Verantwoording

 

Begin

 

 
Deze website is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie op de site (o.a. teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, bestanden.), is eigendom van de daar genoemde makers tenzij  anders vermeld. 

 

Deze website is mede tot stand gekomen dankzij een beurs van de NNV. (www.phys.uu.nl/~nnv/)

 

 

Gebruiksrechten:

U kunt vrij over het materiaal beschikken, maar alléén voor educatief niet-commercieel  gebruik. Dat is ook de voorwaarde waaronder de applets ter beschikking gesteld zijn. Ik zou het erg op prijs stellen als u mij even mailt als u wijzigingen aanbrengt in het materiaal. Suggesties of (liefst opbouwende) kritiek graag naar: robouwerkerk@nospam_planet.nl  

De maker heeft geprobeerd van alle bestanden na te gaan of ze voor educatief gebruik vrij ter beschikking zijn. Mocht iemand bezwaar hebben tegen het gebruik van dit materiaal zoals applets, afbeeldingen, downloadbare bestanden etc. dan graag even bericht zodat ik een passende regeling kan treffen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

De gebruikte applets zijn afkomstig van collega's die op universiteiten of scholen elders  werken, mijn grote dank voor het aan de wereld ter beschikking stellen van hun materiaal.