KÜLFÖLDI  MAGYAR  CSERKÉSZSZÖVETSÉG    70.  SZ.   ATTILA   CS.CS.

ATTILA CSAPATHÍRLEVÉL

2016-7
december

ARCHÍVUM
Kedves cserkésztestvéreink, kedves szülők!
Az Attila cserkészcsapat következő országos találkozója december 11-én lesz a Zeist-i Rambonnet csapat otthhonában (Padvinderlaantje 14. 63708 BS, T8030-6918895). Nyitás 10.30 órakor, zászlófelvonás 11.00-kor
Ezt a Hírlevelet kapják a felavatott cserkészek, a jelöltek és szüleik
2016 utolsó csapatgyűlése:
2017 első félévének gyűlései
2016 december 11
2017 február 5
2017 március 5
2017 április-9
2017 május 14
2017 június 11

Cserkészfiú alszol? Mondani valóm van neked......

Álom, álom.... Betlehemben
Kicsike Jézus megszüetett.
Szép Szűz Mária, egek ékessége
Csókkal hajol a jászolka tövébe
Kicsi Jézuskára rájanevet.

Édes, kicsi Jézus, mindentlátóJézus,
Ügyefogyott népre, ránk mosolyog
Csilló levegő-égben, boldog fényességben
Nekünk dalolnak angyali karok.
Dicsőség, dicsőség mennyben az Istennek.
Részlet Sík Sándor verséből

De mit műveltek a fiúk-lányok a legutóbbi csapatgyűlésen?


Andris itt valamit magyaráz Ambrusnak és Nimródnak...
Talán a Rubik kocka lenne az vagy mégis egy születésben lévő nyakkendőgyűrű?

A kíváncsibb cserkészek már régen kiderítették, hogy a YouTube video-megosztón nyakkendőgyűrű készítésükre számos leírás található...
A kérdés most már csak az, hogy hogyan telepíthető át a gyűrű (knot) a képernyőről a csekész nyakkendőre...


Nicsak, nicsak, szövetségünk vezérkara értene az áttelepítéshez?
Eláruljuk, hogy ez egy bőven dekorált öregcserkész angol cserkészvezető, aki megmutatja nektek egy YouTube videón az ő módszerét. Kattintsatok a képre és máris látni fogjátok hogyan. A sok jelvényt a cserkészingén talán gyűrűfonásért kapta...?
Ugyanakkor érdemes tüzetesebben keresgélni a Világhálón további gyűrűfonó módszerek iránt, mert némelyik egy nyakkendőgyűrűn túlhaladó művészi kézimunkákat is ábrázol!

És mit csinált az Anyukák őrse a "fonóban"?

Ha nem is gyapjú díszlik náluk fehéren mint az igazi fonóban, raffiából is sok mindent lehet szőni-fonni. És mi készül itt most éppen? Meglepetés...! Majd meglátjátok, ha készen lesznek...Betlehemnek vidékén
Pásztorok keljünk fel...Csordapásztorok...

Kitekintés
Emlékkiállítás Dunabogdányban Kölley Gyurkabáról: A legutóbbi Kerületi Hrlevélben lettünk figyelmesek a hírre, miszerint Dunabogdányban kiállítás nyílt Kölley "Gyurkabá" emlékére. A Nyugat-Európai magyar cserkészek idősebb korosztálya élénken emlékezik még rá, aki sok esztendőn keresztül mint I. kerüledti parancsnok szolgála a magyar cserkészetet. A hazai kommunisata hatalom idején volt szeminarista papnövendék, majd végül fölszentelt pap, aki papi kötelességein túl teljesen a cserkészetnek élt. Ezért összesen nyolc évet töltött fogságban(!), mely a "Gulágon" végződött és csak Sztalin halálával ért véget.


