VAN SALLAND

Plaats: Wageningen

Naam: Herkomstnaam

Generatie I

Johan van Salland, tr. Cunegonda van Arnhem, dr. van Wijnand Gerrits van Arnhem en Sophia van Rechteren.

Generatie II

Johan van Salland, drost van Wageningen, overl. ca. 1557, tr. Belia van Stepraet, dr. van Dirk van Stepraed, heer van Doddendaal, en Agnes van Doornick.

Generatie III

Josina van Sallant, overl. 2.3.1612, tr. 1588 Diederik van Eck, burgemeester van Arnhem, overl. 9.12.1631, zn. van Adriaan van Eck en Geertruid van Leeuwen.

IV: Lubbert van Eck
V: Lubbert van Eck
VI: Jan Carel van Eck
VII: Jacoba Geertruid Clara van Eck
VIII: Jan Carel van Son
IX: Anna Elisabeth van Son
X: Anna Magdalena Smit
XI: Anna Elisabeth Baarslag
XII: Anna Elisabeth Kolkman
XIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIV: Michiel van der Leeuw


SALLINGS

Plaats: Stavoren

Naam: Patroniem

Generatie I

Salling Uilkes, overl. na 6.1.1743, tr. Warns 1734 An Lourens, overl. na 3.1.1743.

Generatie II

Lol Sallings, geb. Warns 21.8.1735, overl. 28.5.1805, tr. Stavoren 28.1.1759 Pieter Haytes, ged. Stavoren 11.11.1731, overl. 1787, zn. van Hayte Tijssen, boer, en Trijn Pieters.

III: Salling Pieters Haytema
IV: Trijntje Sallings Haytema
V: Hendrik Baarslag
VI: Anna Elisabeth Baarslag
VII: Anna Elisabeth Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw


VON SCHAESBERG

 

 
Generatie I

Wilhelm von Schaesberg, overl. voor 8.3.1427, tr. Catharina von Harren (Heer).

Generatie II

Friedrich von Schaesberg, tr. Margarethe von dem Horrich.

Generatie III

Margarethe von Schaesberg, tr. 1460 Johan Crummel van Eynatten, heer van Flamersheim, overl. voor 1514, zn. van Johan Crummel van Eynatten, ridder; heer van Flamersheim, en Lucarda von Lupenau.

IV: Johan Crummel van Eynatten
V: Jeanne Crummel van Eynatten
VI: Adriana van Palland
VII: Johan Karel van Utenhove
VIII: Adriana Sophia van Utenhove
IX: Lubbert van Eck
X: Jan Carel van Eck
XI: Jacoba Geertruid Clara van Eck
XII: Jan Carel van Son
XIII: Anna Elisabeth van Son
XIV: Anna Magdalena Smit
XV: Anna Elisabeth Baarslag
XVI: Anna Elisabeth Kolkman
XVII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVIII: Michiel van der Leeuw


VON SCHÖNBERG

Plaats: Duitsland

Naam: Toponym?

Generatie I

Jonas von Schönberg, tr. Catharina von Quadt zu Lantscroon, dr. van Luther von Quadt zu Lantscroon, heer van Tomberg etc., en Sophia van Palland.

Generatie II

Sophia von Schönberg, tr. Johan Karel van Utenhove, heer van Kellenberg, zn. van Adriaan van Utenhove en Adriana van Palland

III: Adriana Sophia van Utenhove
IV: Lubbert van Eck
V: Jan Carel van Eck
VI: Jacoba Geertruid Clara van Eck
VII: Jan Carel van Son
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


SCHUYFFHIL

Plaats: Geertruidenberg

Naam: ?

Generatie I

Johan Willems Schuyffhil, tr. Metje Damiss Seeus.

Generatie II

Damis Schuyffhil, tr. Geertruidenberg 8.7.1614 Anna Heys Godschalksdr.

Generatie III

Matthijs Schuyffhil, tr. Geertruidenberg 15.2.1654 Johanna van Gils

Generatie IV

Anna Schuyffhil, geb. Geertruidenberg ca. 1654, overl. Geertruidenberg 9.7.1736, ondertr. Geertruidenberg 2.1680 Augustinus van Son, geb. Geertruidenberg 13.3.1649, brouwer en burgemeester, overl. Geertruidenberg 21.1.1718, zn. van Matthijs Simons van Son, brouwer, en Christina de Waerseggere.

V: Matthijs van Son
VI: Augustinus van Son
VII: Jan Carel van Son
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


VAN DER SEEL

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: ?

Generatie I

Lambert Andriesse van der Seel.

Generatie II

Johanna van der Seel, tr.(1) 's-Gravenhage 30.10.1701 Gerrit van der Kloen, overl. tussen 22.11.1716 en 8.2.1722, zn. van Hans Bartel Cloen, soldaat, en Catharina Keyman, tr.(2) 's-Gravenhage na 8.2.1722 Pieter van der Korst.

III: Barbara van der Kloen
IV: Gerrit van der Leeuw
V: Gerardus van der Leeuw
VI: Gerardus van der Leeuw
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


SEYNEN

Plaats: Deventer

Naam: Patronym

Generatie I

Seijne Jansen.

Generatie II

Cuneke Seynen, tr. Deventer 6.1624 Gerrit Oostendorp, ged. Deventer 3.6.1604, lakenbereider, zn. van Herman Oostendorp en Judith Gerritsen.

III: Herman Oostendorp
IV: Hillegonda Oostendorp
V: Hendrik Stokkink
VI: Willem Stokkink
VII: Johannes Stokkink
VIII: Johannes Stokkink
IX: Helena Stokkink
X: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Jacobus van der Leeuw
XIII: Michiel van der Leeuw


SLUIMERS

Plaats: Groenlo/Zutphen

Naam: ?

Generatie I

Herman Jansen de Sluimer, overl. na 22.3.1696, tr. Hendrikje, overl. na 22.3.1696.

Generatie II

Jan Hendrik Sluimers, ged. Groenlo (get: de vader) 4.10.1691, overl. na 13.10.1740, tr.(1) Zutphen 6.11.1721 Janna Huigen, ged. Zutphen 26.11.1693, overl. tussen 17.9.1728 en 25.5.1731, dr. van Frederik Huigen en Machteld Hissink, tr.(2) Steventje Gerrits.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie III

Christina Sluimers, ged. Zutphen 19.3.1727, overl. 's-Gravenhage 15.10.1812, tr. 's-Gravenhage 21.10.1759 Johannes Stokkink, ged. 's-Gravenhage 7.8.1736, overl. tussen 6.12.1769 en 15.10.1812, zn. van Willem Stokkink en Ingena de Gruyter.

IV: Johannes Stokkink
V: Helena Stokkink
VI: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VII: Jacobus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Michiel van der Leeuw


VAN DER SMAN

Plaats: Nootdorp

Naam: ?

Generatie I

Cornelis Sman.

Generatie II

Adriaen Cornelisz Sman, overl. ca. 1605.

Generatie III

Jan Aris Smannen, tr. Maertgen Jacobs.

Generatie IV

Blaserus Jans van der Sman, ged. Nootdorp 12.4.1610, tr. Maritge Jacobs Coster alias Roderkerck.

Generatie V

Ary Blasen van der Sman, ged. Nootdorp 21.12.1642, ondertr. Nootdorp 6.4.1670 Leuntje van Nierop, begr. Overschie 26.10.1735, dr. van Claes Arents van Nierop en Immetje Gerrits.

Generatie VI

Marytje Ariens van der Sman, overl. na 26.8.1742, tr. verm. Stompwijk 8.12.1702 Claas Pieters Hoogeveen, overl. na 25.6.1713.

VII: Catharina Claesdr Hoogeveen
VIII: Leendert Kruyt
IX: Nicolaas Kruyt
X: Maria Henriette Kruyt
XI: Marinus Henri de Reede
XII: Zwaantje Martina de Reede
XIII: Jacobus van der Leeuw
XIV: Michiel van der Leeuw


SMIT

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Beroepsnaam

Generatie I

Coenraad Schmidt, geb. Langsdorf (Hessen), overl. 's-Gravenhage 30.4.1825, tr. 's-Gravenhage 2.4.1775 Adriana van Ochten, ged. Asperen 3.10.1751, overl. 's-Gravenhage 7.5.1840, dr. van Dirk van Ochten en Geertrui van Zanten.

Generatie II

Martinus Smit, ged. 's-Gravenhage 23.5.1784, smid, overl. 's-Gravenhage 11.6.1834, tr. 's-Gravenhage 24.4.1808 Zwaantje Vogelzang, ged. 's-Gravenhage 8.6.1783, overl. 's-Gravenhage 2.2.1850, dr. van Coenraad Vogelesang en Magdalena Stuyver.

Generatie III

Zwaantje Smit, geb. 's-Gravenhage 29.8.1820, wasvrouw, overl. 's-Gravenhage 27.6.1904, had een verhouding met Gerardus Hartman, ged. Bergen op Zoom 5.9.1810, sergeant der jagers, overl. Oegstgeest 1.6.1850, zn. van Joseph Hartman, metselaar, en Adriana Clasina Bremers, poelierse.

IV: Adriana Gerardina Smit
V: Zwaantje Martina de Reede
VI: Jacobus van der Leeuw
VII: Michiel van der Leeuw


SMIT

Plaats: Zwolle

Naam: Beroepsnaam

Generatie I

Gerardus Smit, geb. ca. 1719, soldaat, begr. Zwolle 2.10.1779, tr. Luik (B) 21.1.1745 Barbara van Langenhaken, begr. Zwolle 27.12.1794.

Generatie II

Wilhelmus Smit, ged. Luik (B) 12.2.1748, spijkermaker, overl. Zwolle 9.7.1820 tr. Zwolle 13.2.1774 Lodewina Bots, geb. ca. 1739, naaister, overl. Zwolle 7.7.1816, mogelijk dr. van Jan Hendrik Bot, sergeant, en Johanna Maria van Kessel.

Generatie III

Gerardus Smit, ged. Zwolle 1.1.1775, muzikant , introducteur bij het armenhuis, overl. Zwolle 11.4.1851, tr. Zwolle 20.9.1801 Petronella Buisman, ged. Zwolle 12.10.1775, overl. Zwolle 17.1.1813, dr. van Hermannus Buisman, leerlooier en schoenmakersbaas, en Magteld Wennink.

Generatie IV

Petrus Johannes Smit, geb. Zwolle 5.10.1803, ambtenaar ter prov. griffie, overl. Zwolle 21.5.1875, tr. Amsterdam 4.4.1828 Anna Elisabeth van Son, geb. Amsterdam 31.12.1808, overl. Zwolle 6.10.1878, dr. van Jan Carel van Son, advocaat, en Anna Magdalena Gonzal.

Generatie V

Anna Magdalena Smit, geb. Zwolle 3.3.1829, overl. Zwolle 15.12.1866, tr. Zwolle 3.4.1856 Hendrik Baarslag, geb. Zwolle 20.5.1823, horlogemaker, overl. Zwolle 4.4.1889, zn. van Harm Jan Baarslag, timmerman en borstelmaker, en Trijntje Sallings Haytema.

VI: Anna Elisabeth Baarslag
VII: Anna Elisabeth Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw


SMIT

Plaats: Zwolle

Naam: Beroepsnaam

Generatie I

Hermannus Smit, geb. Quackenbruck (BRD), soldaat , ca 1742 naar Indie vertrokken, overl. na 1742, tr. Zwolle 4.10.1728 (zijn get. de sergeant van de cie; haar get. de vrouw van Hendricus Knijft) Elisabeth Wolfsen, hout- en turfverkoopster, overl. na 5.1746, dr. van Jan Coenraad Wolfs, soldaat, en Pieternella Jans van der Slee.

Generatie II

Hendrika Smit, geb. ca. 1725, overl. Zwolle 19.3.1820, tr.(1) Zwolle 10.9.1752 Matthijs van Oorschot, ged. Zwolle 13.6.1727, metselaar en spekslager, begr. Zwolle 16.4.1778, zn. van Michiel van Oorschot, soldaat,later timmermansknecht, en Hendrika van der Vegt, tr.(2) Jurriaan Stork.

III: Elisabeth van Oorschot
IV: Jan Kolkman
V: Derk Jan Kolkman
VI: Johannes Kolkman
VII: Anna Elisabeth Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw


SMIT

Plaats: Amsterdam

Naam: Beroepsnaam

Generatie I

Teunis Jansen Smit, loodsman op de Vliestroom, overl. Amsterdam 30.6.1790, tr. Ytje Tekes, begr. Amsterdam 2.2.1772.

