JACOB HUYGENS

Plaats: Amsterdam

Naam: Patroniem

Generatie I

Jacob Huygh Pieters (Haringh), tr. Griete Taemsdr.

Generatie II

Trijn Jacob Huygendr, begr. Amsterdam 10.2.1600, tr. Arent Hudde, korenkoper, begr. Amsterdam 26.4.1582.

III: Reymerich Hudde
IV: Anna Jansdr ten Grootenhuys
V: Barbara Carel
VI: Rebecca Jacoba Ranst
VII: Anna Maria Abo
VIII: Augustinus van Son
IX: Jan Carel van Son
X: Anna Elisabeth van Son
XI: Anna Magdalena Smit
XII: Anna Elisabeth Baarslag
XIII: Anna Elisabeth Kolkman
XIV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XV: Michiel van der Leeuw


JACOBS

Plaats: Noordwolde

Naam: Patronym

Generatie I

Jacob Berends, overl. na 31.3.1743, tr. Noordwolde 25.8.1726 Aaltje Lourens, overl. na 29.4.1761.

Generatie II

Grietje Jacobs, ged. Bedum 4.8.1737, overl. Noordwolde 29.3.1809, tr. Noordwolde 24.5.1761 Jan Wolters, geb. Westerbork ca. 1733, landbouwer, overl. Noordwolde 5.2.1808.

III: Wolter Jans Wolters
IV: Jan Wolters Wolters
V: Korneliske Wolters
VI: Ekko Oosterhuis
VII: Anna Elisabeth Oosterhuis
VIII: Michiel van der Leeuw


JANS

Plaats: Garmerwolde

Naam: Patronym

Generatie I

Hindrik Claessens, bakker, overl. ca. 1702, tr. Lolje Jans, geb. Garmerwolde 10.4.1671, dr. van Jan Jans en Martje.

Generatie II

Jan Hendriks, overl. na 12.9.1737, tr. Garmerwolde 7.12.1721 Hilje Alders, overl. na 12.9.1737, dr. van Allardt Tjaerts en Anje Willems.

Generatie III

Lolke Jans, ged. Garmerwolde 7.1.1723, overl. na 25.6.1782, tr. Zuidwolde (gem Bedum) 22.12.1743 Klaas Jans Teisman, overl. na 25.6.1782.

IV: Jan Klaasen Teisman
V: Korneliske Jans Teisman
VI: Jan Wolters Wolters
VII: Korneliske Wolters
VIII: Ekko Oosterhuis
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw


JANS

Plaats: Zwolle

Naam: Patronym

Generatie I

Jan Jansen de Oude, kleermaker.

Generatie II

Jan Jansen, tr. Zwolle 25.4.1728 Maria Gerrits Neuteboom, dr. van Gerrit Berends en Maria Vrerix.

Generatie III

Derkje Jans, begr. Zwolle 3.5.1798, tr. Zwolle 9.5.1756 Willem van den Bos, ged. Zwolle 9.3.1722, mr. schoenmaker, begr. Zwolle 21.9.1772, zn. van Derk Gerrits van den Bos en Derkje Willems.

IV: Fennigje van den Bos
V: Hermiena Sterken
VI: Derk Jan Kolkman
VII: Johannes Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Kolkman
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw


JANSEN

Plaats: Dalfsen

Naam: Patronym

Generatie I

Jan Jansen, tr. Dalfsen 20.10.1695 Grietje Jansen.

Generatie II

Grietje Jansen, begr. Dalfsen 13.7.1774, tr. Jan Baarslag, ged. Gramsbergen 27.2.1695, timmermansbaas, overl. ca. 1742, zn. van Hendrik Baarslag, timmerman, en Alida Anna Frederiks.

III: Derk Baarslag
IV: Harm Jan Baarslag
V: Hendrik Baarslag
VI: Anna Elisabeth Baarslag
VII: Anna Elisabeth Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw


JANS

Plaats: Garmerwolde

Naam: Patronym

Generatie I

Jan Jans, tr. Martje.

Generatie II

Lolje Jans, geb. Garmerwolde 10.4.1671, tr. Hindrik Claessens, bakker, overl. ca. 1702.

