zon
vlieger

Camping Reglement

Op camping Krolsbergen bieden wij u: Goede verwarmde sanitaire voorzieningen. Gezellige kantine , tevens recreatiezaal. Snackbar, plateservice , meeneem hapjes. Verhuur zomerhuis en caravan. Verwarmd kinderbad en grootbad. Draadloos internet. Sportvelden, voetbalveld, volleybalveld. Speeltuin, speelweide. Visgelegenheid nabije omgeving. Recreatieteam, diverse activiteiten. Aansluiting op water, elektriciteit en riool mogelijk. Seizoen– en jaarplaatsen. Diverse passanten- en toeristische plaatsen. Bosrijke omgeving. Skelter en fietsverhuur.

Waarom gedragregels en reglementen

Het zou ideaal zijn, wanneer wij als beheerders geen gedragsregels en reglementen aan onze gasten zonden behoeven te stellen. Het zou geweldig zijn, wanneer iedere gast zich zou gedragen zonder anderen overlast te bezorgen en mocht hij of zij eens aanstoot geven, dat anderen hem of haar dan onmiddellijk zouden corrigeren. Helaas, de praktijk is anders, en dat zult u beamen. Waar een samenleving ontstaat groeit de wens naar onderlinge afspraken. Hoe ingewikkelder die samenleving is, des te verfijnder zullen haar spelregels zijn. Gelukkig en dat is tevens haar charme, is een recreatiesamenleving weinig ingewikkeld. Zij behoort ontspannen te zijn en ieder een grote mate vrijheid en ruimte te geven. Daarom dit boekje met gedragsregels, voorschriften, reglementen en enkele adviezen. Door het onberoerde natuurschoon en het mooie van het landschap in zijn geheel, ondervindt men hoe gemakkelijk het is om de alledaagsheden achter te laten. Omdat wij lid zijn van de ANWB werken wij met ANWB voorwaarden, die iedereen behoort te kennen. Deze zijn verkrijgbaar in de receptie. Voor stacaravans en huisjes wordt de overeenkomst die u begin het jaar ontvangt jaarlijks automatisch verlengt, tenzij u deze 2 maanden van te voren opzegt.

Bezoek

Bezoekers van losse kampeerders moeten in het seizoen van Pasen tot en met 1 oktober bezoekersgeld betalen. Familieleden, broers, zusters, ouders en ook getrouwde kinderen horen tot bezoekers. Bezoekers mogen hun auto niet op het kampeerterrein parkeren. Kampeerders zijn verantwoordelijk voor hen die op bezoek komen. Door bezoekers van losse kampeerders wordt nogal eens geklaagd over het feit dat ze voor toegang op de camping voor een bezoek aan familie of kennissen moeten betalen. Dat is in hun ogen ongehoord en afzetterij. Als het gaat om kort bezoek met een dringende reden, zullen wij er niet aan denken geld te vragen. Meestal echter loopt zo’n bezoek uit in visite met een etentje of koffiedrinken, waarbij de dan meegebrachte lekkernijen als b.v. een heerlijke picknick gebruikt worden. Bij dit laatste is een bezoekersentree alleszins gerechtvaardigd, en zal deze ook geheven worden.

Verkeer

Op ons terrein zijn de regels van het wegenreglement van toepassing. Het wassen van auto’s op het terrein is NIET toegestaan. Bromfietsen en motors mogen NIET met aangezette motor op het terrein rijden. Auto’s en andere voertuigen houden zich op het gehele terrein aan de maximum snelheid van 5 km. “STAPVOETS RIJDEN DUS”. Onderling verkeer op de camping wordt niet toegestaan daar het een kleine moeite is om te lopen. Voor eventuele gehandicapten is in overleg met de kampleiding een regeling te treffen. Parkeer de auto’s op de parkeerplaats. Op terrein L en het passantenterrein mogen de auto’s op eigen plaats geparkeerd worden tegen betaling. Van ’s avonds 22:00 uur tot ’s morgens 07:00 is het terrein gesloten. Ieder gemotoriseerd verkeer is tussen deze tijden niet toegestaan.

Honden

2 Honden mag , maar… houd uw hond(en) aan de lijn en op uw eigen plaats. Laat uw hond(en) altijd buiten het terrein uit. Mocht er een ongelukje gebeuren, ruim het dan op zodat er niemand in trapt. Het zwembad, de speeltuin en het toiletgebouw zijn voor honden verboden.

