PALESTEYN

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Toponym?

Generatie I

Anthoni Everts Palesteijn.

Generatie II

Dirkje Anthonis Palesteyn, overl. na 13.12.1671, tr. 's-Gravenhage 8.1.1651 Matthijs Everts van Tol, geb. ca. 1628, overl. na 13.12.1671, zn. van Evert Dircxs van Tol, borduurwerker, en Catharina Matthijs van Eyckholt.

III: Anthony van Tol
IV: Anthony van Tol
V: Anthony van Tol
VI: Antonia van Tol
VII: Nicolaas Kruyt
VIII: Maria Henriette Kruyt
IX: Marinus Henri de Reede
X: Zwaantje Martina de Reede
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw


VAN PALLAND

Plaats: Diversen

Naam: Herkomstnaam?

Generatie I

Aernout die Cleyne, overl. 9.1.1343.

Generatie II

Carsilius van Palland, ridder, overl. 1.5.1382, tr. Agnes von Bachem, overl. na 1384, dr. van Daniel tot Ippelendorp, ridder.

Generatie III

Carsilius van Palland, ambtman te Wilhelmstein, overl. 1399, tr. Margaretha von Bergerhausen, overl. na 1399, dr. van Mules von Bergerhausen en Margaretha von der Vorst.

Generatie IV

Werner van Palland, ambtman te Randerath, overl. 1455, tr. 1393 Alveradis von Endelsdorf, dr. van Emond von Endelsdorf en Gertrud von Beynsfeld.

Generatie V

Carsilius van Palland, tr. Agnes van Hoemen, dr. van Gerhard van Hoemen, burggraaf van Odenkirchen, en Ricarda van Rheydt.

Generatie VI

Werner van Palland, heer van Breidenbend, overl. tussen 1496 en 1508, tr. 8.4.1464 Adriana van Alpen, dr. van Elbert van Alpen, heer van Honnepel, en Machteld van Culemborg.

Generatie VII

Gerard van Palland, overl. voor 1546, tr. 6.10.1517 Jeanne Crummel van Eynatten, overl. ca. 1563, dr. van Johan Crummel van Eynatten en Sophia Brandt.

Generatie VIIIa

Sophia, tr. Luther von Quadt zu Lantscroon, geb. 1519, heer van Tomberg etc., zn. van Johan von Quadt zu Lantscroon, heer van Tomberg etc, en Catharina Scheiffert van Merode.

IX: Catharina von Quadt zu Lantscroon
X: Sophia von Schonberg
XI: Adriana Sophia van Utenhove
XII: Lubbert van Eck
XIII: Jan Carel van Eck
XIV: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XV: Jan Carel van Son
XVI: Anna Elisabeth van Son
XVII: Anna Magdalena Smit
XVIII: Anna Elisabeth Baarslag
XIX: Anna Elisabeth Kolkman
XX: Anna Elisabeth Oosterhuis
XXI: Michiel van der Leeuw

Generatie VIIIb

Adriana, tr. Keulen 1569 Adriaan van Utenhove, zn. van Karel van Utenhove, heer van Markeghem etc, en Anna de Grutere.

IX: Johan Karel van Utenhove
III: Adriana Sophia van Utenhove
IV: Lubbert van Eck
V: Jan Carel van Eck
VI: Jacoba Geertruid Clara van Eck
VII: Jan Carel van Son
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


PENEEL

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: ?

Generatie I

Pieter Peneel, overl. voor 1611, tr. Digna Graphinge, overl. na 1611.

Generatie II

Guilliam Peneel, geb. ca. 1584, apotheker, tr. 's-Gravenhage 6.3.1611 Swaentje Hermans van Cansen, overl. na 1635.

Generatie III

Lucia Peneels, ondertr. 's-Gravenhage 16.5.1638 Leendert Maertens van Haastert, kunstschilder, overl. ca. 1675, zn. van Maerten Florisz van Groenewegt, Vettewarier, en Nyesgen Cornelisdr Schrap.

