TEISMAN

Plaats: Zuidwolde (gem. Bedum)

Naam: ?

Generatie I

Klaas Jans Teisman, overl. na 25.6.1782, tr. Zuidwolde (gem Bedum) 22.12.1743 Lolke Jans, ged. Garmerwolde 7.1.1723, overl. na 25.6.1782, dr. van Jan Hendriks en Hilje Alders.

Generatie II

Jan Klaasen Teisman, ged. Zuidwolde (gem Bedum) 20.12.1744, landbouwer, overl. Bedum 11.11.1809, tr. Zuidwolde (gem Bedum) 24.4.1768 Grietje Alberts Rona, ged. Roden 4.3.1742, overl. Bedum 20.3.1818, dr. van Albert Eites en Corneliske Fockes.

Generatie III

Korneliske Jans Teisman, geb. Bedum 18.11.1770, overl. Noorderhogebrug 22.8.1826, tr. Noordwolde 24.6.1805 Wolter Jans Wolters, geb. Noordwolde 28.8.1764, landbouwer, overl. Noorderhogebrug 30.12.1839, zn. van Jan Wolters, landbouwer, en Grietje Jacobs.

IV: Jan Wolters Wolters
V: Korneliske Wolters
VI: Ekko Oosterhuis
VII: Anna Elisabeth Oosterhuis
VIII: Michiel van der Leeuw


THEODORICI

Plaats: Dronrijp

Naam: Verlatiniseerd patronym (Dirks)

Generatie I

Theodoricus Petri, predikant te Dronrijp, tr. Doedje Johannes.

Generatie II

Antje Theodorici, tr. Berlikum 1.7.1638 Vincentius Jacobi Hempenius, geb. Hempens ca. 1575, predikant, overl. Berlikum 19.11.1641, zn. van Jacob Cornelis, pachter te Hempens, en Anna Claesdr.

III: Jacobus Hempenius
IV: Vincentius Hempenius
V: Pier Hempenius
VI: Simk Hempenius
VII: Kins Greelts Mijninga
VIII: Trijntje Sallings Haytema
IX: Hendrik Baarslag
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


THOMAS

Plaats: Sedan/Maastricht

Naam: Patronym

Generatie I

Pierre Thomas, geb. Sedan (Fr) ca. 1672, tr. 's-Gravenhage 8.10.1704 Jeanne Thomas.

Generatie II

Susanne Thomas, geb. Maastricht 21.12.1705, overl. Maastricht 26.12.1781, tr. Maastricht 30.12.1728 Jan Carel van Eck, ged. Nijmegen 7.8.1692, ritmeester, overl. Maastricht 4.3.1777, zn. van Lubbert van Eck, generaal-majoor der cavalerie, en Jeanette de Lannoy.

III: Jacoba Geertruid Clara van Eck
IV: Jan Carel van Son
V: Anna Elisabeth van Son
VI: Anna Magdalena Smit
VII: Anna Elisabeth Baarslag
VIII: Anna Elisabeth Kolkman
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw


TIMMERMANS

Plaats: Dalfsen

Naam: Beroepsnaam

Generatie I

Derk Hendriks Hamer, overl. na 8.10.1751, tr. Martina Harmens, overl. na 8.10.1751.

Generatie II

Hermina Derks Timmermans, ged. Dalfsen 8.10.1751, overl. Dalfsen 18.6.1832, tr.(1) Dalfsen 16.12.1770 Michiel Bonsink, geb. Burbach (Nassau-Weilburg), kleermaker, begr. Dalfsen 11.3.1785, tr.(2) Teunis van der Wel.

III: Catharina Bonsink
III: Johanna Ester
IV: Catharina Burgman
V: Johannes Kolkman
VI: Anna Elisabeth Kolkman
VII: Anna Elisabeth Oosterhuis
VIII: Michiel van der Leeuw


VAN TOL

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Vermoedelijk een toponym

Generatie I

Evert Dircxs van Tol, geb. ca. 1601, borduurwerker, ondertr. 's-Gravenhage 30.6.1623 Catharina Matthijs van Eyckholt, dr. van Matthijs Eeckholt, adelborst in de garde.

Generatie II

Matthijs Everts van Tol, geb. ca. 1628, overl. na 13.12.1671, tr. 's-Gravenhage 8.1.1651 Dirkje Anthonis Palesteyn, overl. na 13.12.1671, dr. van Anthoni Everts Palesteijn.

Generatie III

Anthony van Tol, overl. na 5.2.1715, ondertr. 's-Gravenhage 11.6.1684 Swaantje Willems van der Horst, overl. na 5.2.1715.

Generatie IV

Anthony van Tol, ged. 's-Gravenhage 21.2.1691, overl. na 6.4.1723, ondertr. 's-Gravenhage 23.10.1707 Elisabeth Overbeek, overl. na 22.9.1754.

Generatie V

Anthony van Tol, ged. 's-Gravenhage 5.2.1715, overl. na 22.9.1754, tr. 's-Gravenhage 26.3.1741 Rebekka van der Burg, ged. 's-Gravenhage 26.7.1711, overl. na 6.12.1774, dr. van Johannes van der Burg en Catharina Alderts van Tol.

Generatie VI

Antonia van Tol, ged. 's-Gravenhage 3.12.1745, overl. na 28.5.1784, tr.(1) Scheveningen 15.11.1767 Leendert Kruyt, ged. Overschie 22.6.1727, overl. 's-Gravenhage 31.8.1781 (aan tering en koorts), zn. van Dirk Leenderts Kruyt en Catharina Claesdr Hoogeveen, tr.(2) 's-Gravenhage 8.6.1784 Hendrik Vlieland.

VII: Nicolaas Kruyt
VIII: Maria Henriette Kruyt
IX: Marinus Henri de Reede
X: Zwaantje Martina de Reede
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Michiel van der Leeuw


VAN TOL

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Vermoedelijk een toponym

Generatie I

Aldert Claess van Tol, overl. na 21.5.1677, tr. 's-Gravenhage 5.12.1649 Hillegont Arents, overl. na 21.5.1677.

Generatie II

Catharina Alderts van Tol, ged. 's-Gravenhage 21.5.1677, overl. na 12.1.1721, tr. 's-Gravenhage 20.10.1703 Johannes van der Burg, ged. 's-Gravenhage 7.2.1683, overl. na 12.1.1721, zn. van Tobias van der Burg en Rebecca Eenouts.

III: Rebekka van der Burg
IV: Antonia van Tol
V: Nicolaas Kruyt
VI: Maria Henriette Kruyt
VII: Marinus Henri de Reede
VIII: Zwaantje Martina de Reede
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


TRAUTIG

Plaats: Dilheim (Nassau-Dietz)/Zutphen

Naam: "gebiedende" naam (Trau dich => wees op je hoede)

Generatie I

Johannes Draudich.

Generatie II

Conrad Draudich, geb. ca. 1636, meestersmid, overl. 14.7.1722, tr. 22.10.1662 Cunigunde Grosz, geb. ca. 1641, overl. 25.6.1707, dr. van Philip Grosz en N. N.

Generatie III

Hermannus Trautig, geb. 1666, smid, overl. Dilheim 18.1.1736, tr. Dilheim 25.11.1698 Maria Catharina Tropp.

Generatie IV

Johan Georg Trautig, ged. Dilheim 11.8.1704, schultheis, overl. Dilheim 18.9.1753, tr. Dilheim 15.11.1725 Anna Elisabeth Cloesz, dr. van Johan Conrad Cloesz.

Generatie V

Johan Heinrich Trautig, ged. Dilheim 13.12.1733, schultheis, overl. Dilheim 12.10.1804, had een verhouding met Elisabeth Margaretha Muller, dr. van Johan Heinrich Muller, molenaar.

Generatie VI

Johan Heinrich Trautig, sergeant, overl. Zutphen 26.2.1828, tr. Deventer 23.2.1800 Catharina Hendrica Pulg, ged. Maastricht 9.3.1778, overl. Zutphen 13.1.1823, dr. van Philip Lodewijk Pulg, soldaat, en Elisabeth Harman.

Generatie VII

Henriette Trautig, geb. Zutphen 22.2.1807, overl. Zutphen 20.7.1884, tr. Zutphen 9.11.1836 Geert Kreuze, geb. Hattem 28.7.1812, sjouwer, later houtkoper, overl. Zutphen 30.9.1899, zn. van Hendrik Jans Kreuze, schipper, en Jentje Wolters Meynen.

VIII: Catrina Kreuze
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Jacobus van der Leeuw
XI: Michiel van der Leeuw


VAN TUYL

Plaats: Dalem

Naam: Herkomstnaam (waarschijnlijk Tuil gem. Neerijnen)

Generatie I

Claas van Tuyl, diender te Dalem, tr. Johanna Coene.

Generatie II

Anna Geertruy van Tuyl, ged. Dalem 9.1.1759 (get. Isabella Henrica Coenen), winkelierster, overl. 's-Gravenhage 14.10.1835 tr. 's-Gravenhage 1.8.1779 Leendert de Reede, ged. 's-Gravenhage 5.11.1755, overl. 's-Gravenhage ca. 27.2.1811, zn. van Leendert de Reede, tapper, en Catharina de With.

III: Jacobus de Reede
IV: Leendert de Reede
V: Marinus Henri de Reede
VI: Zwaantje Martina de Reede
VII: Jacobus van der Leeuw
VIII: Michiel van der Leeuw