Spiekbriefje

 

Begin

 


 

 

 

Harmonische trillingen beschrijf je met  

  hier zijn in ieder geval A en f te bepalen. Merk op dat we demping verwaarlozen!

Je kunt hier weer terug.

 

 

 

 


 

 

 

Resonantie: de frequentie van de windstoten komt overeen met de eigenfrequentie van de behoorlijk elastische brug. Bij benadering mag je de brug beschouwen als een massa-veer systeem waarvan de eigenfrequentie gelijk is aan

. Ook als de frequentie niet precies klopt kun je toch behoorlijke amplitudo's van de brug krijgen: het zijn dan zwevingen met een frequentie gelijk aan het verschil van f1 en f2.

Je kunt  hier  terug naar resonantie.

 

 

 

 


 
  

 

 

 

 

Coulomb heeft zijn wet alsvolgt geformuleerd:  

je moet dus kijken of de kracht wel omgekeerd evenredig met r2 is!

Je kunt hier weer naar de coulombkracht.

 

 

 

 


 

 

 

Bedenk dat de elektrische krachten, en dus ook het elektrische veld, altijd loodrecht staan op de equipotentiaallijnen. Bovendien is de veldsterkte groter als de equipotentiaallijnen dichter bij elkaar liggen! Let ook op de richting van de getekende veldsterkte en de potentiaal in het linkerscherm op de plaats van de ladingen.

Je kunt hier weer terug.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

De wet van Wien geeft je de golflengte van de top van de grafiek. Als je omgekeerd dus deze plaats kunt meten in het spectrum van bijvoorbeeld een ster, weet je de oppervlakte temperatuur.  Formule:

(met de golflengte van de top! ).

Het oppervlak onder de totale grafiek is een maat voor de uitgestraalde intensiteit gesommeerd over alle golflengten. Als je ook nog de afstand van en ster kent kun je een aardige schatting maken van zijn energieproduktie.

Je kunt hier terug naar Black Body.

 

 

 

 


 

 

 

Er is sprake van een kernschaduw en een halfschaduw:

 

 

Je kunt hier weer terug naar de eclips.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

De  zon schijnt nu langs de rand van de maan en die is natuurlijk niet vlak, het licht schijnt door de dalen en wordt onderbroken door de maanbergen.

Je kunt hier weer terug naar zonsverduistering

 

 

 

 

 

 


 

 

Hint: als iemand een positieve (+) bril draagt en jij kijkt naar zijn of haar ogen, is de voorwerpsafstand dan groter of kleiner dan de brandpuntsafstand?

Plusbrillen hebben meestal een sterkte van + 3 dioptrie, dus de brandpuntsafstand is dan.....formule: 

Sterkte in dioptrie en f(in meters)

Je kunt hier  weer terug naar lenzen.

 

 

 

 


 

 

 

De middelpuntzoekende kracht kan alleen geleverd worden door de gravitatiekracht:

Je ziet dat de massa m eruit weggedeeld kan worden.

Weer terug  Newton ?

 

 

 

 


 

 

 

 

voor jou:

waarin x(0) je voorsprong is op t= 0 sec., jouw versnelling zal niet erg groot meer zijn als je al zo hard rijdt!!

voor de politie geldt natuurlijk dezelfde formule, maar die kunnen nog wel even versnellen met 1,5 m/s2

weer terug ?

 

 

 


 

 

 

constante topsnelheid betekent: Fwr = Fbaan waarin de Fwr de totale wrijvingskracht is en Fbaan  de component van Fz langs de helling.

dus: 

Je kunt terug hier naar de PO terug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Oplossen met impuls:

tijdens de brandduur van de motor werken er twee krachten: Fz en F stuw, dus:

Je moet de " F stuw*t " bepalen met behulp van de grafiek.

De hoogte die je dan al bereikt hebt is bij benadering: vgemiddeld*t.

Daarna kun je de behoudswet voor mechanische energie gebruiken. 

 

 

 


 

 

 

 

de stroom door deze serieschakeling bereken je met:

Je kunt weer terug naar Weerstanden

 

 

 

 

 


 

 

Bedenk dat F altijd loodrecht op de snelheidsvector staat, de grootte is te berekenen met de formules:

Terug naar Lorentzkracht

 

 

 

 

 


 

 

 

 

De temperatuur is gedefinieerd met behulp van de gemiddelde absolute snelheid van de moleculen:

 Voor een ideaal gas geldt: 

waarin T de absolute temperatuur is.

Terug naar Ideaal gas

 

 

 

 


 

 

 

 

 

De algemene gaswetten zijn eigenlijk afgeleid voor een heel groot aantal moleculen, je kunt dan een statistische bewerking gebruiken om de grootheden vast te leggen.

 

terug naar Ideaal gas

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Je moet denken aan:

  • beginsnelheid
  • reactietijd
  • massa van de auto
  • wrijving, hoe stroever de weg en de banden hoe groter de zogenaamde wrijvingscoŽfficiŽnt.

Stopafstand = reactieweg + remweg

Terug naar:Remmen!

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Buiklijnen kun je vinden door alle punten met faseverschil 0,1,2.... met elkaar te verbinden.

 

 

Terug naar Dubbelspleet