KEMPENAER

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: "afkomstig uit de Kempen"

Generatie I

Tobias Christoffelsz Kempenaer, tr. 's-Gravenhage 21.2.1610 Baertien Adams.

Generatie II

Maria Kempenaer, overl. na 5.1.1655, tr. 's-Gravenhage 7.7.1641 Pieter Willems van der Burg, overl. na 5.1.1655.

III: Tobias van der Burg
IV: Johannes van der Burg
V: Rebecca van der Burg
VI: Antonia van Tol
VII: Nicolaas Kruyt
VIII: Maria Henriette Kruyt
IX: Marinus Henri de Reede
X: Zwaantje Martina de Reede
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw


VAN KEPPEL

Plaats: Gelderland

Naam: genoemd naar de heerlijkheid Keppel

Generatie I

Wolter van Keppel, ovl. in 1330, tr. Jutta van der Sluise.

Generatie II

Beatrix van Keppel, ovl. in 1351, tr. Roderik van Voorst, zn. van Sweder van Voorst en Agneta van Loon, ovl. in 1341.

III: Sweder van Voorst
IV: Wolter van Voorst
V: Johanna van Voorst
VI: Cunegonda van Polanen
VII: Sophia van Rechteren
VIII: Cunegonda van Arnhem
IX: Johan van Salland
X: Josina van Sallant
XI: Lubbert van Eck
XII: Lubbert van Eck
XIII: Jan Carel van Eck
XIV: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XV: Jan Carel van Son
XVI: Anna Elisabeth van Son
XVII: Anna Magdalena Smit
XVIII: Anna Elisabeth Baarslag
XIX: Anna Elisabeth Kolkman
XX: Anna Elisabeth Oosterhuis
XXI: Michiel van der Leeuw

 


VAN DER KLOEN

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: ?

Generatie I

Hans Bartel Cloen, soldaat, ondertr. 's-Gravenhage 6.5.1668 Catharina Keyman, geb. Delft.

Generatie II

Gerrit van der Kloen, overl. tussen 22.11.1716 en 8.2.1722, tr. 's-Gravenhage 30.10.1701 Johanna van der Seel, dr. van Lambert Andriesse van der Seel.

Generatie III

Barbara van der Kloen, ged. 's-Gravenhage 24.7.1715, overl. 's-Gravenhage 7.2.1746, tr. 's-Gravenhage 23.1.1735 Johannes van der Leeuw, ged. 's-Gravenhage 14.9.1707, warmoezier, overl. na 17.11.1760, zn. van Pieter Jansse van der Leeuw, warmoezier, en Maria Willems van Kouwenhoven.

IV: Gerrit van der Leeuw
V: Gerardus van der Leeuw
VI: Gerardus van der Leeuw
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


KOLKMAN

Plaats: Gelselaar/Zwolle

Naam: Iemand die bij een kolk woont

Generatie I

Jan Kolkman, tr. Jenneken .
Jan Kolkman is wellicht dezelfde als Jan Teklenborg, getrouwd met Jenneken Colckmans, die tezelfdertijd in Gelselaar voorkomt

Generatie II

Berend Kolkman, broodbakker, begr. Heino 11.8.1786, tr. Maria Jacobs van den Berg, overl. na 11.6.1758.

Generatie III

Jan Kolkman, geb. Heino 11.6.1758, bakker, begr. Zwolle 15.1.1798, tr. Zwolle 14.11.1785 Elisabeth van Oorschot, ged. Zwolle 10.7.1758, overl. Zwolle 16.2.1837, dr. van Matthijs van Oorschot, metselaar en spekslager, en Hendrika Smit.

Generatie IV

Jan Kolkman, geb. Zwolle 1.2.1792, timmerman, overl. Zwolle 24.12.1842, tr. Zwolle 17.11.1814 Hermiena Sterken, geb. Zwolle 27.1.1793, overl. Zwolle 17.5.1878, dr. van Jan Sterken, wijndrager en tapper, en Fennigje van den Bos.

 

Derk Jan Kolkman (1825-1913)

Generatie V

Derk Jan Kolkman, geb. Zwolle 7.7.1825, behanger, overl. Zwolle 30.9.1913, tr. Zwolle 2.11.1854 Catharina Burgman, geb. Zwolle 5.8.1828, overl. Zwolle 17.11.1911, dr. van Johannes Burgman, likeurstokersknecht, en Johanna Ester.

 

Catharina Burgman (1828-1911)

 

Generatie VI

Johannes Kolkman, geb. Zwolle 5.8.1859, behanger-stoffeerder, overl. Zwolle 13.10.1913, tr. Zwolle 11.1.1883 Anna Elisabeth Baarslag, geb. Zwolle 26.4.1861, overl. Eindhoven 24.7.1918, dr. van Hendrik Baarslag, horlogemaker, en Anna Magdalena Smit.

Generatie VII

Anna Elisabeth Kolkman, geb. Zwolle 5.9.1891, overl. Bosch en Duin 15.2.1983, tr. Zwolle 13.6.1916 Dr. Ekko Oosterhuis, geb. Zetten 20.10.1886, natuurkundige, promoveerde 1911 op het proefschrift "Over het Peltier-effect en de thermoketen ijzer-kwikzilver", overl. Zwolle 26.1.1966, zn. van Gerrit Oosterhuis, predikant, later onderwijzer, en Korneliske Wolters.

 

VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw

 

Johannes Kolkman (1859-1913) en Anna Elisabeth Baarslag (1861-1918)


KONING

Plaats: Hoogeveen

Naam: Huis- of scheepsnaam

Generatie I

Hendrik Koning, tr. Hendrikje.

Generatie II

Margje Hendriks Koning, overl. Hoogeveen 3.8.1821, tr. Wolter Meijnen, schipper, overl. tussen 1774 en 1784.

III: Jentje Wolters Meijnen
IV: Geert Kreuze
V: Catrina Kreuze
VI: Jacobus van der Leeuw
VII: Jacobus van der Leeuw
VIII: Michiel van der Leeuw


VAN KOUWENHOVEN

Plaats: 's-Gravenhage

Naam:?

Generatie I

Willem Dircx van Kouwenhoven, overl. na 13.3.1676, tr. Scheveningen 18.1.1665 Hendrika Gozewijn (Goossens).

Generatie II

Maria Willems van Kouwenhoven, tr. 's-Gravenhage 18.12.1701 . Pieter Jansse van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage ca. 1678, warmoezier, begr. 's-Gravenhage 7.12.1748, zn. van Jan Andriess van der Leeuw en Trijntje Rocusse Boutesteyn.

III: Johannes van der Leeuw
IV: Gerrit van der Leeuw
V: Gerardus van der Leeuw
VI: Gerardus van der Leeuw
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


KREUZE

Plaats: Hoogeveen/Zutphen

Naam: ?

Generatie I

Jan Wolters Kreuze (Bloemen), overl. voor 1774, tr. Wummigje Hendriks, overl. na 1794.

Generatie II

Hendrik Jans Kreuze, geb. Hoogeveen ca. 1760, schipper, overl. Zutphen 8.12.1852, tr. Jentje Wolters Meynen, ged. Hoogeveen 17.6.1770, overl. Zutphen 21.1.1858, dr. van Wolter Meijnen, schipper, en Margje Hendriks Koning.

Generatie III

Geert Kreuze, geb. Hattem 28.7.1812, sjouwer, later houtkoper, overl. Zutphen 30.9.1899, tr.(1) Grietje van Schaar, tr.(2) Zutphen 9.11.1836 Henriette Trautig, geb. Zutphen 22.2.1807, overl. Zutphen 20.7.1884, dr. van Johan Heinrich Trautig, sergeant, en Catharina Hendrica Pulg.

Generatie IV

Catrina Kreuze, geb. Zutphen 5.7.1842, overl. 's-Gravenhage 19.2.1925, tr. 's-Gravenhage 12.8.1875 Wilhelmus Mattheus van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage 11.4.1845, timmerman, overl. 's-Gravenhage 26.8.1924, zn. van Gerardus van der Leeuw, aannemer, en Helena Stokkink.

V: Jacobus van der Leeuw
VI: Jacobus van der Leeuw
VII: Michiel van der Leeuw


KRILLART

Plaats:

Naam:

Generatie I

Gheryt Krillart, overl. voor 1419.

Generatie II

Johannes Krillart, tr. Maria van Laerhoven, dr. van Jan van Laarhoven en Heylwig van der Heyde.

Generatie III

Johannes Krillart.

Generatie IV

Maria Krillart, overl. ca. 1487, tr. Jan van Son, overl. ca. 1504, zn. van Jacob van Son en Engelberte Jonghelinx.

V: Simon van Son
VI: Wilboert Simons
VII: Symon Wilboerts
VIII: Matthijs Simons van Son
IX: Augustinus van Son
X: Matthijs van Son
XI: Augustinus van Son
XII: Jan Carel van Son
XIII: Anna Elisabeth van Son
XIV: Anna Magdalena Smit
XV: Anna Elisabeth Baarslag
XVI: Anna Elisabeth Kolkman
XVII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVIII: Michiel van der Leeuw


KRUYT

Plaats: Zevenhuizen/Capelle a.d. IJssel/'s-Gravenhage

Naam:?

Generatie I

Claes Marcelisz Kruyt, tr. N. N..

Generatie II

Claes Claess Kruyt, schipper en vervener, tr. Maertje Snijer, dr. van Maerten Claesz Snijer.

Generatie III

Arien Claesz Kruyt, overl. 1655, tr. Aeltje Maertens Verduyn, dr. van Maerten Jacobs Verduyn.

Generatie IV

Pieter Ariens Kruyt, schipper en vervener, tr. Zevenhuizen 17.3.1630 Maertje van Noord, dr. van Cornelis Claesz van Noord en Barbara Leenderts Bogert.

Generatie V

Klaas Pieters Kruyt, vervener, overl. na 20.3.1678, tr. Zevenhuizen 11.2.1663 Pleuntje Klaas van Alphen, ged. Zevenhuizen 17.5.1637, overl. Capelle a.d. IJssel 10.9.1712 (aangifte), dr. van Claes Jacobs van Alphen en Wijven Louweris.

Generatie VI

Leendert Claasse Kruyt, ged. Zevenhuizen 15.11.1671, overl. Capelle a.d. IJssel ca. 19.1.1740, tr. Capelle a.d. IJssel 2.1699 Trijntje Andriesse Roggeveen, ged. Bergschenhoek 16.10.1672, overl. Capelle a.d. IJssel ca. 16.9.1751, dr. van Andries Corneliss Roggeveen en Neeltje Ariens Groenewegh.

Generatie VII

Dirk Leenderts Kruyt, ged. Capelle a.d. IJssel 25.10.1699, begr. Overschie 12.3.1765, tr. Capelle a.d. IJssel 13.1.1726 Catharina Claesdr Hoogeveen, ged. Stompwijk 7.2.1706, overl. na 10.10.1745, dr. van Claas Pieters Hoogeveen en Marytje Ariens van der Sman.

Generatie VIII

Leendert Kruyt, ged. Overschie 22.6.1727, overl. 's-Gravenhage 31.8.1781 (aan tering en koorts), tr. Scheveningen 15.11.1767 Antonia van Tol, ged. 's-Gravenhage 3.12.1745, overl. na 28.5.1784, dr. van Anthony van Tol en Rebekka van der Burg.

Generatie IX

Nicolaas Kruyt, geb. 's-Gravenhage 4.12.1774, houthandelaarsknecht, overl. 's-Gravenhage 13.12.1844, tr. voor 6.3.1799 Maria Henriette Gebel, ged. Adorf (Hessen) 21.4.1771, overl. 's-Gravenhage 23.11.1841, dr. van Johannes Goebel en Catharina Elisabeth Bruene.

Generatie X

Maria Henriette Kruyt, geb. 's-Gravenhage 14.6.1813, overl. 's-Gravenhage 21.11.1876, tr. 's-Gravenhage 19.4.1837 . Leendert de Reede, geb. 's-Gravenhage 27.11.1814, timmerman, overl. 's-Gravenhage 19.11.1885, zn. van Jacobus de Reede, slotenmaker, en Louise Marie Michon.

XI: Marinus Henri de Reede
XII: Zwaantje Martina de Reede
XIII: Jacobus van der Leeuw
XIV: Michiel van der Leeuw