Prive

Pas sinds 1998 ben ik met esoterie, bewustwording e.d. in aanraking gekomen, dit alles onder leiding van Giep van Werven. Opmerkelijk vond ik het gemak waarmee ik oude inzichten en dogma's (met name religieuze) overboord kon zetten. Ik kon accepteren dat iets dat niet wetenschappelijk (heb als chemicus een wetenschappelijke achtergrond) bewezen kan worden, toch kan bestaan, toch waar kan zijn. Het was fascinerend en ik begon mij te verdiepen in het verschijnsel esoterie.

Om in de veelheid van informatie een structuur te ontdekken ben ik zo veel mogelijk gaan opschrijven op een voor mij overzichtelijke wijze. Langzamerhand begon ik verbanden te ontdekken en te beseffen waar het nou eigenlijk om gaat. Dit besef stijgt nog steeds.

Wat ik voor mijzelf genoteerd had, vond ik geschikt genoeg voor anderen om te lezen. Vandaar dat de tekst in augustus 2000 op het internet werd gezet. Sindsdien is de tekst inhoudelijk weinig veranderd. Veel haal ik uit boeken (soms letterlijk weergegeven) en daar hoeft niets aan veranderd te worden. De hoeveelheid tekst werd echter wel steeds meer en dit heeft er toe geleid dat in januari 2009 alle tekst in de vorm van een gratis e-boek wordt aangeboden.