Inhoud site
- Homepage
- Webmap
- Index trefwoorden
- Zoeken op deze website
  Doe een donatie

Deze website heb ik gratis ter beschikking gesteld aan iedereen die er kennis van wil nemen.

Deze website kan gratis blijven door o.a. donaties.
Bent u tevreden over de informatie op deze website en wilt u uw dankbaarheid tonen dan wordt een (jaarlijkse) donatie op prijs gesteld. Donaties worden gebruikt voor de ontwikkeling, het onderhoud en de instandhouding, waaronder het abonnement bij de providers.

Uw donatie kunt u overmaken op:
ING Betaalrekening 591997 ten name van:
J.M. Posthumus te Rotterdam
onder vermelding van "donatie website Posthumus".
Voor betalingen vanuit het buitenland zijn de volgende gegevens noodzakelijk:
IBAN nummer NL87 INGB 0000591997
BIC code INGBNL2A
Privacybeleid Donatie