III: Jan Hendriks
IV: Lolke Jans
V: Jan Klaasen Teisman
VI: Corneliske Jans Teisman
VII: Jan Wolters Wolters
VIII: Korneliske Wolters
IX: Ekko Oosterhuis
X: Anna Elisabeth Oosterhuis
XI: Michiel van der Leeuw


JANS

Plaats: Middelbert

Naam: Patronym

Generatie I

Jan Peters, tr. Hille.

Generatie II

Geessien Jans, tr. 1626 Abel Popkes, geb. ca. 1590, overl. Middelbert 1670, zn. van Popko Abels tho Equart en Claeske.

III: Harmen Abels
IV: Hendrik Harmens
V: Louwe Hendriks
VI: Jan Louwes Bolhuis
VII: Siewertje Jans Bolhuis
VIII: Auktje Jans Wal
IX: Gerrit Oosterhuis
X: Ekko Oosterhuis
XI: Anna Elisabeth Oosterhuis
XII: Michiel van der Leeuw


JANS

Plaats: Zwolle

Naam: Patronym

Generatie I

Jan Jansen, molenaar, begr. Zwolle 27.11.1655, tr. Zwolle 5.9.1641 Lubbegien Jans.

Generatie II

Martha Jans, begr. Zwolle 19.12.1730, ondertr. Zwolle 14.4.1683 Gerrit Hartenberg, ged. Zwolle 12.12.1658, postmeester, begr. Zwolle 19.1.1694, zn. van Benedictus Jans Hartenberg, speldenmaker, en Derkje Gerrits van Breevoort.

III: Jacobus Hartenbergh
IV Derkje Hartenberg
V: Hermanus Buisman
VI: Petronella Buisman
VII: Petrus Johannes Smit
VIII: Anna Magdalena Smit
IX: Anna Elisabeth Baarslag
X: Anna Elisabeth Kolkman
XI: Anna Elisabeth Oosterhuis
XII: Michiel van der Leeuw


JANS

Plaats: Zwolle

Naam: Patroniem

Generatie I

Johan Willemsen.

Generatie II

Willemtien Jans, tr. Zwolle 18.12.1610 Gerryt Cornelys Buisman, karveelschipper, zn. van Cornelis Nannincks.

III: Cornelis Gerrits Buisman
IV: Gerrit Buisman
V: Cornelis Buisman
VI: Derk Buisman
VII: Hermannus Buisman
VIII: Petronella Buisman
IX: Petrus Johannes Smit
X: Anna Magdalena Smit
XI: Anna Elisabeth Baarslag
XII: Anna Elisabeth Kolkman
XIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIV: Michiel van der Leeuw


JONGHELINX

Plaats: Tilburg

Naam: Een jong persoon

Generatie I

Bartholomeus Jonghelinx, overl. voor 1419, tr. Cathelyne N.

Generatie II

Aert Meeus Jonghelinx, overl. voor 1445, tr. Aleyt N., overl. voor 1445.

Generatie III

Engelberte Jonghelinx, overl. na 1473, tr. Jacob van Son, overl. ca. 1470, zn. van Jan van Son en Elisabeth Jacobsdr.

IV: Jan van Son
V: Simon van Son
VI: Wilboert Simons
VII: Symon Wilboerts
VIII: Matthijs Simons van Son
IX: Augustinus van Son
X: Matthijs van Son
XI: Augustinus van Son
XII: Jan Carel van Son
XIII: Anna Elisabeth van Son
XIV: Anna Magdalena Smit
XV: Anna Elisabeth Baarslag
XVI: Anna Elisabeth Kolkman
XVII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVIII: Michiel van der Leeuw


JONGSTE

Plaats: Zevenhuizen

Naam: ?

Generatie I

? Jan Louweris Jongste, overl. voor 19.4.1633.

Generatie II

Jan Janss Jongste, overl. voor 19.4.1633, tr. Claesgen Dircxdr, overl. voor 10.10.1630, dr. van Dirck Dircxss Visser en Maritge Claesdr.

Generatie III

Wijve Jansdr, tr. Claes Jacobs van Alphen, zn. van Jacob Jacobs van Alphen en Pleuntgen Claesdr.

IV: Pleuntje Klaas van Alphen
IV: Leendert ClaAsse Kruyt
V: Dirk Leenderts Kruyt
VI: Leendert Kruyt
VII: Nicolaas Kruyt
VIII: Maria Henriëtte Kruyt
IX: Marinus Henri de Reede
X: Zwaantje Martina de Reede
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw