 16.11/2.11.1640 Maritien Gerrits.

Generatie III

Cornelia Glas, ged. Enkhuizen 10.11.1641, ondertr. 's-Gravenhage 16.11.1659 Samuel de Lannoy, ged. 's-Gravenhage 25.1.1637, kolonel, heer van Overbeek, zn. van Charles de Lannoy, kolonel, en Sara Joliet.

IV: Jeanette de Lannoy
V: Jan Carel van Eck
VI: Jacoba Geertruid Clara van Eck
VII: Jan Carel van Son
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
X: Anna Elisabeth Kolkman
XI: Anna Elisabeth Oosterhuis
XII: Michiel van der Leeuw


GODET

Plaats: Sedan

Naam: ? (Frans)

Generatie I

Thomas Godet, tr. Jeanne Coquelin.

Generatie II

Maria Godet, tr. Sedan (Fr) 29.9.1669 Pierre Delo, sergewever, zn. van Henry Delo, sergewever, en Elizabeth Baza.

III: Rachel Delo
IV: Daniel Gonzal
V: Salomon Gonzal
VI: Anna Magdalena Gonzal
VII: Anna Elisabeth van Son
VIII: Anna Magdalena Smit
IX: Anna Elisabeth Baarslag
X: Anna Elisabeth Kolkman
XI: Anna Elisabeth Oosterhuis
XII: Michiel van der Leeuw


GOEBEL

Plaats: Vasbeck/Adorf

Naam: ?

Generatie I

Johannes Goebel, geb. Rattlar, tr.(1) Vasbeck 1.8.1755 Helene Christine Stiehl, tr.(2) Adorf (Hessen) 9.1.1760 Catharina Elisabeth Bruene.

Uit het tweede huwelijk:

Generatie II

Maria Henriette Gebel, ged. Adorf (Hessen) 21.4.1771, overl. 's-Gravenhage 23.11.1841, tr. voor 6.3.1799 Nicolaas Kruyt, geb. 's-Gravenhage 4.12.1774, houthandelaarsknecht, overl. 's-Gravenhage 13.12.1844, zn. van Leendert Kruyt en Antonia van Tol.

III: Maria Henriette Kruyt
IV: Marinus Henri de Reede
V: Zwaantje Martina de Reede
VI: Jacobus van der Leeuw
VII: Michiel van der Leeuw


GONZAL

Plaats: Amsterdam

Naam: Vermoedelijk afgeleid van Gonzales. Wellicht Portugees-Joodse oorsprong?

Generatie I

Daniel Gonzal, geb. Sedan (Fr) ca. 1660, gaaswerker, begr. Amsterdam 1.6.1743, ondertr.(1) Amsterdam 27.9.1692 Rachel Delo ged. Sedan (Fr) 18.3.1671, begr. Amsterdam 6.2.1710, dr. van Pierre Delo, sergewever, en Maria Godet, ondertr.(2) Amsterdam 4.4.1710 Johanna Gonzal, geb. Sedan (Fr), dr. van Jeremy Gonzal.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie II

Daniel Gonzal, geb. Amsterdam 4.2.1704, begr. Amsterdam 5.4.1775, tr. Amsterdam 23.6.1726 Madeleine Lesturgeon, geb. Amsterdam 23.10.1705, begr. Amsterdam 26.5.1775.

Generatie III

Salomon Gonzal, geb. Amsterdam 16.3.1752, goud- en zilversmid, overl. Amsterdam 28.11.1844, tr.(1) Amsterdam 2.7.1775 Sytje Teunisz Smit, ged. Amsterdam 16.5.1753, begr. Amsterdam 23.9.1790, dr. van Teunis Jansen Smit, loodsman op de Vliestroom, en Ytje Tekes, tr.(2) Sophia Louise Brands.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie IV

Anna Magdalena Gonzal, ged. Amsterdam 30.11.1777, overl. Amsterdam 12.4.1862, tr. Amsterdam 17.8.1800 Jan Carel van Son, ged. Amsterdam 6.10.1769, advocaat, overl. Amsterdam 23.9.1831, zn. van Augustinus van Son, advocaat, en Jacoba Geertruid Clara van Eck.

V: Anna Elisabeth van Son
VI: Anna Magdalena Smit
VII: Anna Elisabeth Baarslag
VIII: Anna Elisabeth Kolkman
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw


GREVELAERS

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: ?

Generatie I

Adam Grevelaers.

Generatie II

Anna Catharina Grevelaers, overl. na 10.12.1710, tr. Voorburg 27.3.1695 Jacobus Bijleveld, ged. 's-Gravenhage 15.2.1673, overl. na 10.12.1710, zn. van David Jansen Bijleveld en Hendrina Faes.

III: Johannes Bijleveld
IV: David Bijleveld
V: Helena Bijleveld
VI: Helena Stokkink
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


GROENEWEG

Plaats: Bleiswijk?

Naam: Toponym

Generatie I

? N.N.(Arien?), tr. Maria Damiss, overl. na 23.5.1677.

Generatie II

Neeltje Ariens Groenewegh, overl. na 26.5.1680, tr. Bleiswijk 26.1.1662 Andries Corneliss Roggeveen, overl. na 26.5.1680.

III: Trijntje Andriess Roggeveen
IV: Dirk Leenderts Kruyt
V: Leendert Kruyt
VI: Nicolaas Kruyt
VII: Maria Henriette Kruyt
VIII: Marinus Henri de Reede
IX: Zwaantje Martina de Reede
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Michiel van der Leeuw


GROSZ

Plaats: Dilheim

Naam: Duits voor Groot

Generatie I

Philip Grosz.

Generatie II

Cunigunde Grosz, geb. ca. 1641, overl. 25.6.1707, tr. 22.10.1662 Conrad Draudich, geb. ca. 1636, meestersmid, overl. 14.7.1722, zn. van Johannes Draudich.

III: Hermannus Trautig
IV: Johan Georg Trautig
V: Johan Heinrich Trautig
VI: Johan Heinrich Trautig
VII: Henriette Trautig
VIII: Catrina Kreuze
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Michiel van der Leeuw


TEN GROOTENHUYS

Plaats: Amsterdam

Naam: Toponym

Generatie I

Jan ten Grootenhuys, geb. ca. 1540, koopman op Portugal, begr. Amsterdam 19.2.1587, tr. 1565 Reymerich Hudde, begr. Amsterdam 2.11.1585, dr. van Arent Hudde, korenkoper, en Trijn Jacob Huygendr.

Generatie II

Anna Jansdr ten Grootenhuys, geb. ca. 1580, overl. 16.8.1614, tr. 18.12.1600 Jan Jansz Carel, geb. ca. 1574, koopman, begr. Amsterdam 8.7.1620, zn. van Jan Jansz Carel, koopman, en Jacomina Florisdr.

III: Barbara Carel
IV: Rebecca Jacoba Ranst
V: Anna Maria Abo
VI: Augustinus van Son
VII: Jan Carel van Son
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


DE GRUTERE

Plaats: Gent

Naam: Heeft, als ik het mij goed herinner, iets te maken met "Gruit", een belasting op bier oid.

Generatie I

Lieven de Grutere, tr. Catharina de Waele.

Generatie II

Anna de Grutere, tr. Karel van Utenhove, heer van Markeghem etc., overl. 1580, zn. van Nicolaas van Utenhove, ridder, en Agnes van der Varent.

III: Adriaan van Utenhove
IV: Johan Karel van Utenhove
V: Adriana Sophia van Utenhove
VI: Lubbert van Eck
VII: Jan Carel van Eck
VIII: Jacoba Geertruid Clara van Eck
IX: Jan Carel van Son
X: Anna Elisabeth van Son
XI: Anna Magdalena Smit
XII: Anna Elisabeth Baarslag
XIII: Anna Elisabeth Kolkman
XIV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XV: Michiel van der Leeuw


DE GRUYTER

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Beroepsnaam

Generatie I

Michiel de Gruyter, geb. 's-Hertogenbosch, begr. Schipluiden 13.5.1712, ondertr. 's-Gravenhage 6.4.1698 Meijnsje Pols, ged. Schipluiden 22.10.1678, overl. 's-Gravenhage ca. 3.3.1719, dr. van Adriaen Pieters Pols en Ingetje Francken.

Generatie II

Ingena de Gruyter, ged. 's-Gravenhage 6.7.1701, begr. 's-Gravenhage 11.6.1766, tr. Rijswijk 28.5.1730 Willem Stokkink ged. 's-Gravenhage 2.9.1703, begr. 's-Gravenhage 7.2.1752, zn. van Hendrik Stokkink en Anna van Lokerberg.

III: Johannes Stokkink
IV: Johannes Stokkink
V: Helena Stokkink
VI: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VII: Jacobus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Michiel van der Leeuw