Verhalen 4

Start
Omhoog
eigen creatie's
mijn verhaal
gepubliceerd
boekentips
verhalen
favorieten
nieuw
recepten
tips

 

Nieuws over  consuminderen/armoede/geldbesparen/ enzovoort................

Nieuws uit de Ridderkerkse politiek,

Armoede en vergeten armoede.

Zoals u waarschijnlijk al weet is de vereniging Ridderkerks Belang een actie begonnen tegen de stille armoede. Helaas zien we binnen ons land nog veel mensen die zich schamen dat ze de touwtjes niet aan elkaar kunnen knopen. Binnen Ridderkerk is dat niet anders.

De prijzen stijgen maar en je salaris of AOW wordt er niet meer op.

Even wat cijfertjes(komen uit 2003):

Van de ruim 170.000 mensen die recht hadden op aanvullende bijstand heeft ruim tweederde geen gebruik ervan gemaakt. We praten hier over zo’n 2500 eurie per persoon.

Ruim de helft van de 84.000 huishoudens die in aanmerking kwam voor de langdurigheidtoeslag, deed hierop geen beroep. Scheelde 318 tot 454 euro per gezin. Dan hebben we de huursubsidie. Van de 900.000 mensen die er recht op hebben, heeft maar liefst 27% de kans onbenut gelaten. Wat dus weer zonde is, omdat dit alweer een aardige besparing was geweest voor e ze mensen, want we spreken al snel van 113 euro gemiddeld per maand.

Tot slot de subsidie op lesgeld en schoolkosten. Daar weigerde maar liefst 37 % van de ruim 300.000 ouders.

Zoals u ziet is er best nog wel het nodige te besparen.

Gemeente Ridderkerk heeft een huishoudboekje waar de nodige informatie in staat. Nu is het probleem alleen dat deze op het moment op is en men in oktober pas weer de nieuwe editie verwacht. Ridderkerks Belang hoopt dan ook dat deze wordt uitgedeeld bij de voedselbank.

Buiten dat het huishoudboekje dat bij het gemeentehuis ligt ook te halen is op de bibliotheek en dat in zorgcentra’s en bejaardentehuizen een exemplaar wordt bezorgd. Wij zullen dit dan ook voorstellen in de kadernota. Voorts raden wij u alle aan om gewoon de aanvraag in te dienen. Want nooit geschoten is altijd mis.

Ingezonden door M. Dijkhuizen, Ridderkerks Belang

 

 

Mijn ingezonden tekst aan Ridderkerks Belang:

Stille armoede, de vergeten groep!

De afgelopen tijd is er veel geschreven over armoede in de media, het onderzoek “Wanneer ben je nu arm?”
uitgevoerd door Nibud en Eénvandaag, besparingstips in kranten en tijdschriften, enzovoort…….
De enquête voor het onderzoek “wanneer ben je nu arm?” is onder de minima uitgevoerd, opvallend cijfertje daaruit
is dat 40% van de minima wie dagelijks op de officiële armoedegrens leven zich niet arm voelt ondanks het lage inkomen.
Nibud concludeert uit dit onderzoek dat degene die zich wel arm voelt (60%) de minima is die het bezitten van
luxe artikelen boven de noodzakelijke bezittingen stellen.
Opvallend is dat in dit onderzoek een grote groep mensen die dagelijks op of zelfs onder deze armoedegrens leven
niet genoemd wordt namelijk de 65 plussers of ouder!
Zij stellen geen belang in het nieuwste model van mobiele telefoon of dvd-recorder maar juist wel in de dagelijks
noodzakelijke bezittingen zoals: betalen van huur, dagelijks warm eten, het warm stoken van hun huis, de ziektekosten
rekening betalen, enzovoort……..

Onder deze groep 65+ en ouder voelt men zich juist veelal arm en eenzaam in hun dagelijkse bestaan.
Deze groep minima vind veelal weinig ruimte om hun probleem met anderen te delen of schamen zich hiervoor zelfs zo erg
dat ze het niet eens durven te bespreken!
Voor “jeugdige” minima is het een stuk makkelijker een weg te vinden om uit hun situatie waarin ze leven boven te komen.
Denk maar aan het verkrijgen van informatie via internet waar men anoniem zijn/haar vragen kan stellen of hun weg vinden
naar de juiste instanties of door middel van hulp bij het zoeken van een baan dit is nagenoeg voor vele ouderen niet weggelegd!
Voor de groep ouderen die de leeftijd van 65 jaar al jaren heeft gepasseerd en die op of onder de armoedegrens leven is het al
helemaal triest te noemen hoe zij overal buiten gehouden worden!
Zij hebben geen animo meer om pc kennis aan te leren (op uitzonderingen daargelaten) of is slecht ter been zodat zij weinig
buitenhuis geraken, voor hen is het des te moeilijker om de weg te vinden naar alle regeltjes die hun situatie zou kunnen
verbeteren zoals aanvragen indienen van huur- en zorgtoeslag, kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen enzovoort…

Deze vergeten groep 65 plussers en ouder dient meer aandacht te krijgen ook zij hebben raad, hulp en steun nodig!
Daar kan de gemeente ook zijn steentje in bijdragen door de juiste informatie te verstrekken en de juiste hulp te bieden
daar waar het hard nodig is!

Lees ervaringen en tips van andere gemeentes:

http://www.nibud.nl/professionals/index.php?page=content&subject=schulden&main=pr_schulden&pag=pr_schuldhulpverlening&id=3

 

 

               

                                                     Start | eigen creatie's | mijn verhaal | gepubliceerd | boekentips | verhalen | favorieten | nieuw | recepten | tips

                                                                                De informatie van deze website is bedoeld voor persoonlijke niet-commerciële doeleinden!
                                                                             Van deze website mag niets zonder  toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden!
                                                               Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen via webmaster(a)maghetwatminderzijn.nl
                                                                                                                    copyright © 2010  maghetwatminderzijn.nl