Generatie II

Sytje Teunisz Smit, ged. Amsterdam 16.5.1753, begr. Amsterdam 23.9.1790, tr. Amsterdam 2.7.1775 Salomon Gonzal, geb. Amsterdam 16.3.1752, goud- en zilversmid, overl. Amsterdam 28.11.1844, zn. van Daniel Gonzal en Madeleine Lesturgeon.

III: Anna Magdalena Gonzal
IV: Anna Elisabeth van Son
V: Anna Magdalena Smit
VI: Anna Elisabeth Baarslag
VII: Anna Elisabeth Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw


SNIJER

Plaats: Zevenhuizen

Naam: Beroepsnaam (kleermaker)

Generatie I

Maerten Claesz Snijer.

Generatie II

Maertje Snijer, tr. Claes Claess Kruyt, schipper en vervener, zn. van Claes Marcelisz Kruyt.

III: Arien Claesz Kruyt
IV: Pieter Ariens Kruyt
V: Klaas Pieters Kruyt
VI: Leendert Claasse Kruyt
VII: Dirk Leenderts Kruyt
VIII: Leendert Kruyt
IX: Nicolaas Kruyt
X: Maria Henriëtte Kruyt
XI: Marinus Henri de Reede
XII: Zwaantje Martina de Reede
XIII: Jacobus van der Leeuw
XIV: Michiel van der Leeuw


VAN SON

Plaats: Tilburg/Dongen/Geertruidenberg/Amsterdam

Naam: Herkomstnaam (Son NB)

Generatie I

Gerardus van Broechoven, overl. 1346, tr. ?Dympna N.

Generatie II

Henricus van Broechoven, tr. Catharina van Zonne, dr. van Johannes van Zonne.

Generatie III

Jan van Son, overl. ca. 1455, tr. Elisabeth Jacobsdr, overl. voor 1453, dr. van Jacobus Wouters.

Generatie IV

Jacob van Son, overl. ca. 1470, tr. Engelberte Jonghelinx, overl. na 1473, dr. van Aert Meeus Jonghelinx en Alyt.

Generatie V

Jan van Son, overl. ca. 1504, tr. Maria Krillart, overl. ca. 1487, dr. van Johannes Krillart.

Generatie VI

Simon van Son, tr. Jenneke Ghyben, dr. van Claus Peter Ghyben en Petere Gerrit Willemsdr van Alfen.

Generatie VII

Wilboert Simons, overl. ca. 1577, tr. Adriaenken Rijck Adriaensdr, overl. na 1569, dr. van Rijck Adriaensz en Geertruyt.

Generatie VIII

Symon Wilboerts, geb. ca. 1555, overl. 1604, tr. Geertruyt van den Nieuwenhuijse, geb. 1561, overl. 1604, dr. van Matthijs Anthonisz van den Nieuwenhuyze en Cathelijne Peter Janssendr.

Generatie IX

Matthijs Simons van Son, geb. Dongen ca. 1600, brouwer, overl. Geertruidenberg 10.8.1677, tr. Geertruidenberg 25.1.1626 Christina de Waerseggere, geb. Hemert 10.2.1602, overl. Geertruidenberg 3.8.1670, dr. van Johan de Waerseggere en Commerke Jansdr Ghyben.

Generatie X

Augustinus van Son, geb. Geertruidenberg 13.3.1649, brouwer en burgemeester, overl. Geertruidenberg 21.1.1718, ondertr. Geertruidenberg 2.1680 Anna Schuyffhil, geb. Geertruidenberg ca. 1654, overl. Geertruidenberg 9.7.1736, dr. van Matthijs Schuyffhil en Johanna van Gils.

Generatie XI

Matthijs van Son, geb. Geertruidenberg 8.10.1687, advocaat en notaris, overl. Amsterdam 18.5.1756, tr. 's-Gravenhage 21.10.1715 Anna Maria Abo, ged. Amsterdam 3.5.1687, overl. Amsterdam 19.12.1770, dr. van Johan Nicolai Abo, koopman en Deens consul, en Rebecca Jacoba Ranst.

Generatie XII

Augustinus van Son, geb. Amsterdam 12.9.1722, advocaat, overl. Bovenkerkerpolder 10.8.1789, tr.(1) Agnetha Elisabeth Alewijn, tr.(2) Amsterdam 11.9.1768 Jacoba Geertruid Clara van Eck, geb. 5.5.1735, overl. Amsterdam 15.6.1817, dr. van Jan Carel van Eck, ritmeester, en Susanne Thomas.

Uit het tweede huwelijk:

Generatie XIII

Jan Carel van Son, ged. Amsterdam 6.10.1769, advocaat, overl. Amsterdam 23.9.1831, tr. Amsterdam 17.8.1800 Anna Magdalena Gonzal, ged. Amsterdam 30.11.1777, overl. Amsterdam 12.4.1862, dr. van Salomon Gonzal, goud- en zilversmid, en Sytje Teunisz Smit.

Generatie XIV

Anna Elisabeth van Son, geb. Amsterdam 31.12.1808, overl. Zwolle 6.10.1878, tr. Amsterdam 4.4.1828 Petrus Johannes Smit, geb. Zwolle 5.10.1803, ambtenaar ter prov. griffie, overl. Zwolle 21.5.1875, zn. van Gerardus Smit, muzikant, en Petronella Buisman.

XV: Anna Magdalena Smit
XVI: Anna Elisabeth Baarslag
XVII: Anna Elisabeth Kolkman
XVIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIX: Michiel van der Leeuw


VAN STEPRAED

Plaats: Gelderland

Naam: Herkomstnaam

Generatie I

Goedert van Stepraed, heer van Doddendaal, overl. 1515, tr. Beela van Schyderich.

Generatie II

Dirk van Stepraed, heer van Doddendaal, tr. 1501 Agnes van Doornick, dr. van Henrick van Doirnick en Aleid van Bemmel.

Generatie III

Belia van Stepraet, tr. Johan van Salland, drost van Wageningen overl. ca. 1557, zn. van Johan van Salland en Cunegonda van Arnhem.

IV: Josina van Sallant
V: Lubbert van Eck
VI: Lubbert van Eck
VII: Jan Carel van Eck
VIII: Jacoba Geertruid Clara van Eck
IX: Jan Carel van Son
X: Anna Elisabeth van Son
XI: Anna Magdalena Smit
XII: Anna Elisabeth Baarslag
XIII: Anna Elisabeth Kolkman
XIV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XV: Michiel van der Leeuw


STERKEN

Plaats: Hoogeveen/Zwolle

Naam: Iemand die sterk is

Generatie I

Arent Jans, tr. Jansje Hendriks.
Mogelijk dezelfde als Arent Jans van de Swartesluis, vermeld in 1747

Generatie II

Jan Sterken, ged. Hoogeveen 2.7.1726, wijndrager, overl. Zwolle 19.7.1806, tr.(1) Zwolle 8.5.1758 Hermiena Dambrink, ged. Zwolle 8.11.1728, begr. Zwolle 23.3.1776, dr. van Jan Dambrink en Stijntje Nijenhuis, tr.(2) Hermina Leenders.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie III

Jan Sterken, ged. Zwolle 4.1.1769, wijndrager en tapper, overl. Zwolle 7.8.1846, tr. Zwolle 30.4.1792 Fennigje van den Bos, ged. Zwolle 31.3.1768, overl. Zwolle 16.8.1849, dr. van Willem van den Bos, mr. schoenmaker, en Derkje Jans.

Generatie IV

Hermiena Sterken, geb. Zwolle 27.1.1793, overl. Zwolle 17.5.1878, tr. Zwolle 17.11.1814 Jan Kolkman, geb. Zwolle 1.2.1792, timmerman, overl. Zwolle 24.12.1842, zn. van Jan Kolkman, bakker, en Elisabeth van Oorschot.

V: Derk Jan Kolkman
VI: Johannes Kolkman
VII: Anna Elisabeth Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw


STOKKINK

Plaats: Deventer/'s-Gravenhage

Naam: Typische Oost-Nederlandse "ink-naam" (afkomstig van De Stokke)

Generatie I

Hendrik Stokkink, overl. voor 15.9.1678.

Generatie II

Willem Stokkink, overl. na 25.8.1689, tr. Deventer 15.9.1678 Hillegonda Oostendorp, ged. Deventer 25.11.1659, overl. na 25.8.1689, dr. van Herman Oostendorp en Catharina Gelinck.

Generatie III

Hendrik Stokkink, ged. Deventer 24.2.1680, overl. na 15.3.1722, tr.(1) Anna van Lokerberg, overl. voor 24.4.1715, dr. van Johannes van Loggerberg, molenaar, en Sytge van der Boon, tr.(2) Eva Gabriel.

Uit het eerste huwelijk:

Generatie IV

Willem Stokkink, ged. 's-Gravenhage 2.9.1703, begr. 's-Gravenhage 7.2.1752, tr. Rijswijk 28.5.1730 Ingena de Gruyter, ged. 's-Gravenhage 6.7.1701, begr. 's-Gravenhage 11.6.1766, dr. van Michiel de Gruiter en Meijnsje Pols.

Generatie V

Johannes Stokkink, ged. 's-Gravenhage 7.8.1736, overl. tussen 6.12.1769 en 15.10.1812, tr. 's-Gravenhage 21.10.1759 Christina Sluimers, ged. Zutphen 19.3.1727, overl. 's-Gravenhage 15.10.1812, dr. van Jan Hendrik Sluimers en Janna Huigen.

Generatie VI

Johannes Stokkink, ged. 's-Gravenhage 20.9.1761, kruideniersknecht, overl. 's-Gravenhage 26.5.1814, tr. 's-Gravenhage 17.5.1789 Helena Bijleveld, ged. 's-Gravenhage 7.1.1767, naaister, overl. 's-Gravenhage 7.3.1842, dr. van David Bijleveld en Jannetje de Wilde.

Generatie VII

Helena Stokkink, geb. 's-Gravenhage 13.11.1801, overl. 's-Gravenhage 16.6.1866, tr. 's-Gravenhage 3.11.1830 Gerardus van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage 21.2.1807, aannemer, overl. 's-Gravenhage 10.12.1891, zn. van Gerardus van der Leeuw, metselaar, en Anna Catrina Letterie.

VIII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Michiel van der Leeuw


STOL

Plaats: Tinallinge

Naam: ?

Generatie I

Willem Eckens, overl. tussen 1.12.1715 en 7.1.1720, tr. Grietje Drewes, overl. na 27.5.1744.

Generatie II

Ekko Willems Stol, geb. 12.3.1704, overl. Tinallinge 16.8.1764, tr. Baflo 19.6.1740 Jantje Jacobs Dijkveld, geb. 9.1724, overl. Tinallinge 10.4.1807, dr. van Jacob Hansen Dijkveld, schoolmeester te Tinallinge, en Antje Peters.

Generatie III

Grietje Ekkes Stol(linga), geb. Tinallinge ca. 1756, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 15.2.1844, tr.(1) Tinallinge 16.5.1784 Gerrit Freeriks de Vries, landbouwer, overl. Adorp 1787. Grietje Ekkes Stol(linga), tr.(2) Gerrit Heines de Vries.

IV: Ekke Gerrits de Vries
V: Johanna Margrietha Ekkes de Vries
VI: Korneliske Wolters
VII: Ekko Oosterhuis
VIIII: Anna Elisabeth Oosterhuis
IX: Michiel van der Leeuw


STUYVER

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Muntstuk

Generatie I

Johannes Stuyver, geb. Utrecht, overl. na 24.10.1742, tr. 's-Gravenhage 6.5.1708 Magdalena van der Hoek, ged. 's-Gravenhage 20.1.1686, overl. na 10.12.1724, dr. van Pieter van der Hoek en Vrouwtje de Vries.

Generatie II

Lourens Stuyver, ged. 's-Gravenhage 21.3.1713, overl. na 26.4.1761, tr. 's-Gravenhage 5.11.1741 Catharina Susanna Meijer ged. 's-Gravenhage 19.11.1719 (get. Andries en Jacoba Wandelaer, Fransyna Meijer), overl. na 26.4.1761, dr. van Johannes Meijer en Henriette Verbuys.

Generatie III

Magdalena Stuyver, ged. 's-Gravenhage 27.11.1746, overl. 's-Gravenhage 14.8.1816, tr. 's-Gravenhage 20.1.1771 Coenraad Vogelesang, ged. 's-Gravenhage 24.12.1747, begr. 's-Gravenhage 8.12.1810, zn. van Coenraad Vogelesang en Willemina Jansen.

IV: Zwaantje Vogelzang
V: Martinus Smit
VI: Zwaantje Smit
VII: Adriana Gerardina Smit
VIII: Zwaantje Martina de Reede
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw