Toonkunstkoor Maastricht
Jubileumconcert Jan Hupperts 


 


 


 

'Die Schöpfung' van Joseph Haydn
"... ontroerend, indrukwekkend, onvergetelijk ..."

 

 


Reactie Hans Hierck, algemeen voorzitter Hoofdbestuur
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst:

"Haydn's Schöpfung kreeg een memorabele vertolking, die absoluut recht deed aan de hoge eisen die de componist in deze meesterlijke partituur aan alle uitvoerenden stelt."
(...)
Aan niets is te merken dat de heer Hupperts inmiddels de leeftijd van de zeldzaam sterken heeft bereikt, aan alles daarentegen dat hij kan bogen op zowel een grote muzikale begaafdheid als een technisch vakmanschap."

Bekijk de complete brief hier.


Jan Hupperts over zijn keuze voor 'Die Schöpfung':

"Muziek tilt ons boven alle beslommeringen van het leven uit en brengt ons innerlijke rust, geluk en vrede. Het is daarom ook, dat ik mij nog steeds helemaal kan geven aan het instuderen van belangrijke partituren en het brengen van deze muziek op zo'n hoog moge­lijk niveau naar de toehoorders. Het is ook een groot voorrecht dat je daar als zanger aan mag deelnemen.

Waarom "Die Schöpfung" als jubileumconcert? Je ziet als het ware je leven in deze partituur voorbijgaan vanaf de oorsprong tot het heden. Natuurlijk is "Die Schöpfung" ook één van de belangrijkste partituren uit de koorgeschiedenis, en ook een hoogtepunt van Haydn als componist.

Het boeiendste deel is het begin: het is meesterlijk zoals de symfonicus Haydn het conflict weergeeft tussen chaos en orde, tussen duisternis en licht, kortom de ontwikkeling van de oertoestand tot de schepping; je voelt het hoogtepunt in het machtige "Es werde Licht". Hiermee is in feite het gestelde doel al bereikt; de rest van de partituur bestaat uit gebeurtenissen die de bereikte toestand bestendigen, denk maar aan de schildering van storm, onweer, regen en sneeuw (3), de zonsopgang (12), en het gebod: weest vruchtbaar (16), of van de natuuridylle: het beeld van golven, rivieren en beekjes, vrolijk schetterende adelaars, leeuweriken, duiven en nachtegalen.

In de partituur zijn de koren te onderscheiden in oudere (fugatische: hier merk je nog de invloed van Händel) en nieuwere (homofone) koren. Nieuw is ook de vervlechting van solo met koorstemmen (28): individu en gemeenschap zijn één. Een betoverend stuk muziek is ook de tamelijk lange inleiding voor het derde deel met 3 fluiten.

Kortom "Die Schöpfung" is een weergaloze compositie waar Haydn met inspanning van alle krachten aan gewerkt heeft.
Ik vind het nog steeds een uitdaging om het beste uit de mensen te halen. Zo wil ik de liefde voor de muziek met de luisteraars delen en hen het gevoel geven dat ze met een muzikaal cadeau naar huis gaan."

Jan Hupperts (december 2006)


  TheaterHotel De Oranjerie Roermond | 3 december 2006

Jan Hupperts:
85 jaar,
60 jaar dirigent,
30 jaar dirigent in Roermond.


Toonkunstkoor Maastricht
Toonkunstkoor Roermond
Philharmonie Südwestfalen
Jan Hupperts
, dirigent
Lisette Emmink, sopraan
Robert Luts, tenor
Dirk Snellings, bas
Programma:
Haydn: Die Schöpfung