DE WAERSEGGERE

Plaats: Leuven/Heusden of daaromtrent

Naam: Tja...........

Generatie I

Augustijn de Waerseggere, tr. Christina de Gelder.

Generatie II

Johan de Waerseggere, geb. Leuven 8.11.1565, overl. fort Crevecoeur 11.1616, tr. Heusden 1600 Commerke Jansdr Ghyben, geb. Raamsdonk ca. 1566, overl. Geertruidenberg 22.2.1643, dr. van Jan Ghyben en Neeltje van Huymen.

Generatie III

Christina de Waerseggere, geb. Hemert 10.2.1602, overl. Geertruidenberg 3.8.1670, tr. Geertruidenberg 25.1.1626 Matthijs Simons van Son, geb. Dongen ca. 1600, brouwer, overl. Geertruidenberg 10.8.1677, zn. van Symon Wilboerts en Geertruyt van den Nieuwenhuijse.

IV: Augustinus van Son
V: Matthijs van Son
VI: Augustinus van Son
VII: Jan Carel van Son
VIII: Anna Elisabeth van Son
IX: Anna Magdalena Smit
X: Anna Elisabeth Baarslag
XI: Anna Elisabeth Kolkman
XII: Anna Elisabeth Oosterhuis
XIII: Michiel van der Leeuw


WAL

Plaats: Bedum e.o.

Naam: ?

Generatie I

Jan Sijmens, geb. Baflo, tr.(1) Sauwerd 25.11.1736 Amke Jans, geb. Wetsinge.

Generatie II

Jan Jans, geb. Ellerhuizen, overl. voor 3.5.1806, ondertr. Bedum 4.11.1775 Jantje Berends, overl. na 3.5.1806, dr. van Berend Klaasen.

Generatie III

Jan Jans Wal, ged. Bedum 15.3.1778, landbouwer, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 2.1.1859, tr. Zuidwolde (gem Bedum) 4.5.1806 Siewertje Jans Bolhuis, ged. Zuidwolde (gem Bedum) 6.11.1785, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 26.6.1857, dr. van Jan Louwes Bolhuis, landbouwer, en Elisabeth Siewerts Bolhuis.

Generatie IV

Auktje Jans Wal, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 29.5.1825, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 25.12.1856, tr. Bedum 3.11.1849 Jurrien Gerrits Oosterhuis, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 5.9.1817, broodbakker, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 27.11.1885, zn. van Gerrit Klaasen Oosterhuis, landbouwer, en Swaantje Berends Mulder.

V: Gerrit Oosterhuis
VI: Ekko Oosterhuis
VII: Anna Elisabeth Oosterhuis
VIII: Michiel van der Leeuw


DE WAY

Plaats: Garnwerd/Adorp

Naam: ?

Generatie I

Jurrien Hiddes, landbouwer; diaken te Garnwerd, overl. verm. Garnwerd na 19.11.1777, tr. Adorp 9.4.1741 Swaantje Jans, overl. Garnwerd ca. 31.3.1809.

Generatie II

Antje Jurriens de Way, ged. Adorp 16.3.1749, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 8.8.1826, tr. Zuidwolde (gem Bedum) 30.9.1777 Berend Jans Mulder, ged. Onstwedde 5.3.1745, landbouwer, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 9.12.1807, zn. van Jan Berends, landbouwer, en Engeltje Jans.

III: Swaantje Berends Mulder
IV: Jurrien Gerrits Oosterhuis
V: Gerrit Oosterhuis
VI: Ekko Oosterhuis
VII: Anna Elisabeth Oosterhuis
VIII: Michiel van der Leeuw


WENNINK

Plaats: Zwolle

Naam: Typische Oost-Nederlandse ink-naam

Generatie I

Hermannus Wolters Wennink, turfdrager, begr. Zwolle 1.8.1739, tr. Zwolle 5.10.1706 Hendrina Cornelis van den Bos, geb. ca. 1681, begr. Zwolle 25.9.1767.

