VAN OCHTEN

Plaats: Deil

Naam: Herkomstnaam

Generatie I

Johannes van Ochten, overl. na 1.12.1726, tr. Adriaantje Leenderts Jonkers, overl. na 1.12.1726.

Generatie II

Dirk van Ochten, ged. Deil 1.12.1726, overl. na 2.9.1770, ondertr. Asperen 2.10.1750 Geertrui van Zanten, ged. Rumpt 30.3.1727 (get. Barbara van Gelove), overl. na 2.9.1770, dr. van Lambert van Santen en Trijntje Spaen.

Generatie III

Adriana van Ochten, ged. Asperen 3.10.1751, overl. 's-Gravenhage 7.5.1840, tr. 's-Gravenhage 2.4.1775 Coenraad Schmidt, geb. Langsdorf (Hessen), overl. 's-Gravenhage 30.4.1825.

IV: Martinus Smit
V: Zwaantje Smit
VI: Adriana Gerardina Smit
VII: Zwaantje Martina de Reede
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Michiel van der Leeuw


OLTHOF

Plaats: Deventer

Naam: Boerderijnaam?

Generatie I

Henrick Alberts Olthoff, bouwman, overl. tussen 1648 en 1655, tr. Deventer 24.5.1608 Marie Thonissen Assinck, dr. van Tonis Assinck (in der Honnep).

Generatie II

Claes Henricks Olthoff, bouwman, overl. na 6.5.1684, tr. Deventer 22.12.1650 Hermke Claessen.

Generatie III

Lummeken Claessen Olthof, ged. Deventer 23.7.1671, tr. Deventer 16.10.1692 Hermen Wolters Bunck, ged. Deventer 9.5.1667, overl. ca. 1698, zn. van Wolter Jansen Boink, bouwman, en Mechtelt Dircks.

IV: Magteld Herms Beunk
V: Johanna Canneman
VI: Magteld Wennink
VII: Petronella Buisman
VIII: Petrus Johannes Smit
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


VAN OORSCHOT

Plaats: Zwolle

Naam: Herkomstnaam

Generatie I

Matthijs Aarts van Oorschot, soldaat, tr. Zwolle 6.2.1681 Anna Elisabeth Borger, begr. Zwolle 8.10.1735.

Generatie II

Michiel van Oorschot, ged. Zwolle 19.12.1700, soldaat,later timmermansknecht, overl. na 5.1752, tr. Zwolle 5.5.1726 Hendrika van der Vegt, ged. Zwolle 14.4.1700, begr. Zwolle 9.5.1759, dr. van Jan van der Vegte en Janna van Hoven.

Generatie III

Matthijs van Oorschot, ged. Zwolle 13.6.1727, metselaar en spekslager, begr. Zwolle 16.4.1778, tr. Zwolle 10.9.1752 Hendrika Smit, geb. ca. 1725, overl. Zwolle 19.3.1820, dr. van Hermannus Smit, soldaat, en Elisabeth Wolfsen, hout- en turfverkoopster.

Generatie IV

Elisabeth van Oorschot, ged. Zwolle 10.7.1758, overl. Zwolle 16.2.1837, tr.(1) Zwolle 14.11.1785 Jan Kolkman, geb. Heino 11.6.1758, bakker, begr. Zwolle 15.1.1798, zn. van Berend Kolkman, broodbakker, en Maria Jacobs van den Berg. Elisabeth van Oorschot, tr.(2) Jan Ramaker.

V: Jan Kolkman
VI: Derk Jan Kolkman
VII: Johannes Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Kolkman
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw


OOSTENDORP

Plaats: Deventer

Naam: Toponym

Generatie I

Herman Oostendorp, tr. Deventer 10.7.1603 Judith Gerritsen.

Generatie II

Gerrit Oostendorp, ged. Deventer 3.6.1604, lakenbereider, tr. Deventer 6.1624 Cuneke Seynen, dr. van Seijne Jansen.

Generatie III

Herman Oostendorp, ged. Deventer 12.12.1630, overl. tussen 25.11.1659 en 18.12.1663, tr. Deventer 16.4.1654 Catharina Gelinck, ged. Deventer 6.12.1629, overl. na 18.12.1663, dr. van Herman Gelinck, wijnkoper, en Hilleken van Wesel.

Generatie IV

Hillegonda Oostendorp, ged. Deventer 25.11.1659, overl. na 25.8.1689, tr. Deventer 15.9.1678 Willem Stokkink, overl. na 25.8.1689, zn. van Hendrik Stokkink.

V: Hendrik Stokkink
VI: Willem Stokkink
VII: Johannes Stokkink
VIII: Johannes Stokkink
IX: Helena Stokkink
X: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Jacobus van der Leeuw
XIII: Michiel van der Leeuw


OOSTERHUIS

Plaats: Zuidwolde (gem. Bedum)

Naam: Ontleend aan een buurtschap Oosterhuizen bij Zuidwolde

Generatie I

Gerrit Klaasen, landbouwer, overl. tussen 1782 en 19.4.1799, tr.(1) Mertje Joost, tr.(2) Zuidwolde (gem Bedum) 2.5.1756 Klaaske Willems, ged. Zuidwolde (gem Bedum) 18.8.1731, overl. voor 19.4.1799, dr. van Willem Sybrands en Eltje Ewolds.

Uit het tweede huwelijk:

Generatie II

Gerrit Klaasen Oosterhuis, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 15.4.1772 landbouwer, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 25.12.1839, tr.(1) Fenna Pieters, tr.(2) Zuidwolde (gem Bedum) 19.5.1805 Swaantje Berends Mulder, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 6.3.1785, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 28.5.1828, dr. van Berend Jans Mulder, landbouwer, en Antje Jurriens de Way.

Uit het tweede huwelijk:

Generatie III

Jurrien Gerrits Oosterhuis, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 5.9.1817 broodbakker, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 27.11.1885, tr.(1) Bedum 3.11.1849 Auktje Jans Wal, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 29.5.1825, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 25.12.1856, dr. van Jan Jans Wal, landbouwer, en Siewertje Jans Bolhuis, tr.(2) Martje Cornelis van der Tuuk

Uit het eerste huwelijk:

Generatie IV

Gerrit Oosterhuis, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 8.9.1850, predikant, later onderwijzer, overl. Leiden 6.4.1934, tr. Bedum 20.1.1879 Korneliske Wolters, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 27.1.1855, overl. Groningen 16.6.1918, dr. van Jan Wolters Wolters, landbouwer, en Johanna Margrietha Ekkes de Vries.

Generatie V

Dr. Ekko Oosterhuis, geb. Zetten 20.10.1886, natuurkundige, promoveerde 1911 op het proefschrift "Over het Peltier-effect en de thermoketen ijzer-kwikzilver", overl. Zwolle 26.1.1966, tr. Zwolle 13.6.1916 Anna Elisabeth Kolkman, geb. Zwolle 5.9.1891, overl. Bosch en Duin 15.2.1983, dr. van Johannes Kolkman, behanger-stoffeerder, en Anna Elisabeth Baarslag. Luister naar Oma Oosterhuis

Generatie VI

Anna Elisabeth Oosterhuis, geb. Tongelre 8.7.1917, ovl. Hattem 15.9.2014, lerares N7, tr. Eindhoven 21.6.1944 . Jacobus van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage 5.9.1918, personeelchef, ovl. Zwolle 21.12.2001, zn. van Jacobus van der Leeuw, ambtenaar ter Rekenkamer, en Zwaantje Martina de Reede.

VII: Michiel van der Leeuw


OUDEWAGEN

Plaats: Stavoren

Naam: Vermoedelijk iets te maken met een scheepsnaam. Er is een schip bekend met de naam "De Jonge Wagenaar"!

Generatie I

Thomas Ages Oudewagen, grootschipper en koopman, overl. 1.1780, tr. Stavoren 14.1.1714 Simpk Lieuwes.

Generatie II

Eelk Thomas Oudewagen, ged. Stavoren 11.9.1720 (get. Ansk Ages) overl. na 29.2.1747, tr. Stavoren 19.1.1738 Pier Hempenius, ged. Waaxens 30.7.1714, zoutbrander, burgemeester van Stavoren, overl. Stavoren 6.1777, zn. van Vincentius Hempenius, predikant, en Sipkje Faber.

III: Simk Hempenius
IV: Kins Greelts Mijninga
V: Trijntje Sallings Haytema
VI: Hendrik Baarslag
VII: Anna Elisabeth Baarslag
VIII: Anna Elisabeth Kolkman
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw