VAN LAERHOVEN

Plaats: Tilburg

Naam: waarschijnlijk ontleend aan een boerderij of gehucht

Generatie I

Jan van Laarhoven, tr.  Heylwig van der Heyde.

Generatie II

Maria van Laerhoven, tr. Johannes Krillart, zn. van Gheryt Krillart.

III: Johannes Krillart
IV: Maria Krillart
V: Simon van Son
VI: Wilboert Simons
VII: Symon Wilboerts
VIII: Matthijs Simons van Son
IX: Augustinus van Son
X: Matthijs van Son
XI: Augustinus van Son
XII: Jan Carel van Son
XIII: Anna Elisabeth van Son
XIV: Anna Magdalena Smit
XV: Anna Elisabeth Baarslag
XVI: Anna Elisabeth Kolkman
XVII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVIII: Michiel van der Leeuw

DE LANNOY

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Herkomstnaam?

Generatie I

Gabriel de Lannoy, onderofficier, tr. 's-Gravenhage 28.11.1608 Janneken Jans.

Generatie II

Charles de Lannoy, kolonel, overl. 2.10.1677, ondertr. 's-Gravenhage 27.11.1633 Sara Joliet.

Generatie III

Samuel de Lannoy, ged. 's-Gravenhage 25.1.1637, kolonel, heer van Overbeek, ondertr. 's-Gravenhage 16.11.1659 Cornelia Glas, ged. Enkhuizen 10.11.1641, dr. van Gerrit Jacobs Glas, gecommitteerde Raad van State, en Maritien Gerrits.

Generatie IV

Jeanette de Lannoy, ged. Deventer 30.6.1661, overl. Zutphen 14.9.1725, tr. 1.1689 Lubbert van Eck, geb. Emmerik (BRD) 21.5.1655, generaal-majoor der cavalerie, overl. Namen (B) 6.1706, zn. van Lubbert van Eck, gouverneur van Emmerik, en Adriana Sophia van Utenhove.

V: Jan Carel van Eck
VI: Jacoba Geertruid Clara van Eck
VII: Jan Carel van Son
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
X: Anna Elisabeth Kolkman
XI: Anna Elisabeth Oosterhuis
XII: Michiel van der Leeuw


LARDET

Plaats: Leiden

Naam: Frans, betekenis?

Generatie I

Ferdinand Lardet, overl. verm. 's-Gravenhage na 11.2.1749, tr. Jeanne Merda, overl. verm. 's-Gravenhage na 21.7.1746.

Generatie II

Maria Lardet, geb. Leiden 31.12.1726, overl. na 11.2.1763, tr. Maastricht 17.10.1745 Jean Michon, geb. Sedan (Fr), overl. na 11.2.1763.

III: Jean Isaac Michon
IV: Louise Marie Michon
V: Leendert de Reede
VI: Marinus Henri de Reede
VII: Zwaantje Martina de Reede
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Michiel van der Leeuw


VAN DER LEEUW

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: huisnaam

Generatie I

Joost Janss van der Leeuw, geb. ca. 1579, warmoezier, overl. na 1639, tr. ?Aaltje Joosten.

Generatie II

Andries Joosten van der Leeuw, warmoezier, overl. ca. 1684, tr. Marytje Pieters Ruichaver, overl. tussen 5.12.1683 en 8.3.1694.

Generatie III

Jan Andriess van der Leeuw, overl. voor 5.12.1684, ondertr. 's-Gravenhage 3.9.1676 Trijntje Rocusse Boutesteyn, ged. 's-Gravenhage 23.3.1642, overl. 's-Gravenhage ca. 1.9.1705, dr. van Rochus Jacobse Boutesteyn, mr. metselaar, en Maria Andriess.

Generatie IV

Pieter Jansse van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage ca. 1678, warmoezier, begr. 's-Gravenhage 7.12.1748, tr. 's-Gravenhage 18.12.1701 Maria Willems van Kouwenhoven, dr. van Willem Dircx van Kouwenhoven en Hendrika Gozewijn (Goossens).

Generatie V

Johannes van der Leeuw, ged. 's-Gravenhage 14.9.1707, warmoezier, overl. na 17.11.1760, tr.(1) 's-Gravenhage 23.1.1735 Barbara van der Kloen, ged. 's-Gravenhage 24.7.1715, overl. 's-Gravenhage 7.2.1746, dr. van Gerrit van der Kloen en Johanna van der Seel, tr.(2) Maria van der Hoeven.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie VI

Gerrit van der Leeuw, ged. 's-Gravenhage 20.6.1741, overl. 's-Gravenhage 13.5.1809, tr. 's-Gravenhage 18.8.1765 Cornelia Sluymers, overl. 's-Gravenhage 4.12.1812, ?dr. van Arie Sluymers en Maria Dirksen.

