Scheten tellen met SC4D Professional.

Hoe tellen we de scheten?

U kunt zelf een reglement opstellen voor het laten van scheten, of harde meer tellen dan zachte, of dat iedere scheet ongeacht zijn lucht of kracht voor 1 telt. Dit is aan u. Het programma is alleen bedoeld om de resultaten te bewaren en de financien te controleren c.q. te beheren.

Een voorbeeld reglement is opgenomen in de handleiding.

Het tellen kan als volgt gedaan worden.

Het onderstaande scherm biedt u de volgende mogelijkheden voor het beheer en het tellen van de scheten.

De scheten invoeren.(D)ag: Woensdag (gehaktdag). De vijf werkdagen (maandag tot en met vrijdag) zijn opgenomen in het programma.

(M)eurielijst: U kunt de scheten tellen met behulp van de magneten, maar het kan ook grafisch.

Deelnemer:(1)-(4),(E)cht(V)als: Druk op [1],[2],[3] of [4] om direct een scheet in te voeren. Alleen echte worden geteld.

U kunt ook achteraf de scheten invoeren. Druk op [E] om de echte in te voeren. Druk op [V] om de valse in te voeren. U voert de scheten altijd voor alle deelnemers tegelijk in. Wijzigingen kunt u eenvoudig invoeren. In het reglement kunt u opnemen dat valse scheten worden bestraft met een boete. Een valse scheet wordt bijvoorbeeld met de mond nagebootst.

Een gelaten scheet wordt meestal bevestigd met de gouden regel; "Die moet ik toch echt tellen."

De bruine kaart.(G)rafiek: (B)ruine kaart: U kunt door middel van een grafiek het totaal van alle dagen laten zien. Elke deelnemer loopt een bruine kaart op als hij er niet in slaagt om gedurende de dag ook maar 1 scheet te laten. De Bruine kaart kunt u alleen invoeren bij een 0 in het invulvak. Druk op [1],[2],[3] of [4] om de bruine kaart in te voeren. Met (H)erstel verwijdert u de bruine kaart. Met (Esc)ape verlaat u het bruine kaarten invulvak en kunt u verder gaan met het invoeren van de scheten. Het behalen van een 2e bruine kaart levert een geldstraf op. Dit gaat telkens zo door met stappen van 2 kaarten. In het Financieel overzicht worden alle oneven bruine kaarten weergegeven achter de bedragen als een kleine b. Alle even bruine kaarten, die dus een boete opleveren, worden met de hoofdletter B weergegeven.

(A)lgemeen,(F)inanciŽel overzicht: U kunt altijd in het Algemeen overzicht nog iets aanpassen.

Nog even wat financiŽle gegevens...

In dit scherm ziet u het spaargeld van de week.

Financieel overzicht.U ziet de namen van de deelnemers. Het gedeelte van de naam voor de eerste spatie wordt keurig weergegeven. U ziet dat alle achternamen niet vermeld worden.

(B)este deelnemer, Meeste Meuries: Zelfs de High Score lijst wordt bijgehouden. Dit stimuleert de deelnemers om meer scheten te laten en ooit eens bovenaan de lijst te staan.

(G)rafiek: Bent u geinteresseerd in een grafische weergave van het spaargeld, Druk dan even op de [G] en bekijk of u wel genoeg gespaard heeft.

Let op de groene V achter het spaargeld van deelnemer Ruud en Sjaak. Zij hadden op Woensdag en Vrijdag valse scheten gelaten. Mocht er op een dag waarbij er valse scheten in het spel zijn ook bruine kaarten vallen dan blijven de bedragen inclusief valse scheten herkenbaar aan hun groene kleur. Er wordt lekker gescheten. De opbrengst voor 1 week is al Fl. 17,40 gulden. Maar het kan nog veel beter. Een bruine B geeft een bruine kaart aan.

Welke spaarvorm kiezen we...

Er zijn 4 spaarvormen in het programma opgenomen waaruit u kunt kiezen. Bekijk het volgende scherm en maak met de deelnemers een keuze. Gebruik de opdracht (O)pties,Ct:.

Spaarvorm kiezen.Wanneer u in het Algemeen overzicht besluit spaargeld te vragen voor de minimale storting, dan moeten de deelnemers per gulden 10 basisscheten laten. Zet u 1 gulden in dan moeten de deelnemers die onder de 10 scheten blijven toch voor 10 betalen enz. Het open rondje geeft de gekozen spaarvorm aan.

(1) o U betaalt na 20 basisscheten per echte en valse scheet bij. Het aantal basisscheten wordt in versie 1.1 nu goed weergegeven.

(2) . U betaalt nu altijd voor de valse scheten, ook als u er minder dan 20 echte gelaten heeft.

(3) . U betaalt alles tegelijk. U betaalt de mininale storting maar ook direct voor alle echte en valse scheten. Deze optie spaart het snelst maar het kan de deelnemers veel geld kosten.

(C) . De SC4D Schetencompetitie. Wanneer jij een scheet laat betalen de medespelers. Het laten van scheten wordt op deze manier wel erg aantrekkelijk gemaakt. Er is geen basistarief. De valse scheten en bruine kaarten zijn in de competitie mode verwerkt.

Per week kunt u van spaarvorm wisselen. Optie 1 is echter een goede keuze om mee te beginnen. Als minimale storting kunt u volstaan met 1 gulden.