Amint Nyugatra utazhatott, a müncheni katolikus misszióból mint ifjúsági lelkész szervezte a Nyugat-Európa-i magyar cserkészetet. Csapatokat alapított, de a leghíresebb munkája a Kastl-i nyári nagytáborok voltak melyeken a csapatokon túl számtalan szórvány cserkész is résztvett. Egyidőben voltak a kiscserkész tanyázások Fábián Károly atya vezetésével a közeli Bärnhof öreg falai között. De hangulatosak voltak a téli sítáborok is az ausztriai Achenkirchben. Végül Európa legtöbb országában megfordult nyarankint egy kis csapat tengerentúli magyar vendégcserkésszel, majd Gyurkabá maga szervezett a főiskolás korosztálynak tengerentúli körutakat. Képünk venezuleai magyar cserkészeknél készült ahol a zöldnyakkendősök voltak az európai vendégcserkészek (Gyurkabá a második sorban jobbról a második)

De Gyurkabá is közben megöregedett, Erdélyi körútja volt az utolsó. A leányfalusi Manréza lelkigyakorlatos házban fejezte be tartalmas életét. Miután felszentelése után először Dunabogdányban volt plébános, most ott szervezték neki tisztelői és a helyi cserkészcsapat az emlékkiállítást. Gyurkabá 2005 március 14-én hunyt el. Temetésén számtalan magyar cserkész vette körül sírját és mintha tábortüznél lennének elénekelték neki a "Szellő zúg távolt".
Lassan véget ér a "Fölszállott a páva" néprajzi vetélkedősorozat
Második alkalommal mérték össze 6-14 éves gyerekek határokon innenről és túlról népdalban, népi táncban és hangszeres muzsikálásban tudásukat. Függetlenül attól, hogy remek hangulatban történt mindez (előtte valamennyien egy tíznapos nyári táborban szokhattak össze), az eredmények gyakran meghaladták felnőttek néprajztudását.
Négy elődöntő, középdöntö majd a döntő sok gyerekizgalommal párosult, de a szervezők minderre fel voltak készülve, és persze úgy oktatóik mint a szüleik nem voltak messze. Összesen hat péntek esti programban sugározta a Duna-TV ezt a rendkívül élvezetes adást, mely akár egy "Hungaricum"-nak is megfelelne. Mert hol máshol van még ilyen???


Kerületi hírek:
Körzeti vezető: Abból a célból, hogy az I. Kerületi kommunikáció közvetlenebb legyen Jablonkay Péter cscst Kerületi PK és a csapatok között, kinevezésre került földrajzi körzetenkint egy Körzeti Vezető. Hollandia az Észak-Nyugati körzethez tartozik Belgiummal és Angliával és Svédországgal együtt. A körzeti vezető a Svédországban élő Szőcs László cst (guru.cserkesz@gmail.com), akinek sok sikert kívánunk nem könnyű feladatához. Reméljük meglátogatja majd az Attila csapatot is, ha az nincs is a "szomszédban".
VK tábor 2017 A legutóbbi vezetői értekezleten hangzott el a javaslat, hogy a jövő évi Vk-n a segédtisztképzést Erdélyben lehetne lebonyolítani. Ez magyarságismereti szempontból biztosan előnyös lenne, de változtat a részvételi lehetőségeken. Várjuk a végleges tervet.

December 11-i csapatgyűlés Ez teljesen a közeli karácsony hangulatában fog lejátszódni: Ádvent-i megemlékezéssel, Betlehemes játékkal, énekekkel és kézimunkával. A szereplők ismerik teendőiket a két karácsonyi ének dallama pedig ebben a Hírlevélben is meghallgatható a szokott módon (a második oldal kis kottáira kattintva). A karácsonyi kézimunkához meg csatolunk e Hírlevélhez két oldalt: Az egyik a kiscserészek cserepes karácsonyi díszéről, a másik a nagyoknak egy adventi koszorúról, amint azt már két évben tették a "Sasok" szól. Mindkettő a természetben most található természetes hozzávalók felhasználásával.
Jó Munkát! nickl001@planet.nl Károlybá
ooooo