Generatie VII

Gerardus van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage 4.4.1774, metselaar, overl. 's-Gravenhage 29.4.1831, tr.(1) Helena Bongaerds, tr.(2) 's-Gravenhage 4.1.1807 Anna Catrina Letterie, ged. 's-Gravenhage 9.4.1780, overl. 's-Gravenhage 15.3.1864, dr. van Gideon Letterie, timmerman, en Maria Jacoba Udink.

Uit het tweede huwelijk:

Generatie VIII

Gerardus van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage 21.2.1807, aannemer, overl. 's-Gravenhage 10.12.1891, tr.(1) 's-Gravenhage 3.11.1830 Helena Stokkink, geb. 's-Gravenhage 13.11.1801, overl. 's-Gravenhage 16.6.1866, dr. van Johannes Stokkink, kruideniersknecht, en Helena Bijleveld, naaister, tr.(2) Sophia Concordia Theodora Hoffman.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie IX

Wilhelmus Mattheus van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage 11.4.1845, timmerman, overl. 's-Gravenhage 26.8.1924, tr. 's-Gravenhage 12.8.1875 Catrina Kreuze, geb. Zutphen 5.7.1842, overl. 's-Gravenhage 19.2.1925, dr. van Geert Kreuze, sjouwer, later houtkoper, en Henriette Trautig.

Generatie X

Jacobus van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage 6.1.1886, ambtenaar ter Rekenkamer, overl. 's-Gravenhage 14.3.1957, tr. 's-Gravenhage 18.8.1911 Zwaantje Martina de Reede, geb. 's-Gravenhage 8.4.1884, overl. 's-Gravenhage 9.8.1966, dr. van Marinus Henri de Reede, koopman, en Adriana Gerardina Smit.

Generatie XI

Jacobus van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage 5.9.1918, personeelchef, ovl. Zwolle 21.12.2001, tr. Eindhoven 21.6.1944 Anna Elisabeth Oosterhuis, geb. Tongelre 8.7.1917, ovl. Hattem 15.9.2014, lerares N7, dr. van Dr. Ekko Oosterhuis, natuurkundige, en Anna Elisabeth Kolkman.

Generatie XII

Michiel van der Leeuw, geb. Hattem 10.11.1957, jurist, systeemprogrammeur, tr. Barneveld 28.11.1985 Marianne Lam, geb. Hilversum 25.2.1959, ovl. Nieuwegein 7.9.2010, juriste, dr. van Wilhelm Hendrikus Lam en Jannetje Bijlsma.

Generatie XIII

1. Diego Sebastian van der Leeuw, geb. Santa Fe de Bogota (Col) 1.12.1988
2. Lina Maria van der Leeuw, geb. Santa Fe de Bogota (Col) 30.1.1993


LESTURGEON

Plaats: Amsterdam

Naam: Frans, L'Esturgeon = De Steur

Generatie I

Aaron Lesturgeon, geb. Dieppe (Fr) ca. 1669, kammenmaker, tr. Amsterdam 19.4.1699 Catherine Dupont, geb. Rouaan (Fr) ca. 1677 dr. van Pierre Dupont.

Generatie II

Madeleine Lesturgeon, geb. Amsterdam 23.10.1705, begr. Amsterdam 26.5.1775, tr. Amsterdam 23.6.1726 Daniel Gonzal, geb. Amsterdam 4.2.1704, begr. Amsterdam 5.4.1775, zn. van Daniel Gonzal, gaaswerker, en Rachel Delo.

III: Salomon Gonzal
IV: Anna Magdalena Gonzal
V: Anna Elisabeth van Son
VI: Anna Magdalena Smit
VII: Anna Elisabeth Baarslag
VIII: Anna Elisabeth Kolkman
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw


LETTERIE

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Frans. Le Tierie = ??

Generatie I

Paulus Thierie, sergeant; later kleermaker, overl. na 24.6.1670 tr. Loosduinen 23.1.1661 Elisabeth van der Hillen, overl. na 24.6.1670.

Generatie II

Pieter Letterie, ged. 's-Gravenhage 26.8.1668, overl. na 30.7.1709, tr. Loosduinen 3.1.1694 Elisabeth Matte, overl. na 30.7.1709.

Generatie III

Johannes Letterie, ged. 's-Gravenhage 10.3.1697, begr. 's-Gravenhage 20.2.1758, ondertr. 's-Gravenhage 16.7.1719 Petronella van Halleward, geb. ca. 1695, begr. 's-Gravenhage 19.4.1771.

Generatie IV

Gideon Letterie, ged. 's-Gravenhage 21.10.1736, timmerman, overl. 's-Gravenhage 13.4.1824, tr.(1) 's-Gravenhage 15.4.1764 Maria Jacoba Udink, ged. 's-Gravenhage 7.12.1740, overl. tussen 9.4.1780 en 17.2.1793, dr. van Martinus Udink en Catharina Vermaas, tr.(2) 's-Gravenhage 17.2.1793 Hanna Beuzikker

Uit het eerste huwelijk:

Generatie V

Anna Catrina Letterie, ged. 's-Gravenhage 9.4.1780, overl. 's-Gravenhage 15.3.1864, tr. 's-Gravenhage 4.1.1807 Gerardus van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage 4.4.1774, metselaar, overl. 's-Gravenhage 29.4.1831, zn. van Gerrit van der Leeuw en Cornelia Sluymers.

VI: Gerardus van der Leeuw
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


VON DER LIPPE

Generatie I

Simon I von der Lippe, tr. Adelheid van Waldeck.

Generatie II

Mechteld von der Lippe, ovl. na 21 mrt 1328, tr. Johan II van Bentheim, zn. van Egbert I van Bentheim (graaf van Bentheim) en Hedwig van Oldenburg, graaf van Bentheim, ovl. tussen 6 jan 1332 en 21 jul 1333.

III: Hedwig van Bentheim
IV: Arnold van Gutterswick
V: Aleid van Gutterswick
VI: Machteld van Culemborg
VII: Adriana van Alpen
VIII: Gerard van Palland
IX: Adriana van Palland
X: Johan Karel van Utenhove
XI: Adriana Sophia van Utenhove
XII: Lubbert van Eck
XIII: Jan Carel van Eck
XIV: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XV: Jan Carel van Son
XVI: Anna Elisabeth van Son
XVII: Anna Magdalena Smit
XVIII: Anna Elisabeth Baarslag
XIX: Anna Elisabeth Kolkman
XX: Anna Elisabeth Oosterhuis
XXI: Michiel van der Leeuw

 


VAN LOKERBERG

Plaats: Delft

Naam: Herkomstnaam?

Generatie I

Johannes van Loggerberg, molenaar, tr. Delft 31.10.1664 Sytge van der Boon.

Generatie II

Anna van Lokerberg, overl. voor 24.4.1715, tr. Hendrik Stokkink ged. Deventer 24.2.1680, overl. na 15.3.1722, zn. van Willem Stokkink en Hillegonda Oostendorp.

III: Willem Stokkink
III: Johannes Stokkink
IV: Johannes Stokkink
V: Helena Stokkink
VI: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VII: Jacobus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Michiel van der Leeuw


LOUWENS

Plaats: Enselens

Naam: Patroniem

Generatie I

Louwe Havickes, tr. 1532 Etgyn Waalckes Elama, geb. Elamaheerd ca. 1515, overl. Emden 24.9.1582, dr. van Waelcko Popkes Elama tho Uythuysen en Tjalde.

Generatie II

Frouwke Louwens, geb. Enselens ca. 1540, tr. Enselens 10.5.1562 Abel Eppens tho Equart, geb. Bolhuis (Wirdum) ca. 29.3.1545, gedeputeerde der Ommelanden, overl. 1590, zn. van Eppo Abels tho Equart.

III: Popko Abels tho Equart
IV: Abel Popkes
V: Harmen Abels
VI: Hendrik Harmens
VII: Louwe Hendriks
VIII: Jan Louwes Bolhuis
IX: Siewertje Jans Bolhuis
X: Auktje Jans Wal
XI: Gerrit Oosterhuis
XII: Ekko Oosterhuis
XIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIV: Michiel van der Leeuw


LOUWES

Plaats: Noordhorn

Naam: Patronym

Generatie I

Louwe Claassen, tr. Noordhorn 9.4.1669 Trientie Brantsma.

Generatie II

Hindrikje Louwes, geb. Noordhorn 4.4.1670, overl. na 2.1.1707, tr. 15.12.1695 Hendrik Harmens, geb. Euvelgunne 5.3.1668, overl. na 2.1.1707, zn. van Harmen Abels en Maritien Benes.

III: Louwe Hendriks
IV: Jan Louwes Bolhuis
V: Siewertje Jans Bolhuis
VI: Auktje Jans Wal
VII: Gerrit Oosterhuis
VIII: Ekko Oosterhuis
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw