MARTIN

Plaats: Sedan

Naam: Oorspronkelijk patroniem?

Generatie I

Guillaume Martin.

Generatie II

Felicienne Martin, tr. Sedan (Fr) 22.12.1602 Abraham Baza.

III: Elizabeth Baza
IV: Pierre Delo
V: Rachel Delo
VI: Daniel Gonzal
VII: Salomon Gonzal
VIII: Anna Magdalena Gonzal
IX: Anna Elisabeth van Son
X: Anna Magdalena Smit
XI: Anna Elisabeth Baarslag
XII: Anna Elisabeth Kolkman
XIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIV: Michiel van der Leeuw


VAN MERODE

Plaats:

Naam:

Generatie I

Hendrik van Merode, tr. 1415 Yburg van Vlatten.

Generatie II

Friedrich van Merode.

Generatie III

Gerhard Scheiffert van Merode, tr. 1462 Eisabeth Beyssel von Gimmenich.

Generatie IV

Catharina Scheiffert van Merode, tr. Johan von Quadt zu Lantscroon, heer van Tomberg etc, overl. 1542, zn. van Luther von Quadt zu Lantscroon en Geertruid van Merode.

V: Luther von Quadt zu Lantscroon
VI: Catharina von Quadt zu Lantscroon
VII: Sophia von Schonberg
VIII: Adriana Sophia van Utenhove
IX: Lubbert van Eck
X: Jan Carel van Eck
XI: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XII: Jan Carel van Son
XIII: Anna Elisabeth van Son
XIV: Anna Magdalena Smit
XV: Anna Elisabeth Baarslag
XVI: Anna Elisabeth Kolkman
XVII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVIII: Michiel van der Leeuw

 

Generatie I

Willem van Merode, tr. 1415 Sophia van de Weyer.

Generatie II

Egidius van Merode, tr. 1454 Eva van Palland, dr. van Johan van Palland en N. van Swalmen.

Generatie III

Geertruid van Merode, tr. Luther von Quadt zu Lantscroon, zn. van Luther von Quadt zu Lantscroon, ridder 1464, heer van Tomberg, en Elisabeth von Saffenberg, vrouwe van Saffenberg.

IV: Johan von Quadt zu Lantscroon
V: Luther von Quadt zu Lantscroon
VI: Catharina von Quadt zu Lantscroon
VII: Sophia von Schonberg
VIII: Adriana Sophia van Utenhove
IX: Lubbert van Eck
X: Jan Carel van Eck
XI: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XII: Jan Carel van Son
XIII: Anna Elisabeth van Son
XIV: Anna Magdalena Smit
XV: Anna Elisabeth Baarslag
XVI: Anna Elisabeth Kolkman
XVII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVIII: Michiel van der Leeuw


MEIJER

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Eigenlijk een beroepsnaam

Generatie I

Diederik Meijer, tr. 's-Gravenhage 21.6.1682 Catharina de Wecker.

Generatie II

Johannes Meijer, ged. 's-Gravenhage 16.3.1691, overl. na 7.12.1733, tr. 's-Gravenhage 10.10.1717 Henriette Verbuys, ged. 's-Gravenhage 25.3.1692, overl. na 7.12.1733, dr. van Arnoldus Verbuys, kunstschilder, en Swaentje van Haastert.

Generatie III

Catharina Susanna Meijer, ged. 's-Gravenhage 19.11.1719, overl. na 26.4.1761, tr. 's-Gravenhage 5.11.1741 Lourens Stuyver, ged. 's-Gravenhage 21.3.1713, overl. na 26.4.1761, zn. van Johannes Stuyver en Magdalena van der Hoek.

IV: Magdalena Stuyver
V: Zwaantje Vogelzang
VI: Zwaantje Smit
VII: Adriana Gerardina Smit
VIII: Zwaantje Martina de Reede
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


MEIJNEN

Plaats: Hoogeveen

Naam: Patronym

Generatie I

Wolter Meijnen, schipper, overl. tussen 1774 en 1784, tr. Margje Hendriks Koning, overl. Hoogeveen 3.8.1821, dr. van Hendrik Koning en Hendrikje N.

Generatie II

Jentje Wolters Meynen, ged. Hoogeveen 17.6.1770, overl. Zutphen 21.1.1858, tr. Hendrik Jans Kreuze, geb. Hoogeveen ca. 1760, schipper, overl. Zutphen 8.12.1852, zn. van Jan Wolters Kreuze (Bloemen) en Wummigje Hendriks.

III: Geert Kreuze
IV: Catrina Kreuze
V: Jacobus van der Leeuw
VI: Jacobus van der Leeuw
VII: Michiel van der Leeuw


MICHON

Plaats: Sedan/Maastricht/'s-Gravenhage

Naam: Frans, betekenis?

Generatie I

Jean Michon, geb. Sedan (Fr), overl. na 11.2.1763, tr.(1) Anne Jacquemar, tr.(2) Maastricht 17.10.1745 Maria Lardet, geb. Leiden 31.12.1726, overl. na 11.2.1763, dr. van Ferdinand Lardet en Jeanne Merda.
Uit het tweede huwelijk:

Generatie II

Jean Isaac Michon, geb. 's-Gravenhage 19.3.1757, schoenmaker, overl. 's-Gravenhage 21.11.1840, tr. 's-Gravenhage 21.4.1782 Johanna de Ruiter, ged. 's-Gravenhage 4.9.1757, overl. 's-Gravenhage 2.12.1845, dr. van Abraham de Ruyter en Adriana Gibson.

Generatie III

Louise Marie Michon, geb. 's-Gravenhage 16.8.1794, overl. 's-Gravenhage 12.11.1884, tr. 's-Gravenhage 5.10.1814 . Jacobus de Reede, geb. 's-Gravenhage 26.5.1791, slotenmaker (later kopergieter en smid), overl. 's-Gravenhage 17.6.1864, zn. van Leendert de Reede en Anna Geertruy van Tuyl, winkelierster.

IV: Leendert de Reede
V: Marinus Henri de Reede
VI: Zwaantje Martina de Reede
VII: Jacobus van der Leeuw
VIII: Michiel van der Leeuw


MOLIER

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Frans

Generatie I

Lodewijk Molier, soldaat, tr. Lysbet Markens.

Generatie II

Jan Louissen Molier, ged. Wijk bij Duurstede 23.9.1655, tamboer overl. 's-Gravenhage ca. 14.8.1706, ondertr. 's-Gravenhage 7.5.1679 Janneke de Bode, dr. van Jan Jorisz de Bode, slotenmaker, en Dirckge Hendrix van Baeck.

Generatie III

Elisabeth Molier, ged. 's-Gravenhage 29.7.1683, tr. Loosduinen 26.10.1710 Cornelis Udink, ged. 's-Gravenhage 12.3.1687, zn. van Arent Udink, soldaat, en Willemina Hendriks.

IV: Martinus Udink
V: Maria Jacoba Udink
VI: Anna Catrina Letterie
VII: Gerardus van der Leeuw
VIII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Michiel van der Leeuw


MULDER

Plaats: Onstwedde

Naam: Beroepsnaam (molenaar)

Generatie I

N.N. (Berend?), tr. Harmke Hansen, overl. na 21.12.1758.

Generatie II

Jan Berends, landbouwer, overl. na 23.12.1778, tr.(1) Onstwedde 23.2.1744 Engeltje Jans, overl. Wetsinge(?) tussen 5.9.1756 en 11.12.1758, tr.(2) Geertruid Jans, tr.(3) Aaltje Berends.

Uit het eerste huwelijk:

1. Berend Jans Mulder, ged. Onstwedde 5.3.1745, volgt III.
2. Janna Jans, ged. Onstwedde 5.9.1756, overl. Bedum 19.11.1826, tr.(1) Middelbert 13.6.1784 Roelf Coops Beukinga, schoolmeester en voorzanger, begr. Middelbert 18.4.1788, tr.(2) Claas Gerrits, tr.(3) Lammert Damhoff.

Generatie III

Berend Jans Mulder, ged. Onstwedde 5.3.1745, landbouwer, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 9.12.1807, tr.(1) Trijntje Roelofs, tr.(2) Zuidwolde (gem Bedum) 30.9.1777 Antje Jurriens de Way, ged. Adorp 16.3.1749, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 8.8.1826, dr. van Jurrien Hiddes, landbouwer, diaken te Garnwerd, en Swaantje Jans.

Uit het tweede huwelijk:

Generatie IV

Swaantje Berends Mulder, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 6.3.1785, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 28.5.1828, tr. Zuidwolde (gem Bedum) 19.5.1805 Gerrit Klaasen Oosterhuis, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 15.4.1772, landbouwer, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 25.12.1839, zn. van Gerrit Klaasen, landbouwer, en Klaaske Willems.

V: Jurrien Gerrits Oosterhuis
VI: Gerrit Oosterhuis
VII: Ekko Oosterhuis
VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw


MULLER

Plaats: Dilheim

Naam: Beroepsnaam (molenaar)

Generatie I

Johan Heinrich Muller, molenaar.

Generatie II

Elisabeth Margaretha Muller, had een verhouding met Johan Heinrich Trautig, ged. Dilheim (Nassau-Dietz) 13.12.1733, schultheis, overl. Dilheim (Nassau-Dietz) 12.10.1804, zn. van Johan Georg Trautig, schultheis, en Anna Elisabeth Cloesz.

III: Johan Heinrich Trautig
IV: Henriette Trautig
V: Catrina Kreuze
VI: Jacobus van der Leeuw
VII: Jacobus van der Leeuw
VIII: Michiel van der Leeuw


MIJNINGA

Plaats: Stavoren

Naam: Fries patronym

Generatie I

Meijne Greelts, timmermansknecht, overl. na 1758, tr. Stavoren 6.9.1733 Kins Hagtingius, overl. na 1739.

Generatie II

Greelt Meynes (Meinema), ged. Stavoren 17.11.1734, scheepsbouwer, overl. tussen 11.11.1763 en 18.3.1774, tr. Stavoren 9.5.1762 Simk Hempenius, ged. Stavoren 30.4.1741, overl. Stavoren 26.11.1816, dr. van Pier Hempenius, zoutbrander;burgemeester, en Eelk Thomas Oudewagen.

Generatie III

Kins Greelts Mijninga, ged. Stavoren 17.4.1763, begr. Hoorn 20.3.1804, tr. Stavoren 28.9.1783 Salling Pieters Haytema, ged. Stavoren 18.11.1759, burgemeester van Stavoren, overl. Leeuwarden 27.11.1844, zn. van Pieter Haytes en Lol Sallings.

IV: Trijntje Sallings Haytema
V: Hendrik Baarslag
VI: Anna Elisabeth Baarslag
VII: Anna Elisabeth Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw