UDINK

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: ?

Generatie I

Arent Udink, geb. Dinslaken (BRD), soldaat, overl. na 12.3.1687 tr. 's-Gravenhage 19.1.1680 Willemina Hendriks, overl. na 12.3.1687.

Generatie II

Cornelis Udink, ged. 's-Gravenhage 12.3.1687, tr. Loosduinen 26.10.1710 Elisabeth Molier, ged. 's-Gravenhage 29.7.1683, dr. van Jan Louissen Molier, tamboer, en Janneke de Bode.

Generatie III

Martinus Udink, ged. 's-Gravenhage 20.12.1711, begr. 's-Gravenhage 4.6.1757, tr. 's-Gravenhage 1.6.1738 Catharina Vermaas, ged. 's-Gravenhage 23.2.1712, overl. 's-Gravenhage 28.2.1804, dr. van Gijsbert Arentse Vermaas, soldaat, en Catharina Karcke.

Generatie IV

Maria Jacoba Udink, ged. 's-Gravenhage 7.12.1740, overl. tussen 9.4.1780 en 17.2.1793, tr. 's-Gravenhage 15.4.1764 Gideon Letterie, ged. 's-Gravenhage 21.10.1736, timmerman, overl. 's-Gravenhage 13.4.1824, zn. van Johannes Letterie en Petronella van Halleward.

V: Anna Catrina Letterie
VI: Gerardus van der Leeuw
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


VAN UTENHOVE

Plaats: Gent

Naam: Oorspronkelijk een toponym (uit de/het hof)

Generatie I

Richard van Utenhove, ridder, tr. Johanna Vagheniere.

Generatie II

Nicolaas van Utenhove, ridder, overl. 11.2.1527, tr. Agnes van der Varent, overl. 27.4.1530.

Generatie III

Karel van Utenhove, heer van Markeghem etc, overl. 1580, tr. Anna de Grutere, dr. van Lieven de Grutere en Catharina de Waele.

Generatie IV

Adriaan van Utenhove, tr. Keulen 1569 Adriana van Palland, dr. van Gerard van Palland en Jeanne Crummel van Eynatten.

Generatie V

Johan Karel van Utenhove, heer van Kellenberg, tr. Sophia von Schönberg, dr. van Jonas von Schönberg en Catharina von Quadt zu Lantscroon.

Generatie VI

Adriana Sophia van Utenhove, geb. ca. 1616, overl. 5.10.1700, tr. Emmerik (BRD) 20.8.1651 Lubbert van Eck, geb. Wageningen 12.10.1598, gouverneur van Emmerik, overl. Emmerik (BRD) 24.5.1667, zn. van Diederik van Eck, burgemeester van Arnhem, en Josina van Sallant.

VII: Lubbert van Eck
VIII: Jan Carel van Eck
IX: Jacoba Geertruid Clara van Eck
X: Jan Carel van Son
XI: Anna Elisabeth van Son
XII: Anna Magdalena Smit
XIII: Anna Elisabeth Baarslag
XIV: Anna Elisabeth Kolkman
XV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVI: Michiel van der Leeuw