Generatie II

Peter Wennink, ged. Zwolle 30.4.1719, commissaris van de klapwakers, begr. Zwolle 30.10.1793, tr.(1) Helena van Zuthem. Peter Wennink, tr.(2) Zwolle 4.10.1751 Johanna Canneman, ged. Zwolle 19.9.1726, overl./begr. Wijhe/Zwolle 19/23.4.1801, dr. van Willem Canneman en Magteld Herms Beunk.

Generatie III

Magteld Wennink, ged. Zwolle 13.8.1752, overl. Zwolle 11.1.1817 tr. Zwolle 1.10.1770 Hermannus Buisman, ged. Zwolle 16.7.1747, leerlooier en schoenmakersbaas, overl. Zwolle 17.1.1841, zn. van Derk Buisman, karveelschipper, en Derkje Hartenberg.

IV: Petronella Buisman
V: Petrus Johannes Smit
VI: Anna Magdalena Smit
VII: Anna Elisabeth Baarslag
VIII: Anna Elisabeth Kolkman
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw


WERUMEUS

Plaats: ?

Naam: Latinisering van "Van Wierum"

Generatie I

Hinric Lamberts van Wierum, geb. ca. 1450, zijlrichter, overl. 1496.

Generatie II

Alith Werumeus, tr. 1513 Abel Eppens tho Equart, zn. van Eppo tho Equart.

III: Eppo Abels tho Equart
IV: Abel Eppens tho Equart
V: Popko Abels tho Equart
VI: Abel Popkes
VII: Harmen Abels
VIII: Hendrik Harmens
IX: Louwe Hendriks
X: Jan Louwes Bolhuis
XI: Siewertje Jans Bolhuis
XII: Auktje Jans Wal
XIII: Gerrit Oosterhuis
XIV: Ekko Oosterhuis
XV: Anna Elisabeth Oosterhuis
XVI: Michiel van der Leeuw


VAN WESEL

Plaats: Deventer

Naam: Herkomstnaam

Generatie I

Evert van Wesel, goudsmid, tr. Catrijna Trent(en).

Generatie II

Hilleken van Wesel, ged. Deventer 7.12.1606, overl. voor 1655, tr. Deventer 11.12.1627 Herman Gelinck, ged. Deventer 12.12.1605, wijnkoper, begr. Deventer 1662, zn. van Herman Gelinck, wijnhandelaar, en Jenneken van den Have.

III: Catharina Gelinck
IV: Hillegonda Oostendorp
V: Hendrik Stokkink
VI: Willem Stokkink
VII: Johannes Stokkink
VIII: Johannes Stokkink
IX: Helena Stokkink
X: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
XI: Jacobus van der Leeuw
XII: Jacobus van der Leeuw
XIII: Michiel van der Leeuw


DE WILDE

Plaats: 's-Gravenhage

Naam: Blijkbaar geen rustig persoon....

Generatie I

Jan Leenderts de Wilde, tuinman, overl. na 15.4.1671, ondertr. 's-Gravenhage 20.4.1653 Maria Leons, overl. na 15.4.1671.

Generatie II

Leendert de Wilde, ged. 's-Gravenhage 22.5.1668, overl. na 7.11.1706, ondertr. 's-Gravenhage 20.4.1692 Ariaentje Rosier, overl. na 7.11.1706.

Generatie III

Thomas de Wilde, ged. 's-Gravenhage 13.3.1696, overl. na 6.7.1736, ondertr. 's-Gravenhage 30.10.1718 Willemina Houtsager, ged. 's-Gravenhage 3.9.1692, overl. na 6.4.1736, dr. van Jacobus Houtsager en Cornelia van Wijngaarden.

Generatie IV

Jannetje de Wilde, ged. 's-Gravenhage 23.8.1733, overl. 's-Gravenhage ca. 18.5.1804, tr. 's-Gravenhage 10.5.1761 David Bijleveld, ged. 's-Gravenhage 20.10.1737, overl. 's-Gravenhage ca. 30.5.1794, zn. van Johannes Bijleveld en Catharina Wendelina Geldermans.

V: Helena Bijleveld
VI: Helena Stokkink
VII: Wilhelmus Mattheus van der Leeuw
VIII: Jacobus van der Leeuw
IX: Jacobus van der Leeuw
X: Michiel van der Leeuw


WILLEMS

Plaats: Zuidwolde (gem Bedum)

Naam: Patronym

Generatie I

Willem Sybrands, overl. tussen 1752 en 6.5.1766, tr. Zuidwolde (gem Bedum) 1.1.1730 Eltje Ewolds, overl. na 4.6.1771.

Generatie II

Klaaske Willems, ged. Zuidwolde (gem Bedum) 18.8.1731, overl. voor 19.4.1799, tr. Zuidwolde (gem Bedum) 2.5.1756 Gerrit Klaasen, landbouwer, overl. tussen 1782 en 19.4.1799.

III: Gerrit Klaasen Oosterhuis
IV: Jurrien Gerrits Oosterhuis
V: Gerrit Oosterhuis
VI: Ekko Oosterhuis
VII: Anna Elisabeth Oosterhuis
VIII: Michiel van der Leeuw


WOLFSEN

Plaats: Zwolle

Naam: ?

Generatie I

Jan Coenraad Wolfs, soldaat, tr. Zwolle 4.12.1698 Pieternella Jans van der Slee, begr. Zwolle 10.9.1718.

Generatie II

Elisabeth Wolfsen, hout- en turfverkoopster, overl. na 5.1746, tr.(1) Nanne Wilkes, tr.(2) Zwolle 4.10.1728 Hermannus Smit, geb. Quackenbruck (BRD), soldaat , ca 1742 naar Indie vertrokken, overl. na 1742.

III: Hendrika Smit
IVI: Elisabeth van Oorschot
V: Jan Kolkman
VI: Derk Jan Kolkman
VII: Johannes Kolkman
VIII: Anna Elisabeth Kolkman
IX: Anna Elisabeth Oosterhuis
X: Michiel van der Leeuw


WOLTERS

Plaats: Noord- en Zuidwolde

Naam: Patroniem

Generatie I

Jan Wolters, geb. Westerbork ca. 1733, landbouwer, overl. Noordwolde 5.2.1808, tr. Noordwolde 24.5.1761 Grietje Jacobs, ged. Bedum 4.8.1737, overl. Noordwolde 29.3.1809, dr. van Jacob Berends en Aaltje Lourens.

Generatie II

Wolter Jans Wolters, geb. Noordwolde 28.8.1764, landbouwer, overl. Noorderhogebrug 30.12.1839, tr. Noordwolde 24.6.1805 Korneliske Jans Teisman, geb. Bedum 18.11.1770, overl. Noorderhogebrug 22.8.1826, dr. van Jan Klaasen Teisman, landbouwer, en Grietje Alberts Rona.

Generatie III

Jan Wolters Wolters, geb. Noorderhogebrug 18.6.1812, landbouwer, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 7.11.1894, tr. Bedum 13.2.1836 Johanna Margrietha Ekkes de Vries, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 21.10.1816, overl. Zuidwolde (gem Bedum) 5.12.1887, dr. van Ekke Gerrits de Vries, landbouwer, en Jantje Roelfs Beukinga.

Generatie IV

Korneliske Wolters, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 27.1.1855, overl. Groningen 16.6.1918, tr. Bedum 20.1.1879 Gerrit Oosterhuis, geb. Zuidwolde (gem Bedum) 8.9.1850, predikant; later onderwijzer, overl. Leiden 6.4.1934, zn. van Jurrien Gerrits Oosterhuis, Broodbakker, en Auktje Jans Wal.

V: Ekko Oosterhuis
VI: Anna Elisabeth Oosterhuis
VII: Michiel van der Leeuw