PO Newton

 

Begin
Terug

 

Je kunt ook berekenen hoe groot de snelheid zou moeten zijn om de bal weer tegen je achterhoofd te krijgen. Daarvoor moet je eerst even de basis van een cirkelbeweging bedenken.
  • Welke kracht levert hier de nodige middelpuntzoekende kracht?
  • Hoe kun je die kracht berekenen ?

Schrijf nu eerst de formules op en kijk hoe ver je die kunt invullen: gegevens in BINAS.

  • Heb je de massa van de bal nodig?

Je mag hier  spieken.

Bereken nu de vereiste snelheid en vergelijk je antwoord met wat je gevonden hebt met de simulatie.

  • Hoeveel procent afwijking vind je? Is die afwijking significant?

Als je de kogel een te grote snelheid voor een cirkelbaan geeft komt hij na verloop van tijd ook weer bij jou terecht.

  • Kun jij bewijzen waarom dat zo is?