Niveau's

Acteurs in dialoog: Hoeveel niveaus zag hij? Dat wist hij niet precies. Hij dacht liever in orden van grootte zoals machten van 10. in de samenleving ga je zo van eenling naar gezin. Misschien is dat geen sprong met een factor 10, maar iets dergelijks. En zo ga je van een gezin naar een wijk, naar een stad, naar een provincie, naar een staat enzovoorts. Er zijn 100 miljard hersencellen, dus dat zijn elf stappen. Verder zitten er in de hersencel zelf nog wel vier, vijf niveaus. Er zijn ook tijdniveaus. De actie van een neuron duurt één milliseconde, maar een gedachte lijkt seconden te duren. Dus bewustzijn is het hoogste niveau, althans, het zelfbewustzijn. Precies. Kijk! In dat gebouw daar zit het kunstmatige intelligentie lab van het MIT. Een eerste vereiste voor bewustzijn is het gevoel dat een systeem de buitenwereld weerspiegelt, dat het systeem als het ware begrijpt wat zich buiten afspeelt. Om dat proces van waarneming te beschrijven zijn een heleboel modellen ontwikkeld. En daarbij is gebleken dat die collectieve activiteit het beste model is: veel microactiviteiten bij elkaar opgeteld. Want dat gebeurt in de hersenen: symbolische macrostructuren worden van onderaf geactiveerd, vanuit het microniveau. Met andere woorden: bepaalde structuren worden opgeroepen of tot leven gewekt wanneer de buitenwereld de zintuigen prikkelt, bijvoorbeeld onze ogen of oren. Dus bepaalde hersendelen worden geactiveerd door bepaalde delen van de buitenwereld. En als die hersenactiviteiten een vaste relatie met de buitenwereld vertonen kun je spreken van een waarnemingssysteem. Als er een direct verband bestaat tussen buiten- en binnenwereld dan kun je stellen dat het systeem in zichzelf weerspiegelt wat er buiten gebeurt.
Volgende            Vorige                De Bibliotheek van Babel            Inhoud en Index