Hygiëne

Deponeer uw huisvuil in dichtgeknoopte zakken in de daarvoor bestemde container. Laat geen kinderen het huisvuil wegbrengen. Trap de kartonnen dozen zoveel mogelijk in elkaar, daar de container anders zo snel vol is. Als een container vol is, zet het vuil er dan niet naast maar breng het even naar de volgende. Houd uw staanplaats en de ruimte rondom schoon en werk zo mee aan een schone camping. Gebruik de toiletten zoals uw ze thuis ook gebruikt. Laat kinderen niet alleen naar het toilet gebouw gaan. Gezond kamperen hangt af van een hygiënisch gebruik van de sanitaire gebouwen. Het toiletgebouw is geen speelterrein. Ouders dienen hun kinderen hier vooral op te wijzen. Gooi geen afvalwater in de toiletten, gooi dit in de daarvoor bestemde put naast het toiletgebouw. Geen vetten. Douche sleutel ( SEP KEY) is te verkrijgen in de receptie. Nu even aandacht voor het zwembad. Het WMO (Waterleiding Maatschappij Overijssel) heeft regels opgesteld voor openluchtzwembaden. Het gebruik van BALLEN, LUCHTBEDDEN e.d wordt ons ten strengste afgeraden. Het niet meer toelaten van deze materialen in het zwembad heeft zijn redenen. Het is namelijk zo dat door deze materialen zeer veel bacteriën in het water terecht komen. Een zwembad mag immers niet meer dan 2000 bacteriën per 100ml zwemwater bevatten. Als bij een laboratorium onderzoek wordt bewezen dat er te veel bacteriën zijn krijgen wij een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing moet het zwembad gesloten worden. NIEMAND HEEFT ER BAAT BIJ!

Wist u dat:

Een campingtoilet vijf maal zo intensief gebruikt wordt dan bij u thuis? 20% van de ouders niet met hun kinderen beneden de 7 jaar naar het toiletgebouw lopen? De andere 80% de kans loopt dat hun kinderen een epidemische zomerziekte oplopen door onhygiënisch gebruik van het toilet!
U zich in het zwembad op eigen risico bevindt. De bezoekers die op visite komen en willen zwemmen verplicht zijn zich te melden in de kantine en een zwemkaartje dienen te kopen, tegen betaling van € 2,00 per persoon. Kinderen zonder diploma worden niet toegelaten in het diepe zwembad, ook niet met toezicht van ouders, opa`s, oma`s, broers of zusters Het gebruik van een vuurkorf op de camping ten strengste verboden is. Fakkels mogen wel. Het gebruik van de speeltuin ook geheel voor eigen risico is. Meld direct de schade die door u of door uw kinderen is aangericht. De directie en beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of diefstallen van eigendommen van de kampeerders. Voetballen is op het terrein niet toegestaan. Dit voorkomt onaangenaamheden met andere kampeerders. Bezorg een ander geen overlast door onnodig lawaai, zet radio en televisie niet te hard en ga vooral niet lopen schreeuwen. Gezelligheid kent geen tijd, maar houd het gezellig en denk eraan dat het vanaf 23:00 uur rustig is. Na een avondbezoek aan de kantine wordt het op prijs gesteld dat u in stilte naar uw onderkomen terugkeert. Het betreden van de weilanden is ten strengste verboden. Laat uw kinderen op het terrein geen kuilen of gaten graven. Kap of snoei zonder toestemming nooit bomen of takken. De randen van het bosperceel mag niet door kinderen als speelgelegenheid gebruikt worden. Het is niet toegestaan waslijnen om bomen heen te spannen. Respecteer de natuur ook buiten de camping. Maak er met plezier gebruik van, maar spaar alles wat leeft en groeit, anders maakt u op den duur uw eigen genoegen stuk. Weilanden, koren, maïs en ander gewassen zijn voedsel voor mensen of dieren. Door er in te wandelen, te spelen of uw hond in uit te laten, kunt u de desbetreffende landbouwer ernstige schade toebrengen. Laat ook de grazende koeien en paarden met rust en jaag ze niet op. Wees overal voorzichtig met vuur. Het is de grootste vijand van de natuur. Heb respect voor elkaars overtuiging en denk nou niet dat uw kinderen het grootste gelijk hebben van de wereld. Klachten, wensen of bezwaren dient u bij de directie kenbaar te maken. Voor eerste hulp bij ongelukken kunt u terecht bij de receptie of de privé voordeur.

Gas

Controleer regelmatig uw gasslang( om de twee jaar vervangen) en de regelaar. De regelaar kan ’s winters stukvriezen. Het verschil tussen propaan en butaan is dat propaan niet bevriest. Laat nooit uw gasflessen vullen bij een LPG-station. Het is ten strengste verboden, want het is levensgevaarlijk. Zorg ervoor dat de druk van de regelaar overeenstemt met de toegestane druk van uw apparatuur. Laat uw gasflessen en uw gasinstallatie regelmatig controleren. U kunt beter het zekere voor het onzekere nemen. Plaats de gasfles nooit in de gloeiende zon, en zet hem altijd rechtop. Sluit uw glasfles altijd af als u weggaat.

Licht

Zorg dat uw elektrische uitrusting (materiaal en apparaten) honderd procent in orde is. Onveilige materiaal en apparaten kunnen dodelijk zijn. Laat snoeren en kabels niet knellen. Elektra is voor verlichting ( 6 ampère – 1380 Watt ). Stacaravans moeten volgens de normen NEN 1010 aangesloten worden met een aardlekschakelaar 30 Ma en een groepenkast. Als u hieraan niet voldoet wordt u niet op het lichtnet aangesloten. De stacaravans moeten worden aangesloten met Kema goedgekeurde grondkabel (stalen mantel). Het is niet geoorloofd zelf in de aansluitkasten te komen zonder toestemming van de beheerder. Houd u er vooral rekening mee dat in het voor- en na seizoen de stroom tijdelijk kan worden afgesloten in verband met werkzaamheden. Wij zijn dan niet aansprakelijk voor de gevolgschade. Energiebesparing: dat kennen wij ook! Ook het elektra is een belangrijk onderwerp. Om stroomstoringen te voorkomen zijn straalkachels en frituurpannen ten strengste verboden. Deze gebruiken namelijk zeer veel stroom. Als u ’s avonds een bezoekje gaat brengen bij vrienden, kennissen of aan de kantine, let er dan wel op dat u niet meer dan één lamp laat branden als dat zo nodig moet. Dit geldt ook als u voor onbepaalde tijd naar huis gaat. Zet dan de koelkast uit. Als wij dit met elkaar doen, dan hoeft de stroomprijs misschien niet ieder jaar te worden verhoogd.

Water

Zorg ervoor dat ook uw wateraansluiting in orde is,elke druppel is er een, zowel binnen als buiten uw caravan. Sluit ook uw waterkraan in de put af als u weggaat. In de wintermaanden is het verstandig alles goed af te tappen: Stopkraan( hoofdkraan in putje) dicht. Aftapper open (zit tegen de stopkraan). Alle kranen binnen openzetten. Alle leidingen goed doorblazen. Toiletpot goed droogmaken, of antivries erin. Eventueel geiser apart aftappen. De watermeter afdekken met schuimrubber i.v.m bevriezing. Indien door nalatigheid extreem veel water door u verknoeid wordt (denk aan het ontdooien van stuk gevroren leidingen), dan zal dit aan u worden doorberekend volgens de normale tarieven van de Waterleiding Maatschappij.

Verdere informatie

Een goeie kampeerder maakt van zijn plaats nooit een volkstuintje. Wij constateren dit nog wel eens bij beginnende kampeerders, die hun oercomplexen uit de aardappelpoterstijd nog moeten afreageren. Hier zijn echter aparte plaatsen voor. Vijvertjes op de plaats zijn niet toegestaan i.v.m verdrinking van onze peuters en kleuters. Afrasteringen en hekken worden niet toegestaan op de Camping. Bomen of stuikgewassen mogen wel . U mag geen bouwsels creëren die niet bij uw onderkomen passen, zoals veranda’s, serres of ‘vaste’ voortenten enz. Als u een schuurtje wilt plaatsen denk dan aan het volgende: Vraag altijd eerst om toestemming. - Het mag niet groter zijn dan 180 x 210 x 275 ( breedte x hoogte x lengte) buitenwerkse maten. - Opstappen 170 x 300 buitenwerkse maten. Schotelantennes mogen mits ze verdekt worden opgesteld dus niet ver boven de caravan uitsteken. Hierbij informatie wat betreft het grasafval. Bij de uitgang van de camping staat aan de linkerkant een gft-container. Hier kunt U uw gras en /of tuinafval deponeren. DUS NIET MEER IN HET BOS DEPONEREN AUB. (Boombladeren vallen niet onder gras en/of tuinafval). Wat betreft het deponeren van takken , dat kunt u doen in de brandput in het Bosterrein M. Deze brandput is uitsluitend bedoeld voor het deponeren van takken! Boombladeren kunt U in het wandelbos naast de camping deponeren. En dit wel even verspreiden graag. Helaas kunt U uw grofvuil niet kwijt op de camping. U zult het mee naar huis moeten nemen of U kunt het storten in Steenwijk bij ROVA. In Steenwijk kunt U op ma-woe-vrij-za terecht voor 12:00 uur.

Verkoopregels kampeermiddelen

Caravans of huisjes op een vaste plaats mogen alleen in overleg met de beheerder worden verkocht. Caravans ouder dan 12 jaar mogen niet meer doorverkocht worden zonder onze toestemming, daar zij anders te oud worden. Zonder toestemming van de beheerder mag uw kampeermiddel niet verhuurd of door anderen bewoond worden. U dient hiervoor dan kampgeld te betalen, dit geldt ook voor opa`s, oma`s, broers en zusters of kleinkinderen. Bij verkoop van uw stacaravan op de plaats wordt door ons € 150,- in rekening gebracht. Bij een toercaravan die op de camping wordt verkocht, wordt € 70,- in rekening gebracht, daar uw caravan meer waard is als die met plaats verkocht wordt. Voor eerste hulp kunt u terecht aan onze voordeur of bij de receptie. Voor andere dringende gevallen staan wij natuurlijk altijd voor u klaar. Verder wensen wij u heel veel plezier en een prettige vakantie toe.

Camping Krolsbergen:
Paasloërweg 16, 8378 JB Paasloo (Ov.)
Telefoon 0561-451 471
Fax 0561-452841
E-Mail:info@campingkrolsbergen.nl

Camping krolsbergen heeft draadloos internet wifi
Camping krolsbergen is lid van:

anwb vvv asci watereyk