IV: Swaentje van Haestert
IV: Henriette Verbuys
V: Catharina Susanna Meijer
VI: Magdalena Stuyver
VII: Zwaantje Vogelzang
VIII: Zwaantje Smit
IX: Adriana Gerardina Smit
X: Zwaantje Martina de Reede
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw


VAN POLANEN

Naam: naar de heerlijkheid Polanen

Plaats: uit Wassenaar e.o.

Generatie I

Doede van Voorhout, overl. voor 1161

Generatie II

Kerstant , drost van Holland, overl. na 1189

Generatie III

Filips van Wassenaar, overl. na 1223

Generatie IV

Filips van Wassenaar, overl. na 1226, tr. F. (Florentia?) , overl. na 1226.

Generatie V

Jan van Duivenvoorde, ridder, overl. na 1248.

Generatie VI

Filips van Duivenvoorde, knape 1291-1303, ridder 1307, overl. ca. 1308, tr. van Cuyck?.

Generatie VII

Jan van Polanen, knape 1305-1327, ridder 1329, overl. 26.9.1342, tr. Catharina van Brederode, overl. 28.6.1372, dr. van Dirk van Brederode, ridder, baljuw van Kennemerland, en Maria van der Lecke.

Generatie VIII

Dirk van Polanen, drost van Heusden, overl. 1412, tr. Elburg van Asperen, dr. van Otto van Asperen, ridder, heer van Asperen etc., en Aleyd van Avesnes.

Generatie IX

Otto van Polanen, heer van Voorst etc en Asperen, overl. ca. 1429, tr. Johanna van Voorst, vrouwe van Voorst en Keppel, dr. van Wolter van Voorst en Cunegonda van Meurs.

Generatie X

Cunegonda van Polanen, overl. ca. 1437, tr. ca. 1432 Frederik van Heeckeren, heer van Rechteren, overl. 1.2.1462, zn. van Sweder van Heeckeren, drost van Coevorden en Drenthe, en Sophia van Groesbeek.

XI: Sophia van Rechteren
XII: Cunegonda van Arnhem
XIII
: Johan van Salland
XIV
: Josina van Sallant
XV: Lubbert van Eck
XVI: Lubbert van Eck
XVI
I: Jan Carel van Eck
XVIII
: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XIX
: Jan Carel van Son
XX: Anna Elisabeth van Son
XXI: Anna Magdalena Smit
XXII: Anna Elisabeth Baarslag
XXIII
: Anna Elisabeth Kolkman
XXIV
: Anna Elisabeth Oosterhuis
XXV: Michiel van der Leeuw

 


POLS

Plaats: Schipluiden

Naam: Waarschijnlijk een patroniem van oorsprong (Paulusz)

Generatie I

Adriaen Pieters Pols, ondertr. Schipluiden 14.5.1674 Ingetje Francken.

Generatie II

Meijnsje Pols, ged. Schipluiden 22.10.1678, overl. 's-Gravenhage ca. 3.3.1719, ondertr. 's-Gravenhage 6.4.1698 Michiel de Gruyter, geb. 's-Hertogenbosch, begr. Schipluiden 13.5.1712.

III: Ingena de Gruiter
IV: Johannes Stokkink
V: Johannes Stokkink
VI: Helena Stokkink
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


PULG

Plaats: Maastricht

Naam: ?

Generatie I

Philip Lodewijk Pulg, soldaat 2e bataljon 2e regiment Oranje Nassau, overl. na 9.3.1778, tr. Maastricht 11.5.1777 Elisabeth Harman.

Generatie II

Catharina Hendrica Pulg, ged. Maastricht 9.3.1778, overl. Zutphen 13.1.1823, tr. Deventer 23.2.1800 Johan Heinrich Trautig, sergeant, overl. Zutphen 26.2.1828, zn. van Johan Henrich Trautig, schultheis, en Elisabeth Margaretha Muller.

III: Henriette Trautig
IV: Catrina Kreuze
V: Jacobus van der Leeuw
VI: Jacobus van der Leeuw
VII: Michiel van der Leeuw