Klik in de groene menubalk links op een van de vijf genoemde landen voor een (nagenoeg) volledige opsomming van alle gedrukte dagbladen die daar verschijnen. Niet alleen de namen van de dagbladen, maar ook een overzicht van de verschillende edities die van een krant gedrukt worden treft u daar aan. Verder is de oplage vermeld, is het een ochtend- of een middagblad en de link naar de online-editie is ook aanwezig. Vooral van dagbladen die een landelijke verspreiding kennen zijn de adressen van de verschillende drukkerijen vermeld. De administratieve en staatkundige indeling in regio's, departmenten en provincies met de bijbehorende aantallen inwoners vindt u er ook.