advertenties


Posthumus
Stamboom

De stamboom van Jacob Jacob Posthumus


Inhoud site
- Homepage
- Webmap
- Index trefwoorden
- Zoeken op deze website

De herkomst van de naam Posthumus

Stamboom
De stamboom van Gerrit Hielkesz.

Vervolg
Generatie
3 4 5 6
Thonies
Het geslacht Stol
Tuijthoff

Genealogie
Posthumus en genealogie, met verwijzingen naar andere websites

Stamboom Klaas Ydes Posthumus

Rubriek
Een leuke pagina met interessante berichten en verwijzingen naar andere websites

Familienamen 1811
Overzicht aangenomen familienaam Posthumus
 
Jacob Jacob Posthumus
Jacob Jacob Posthumus
Geboren in 1744 te Hallum??
Huwt 26-11-1769 in de Hervormde Gemeente te Metslawier/Niawier met:
Geertje Roelofs
Geboren in 1751 te Metslawier
Kinderen van Jacob Jacob Posthumus en Geertje Roelofs.
Roelof Posthumus Jong overleden
Janneke Posthumus Jong overleden
Janneke Posthumus Ongehuwd Overleden 78 jaar
Roelof Posthumus Ongehuwd Overleden 74 jaar
Jacob Posthumus Jong overleden
Sara Posthumus Jong overleden
Jacob Posthumus Ongehuwd Overleden 52 jaar
Sake Posthumus
Geboren 16-03-1790 te Metslawier
Huwt in 1813 te Metslawier met:
Haukjen Botes Damstra (later gewijzigd in Westra)
Sake Posthumus en Haukjen Botes krijgen 7 kinderen. * De derde is:
Sake Posthumus
Geboren 07-02-1818 te Ternaard
Huwt 24-04-1845 te Metslawier met:
Froukjen Dirks Bloemberg
Sake Posthumus en Froukjen Dirks Bloemberg krijgen 3 kinderen. De laatste is:
Bote Jacobs Posthumus
Geboren 03-11-1850 te Metslawier
Huwt 31-05-1877 te Metslawier met:
Jogina Pieters Friesema
Bote Jacobs Posthumus en Jogina Pieters Friesema krijgen 5 kinderen. De laatste is:
Dirk Botes Posthumus
Geboren 16-09-1885 te Metslawier
(1) Huwt 22-09-1909 met:
Sytske Jacobs Mosselman
Dirk Botes Posthumus en Sytske Jacobs Mosselman krijgen 5 kinderen.
  (2) Huwt 23-05-1940 met:
Tjetje Alles Lijzenga
Dirk Botes Posthumus en Tjetje Alles Lijzenga krijgen 4 kinderen.

Bovengenoemde informatie is te vinden bij Tresoar in Leeuwarden en / of bij het streekarchief in Dokkum.

*
Een ander kind van Sake Posthumus en Haukjen Botes is:
Trijntje Sakes Posthumus
Geboren 02-07-1830 te Oostdongeradeel
Overleden 22-03-1871 te Oostdongeradeel
Huwt 23-05-1857 te Oostdongeradeel met:
Wiebren Iedes Elgersma, weduwnaar van:
Elisabeth Wiegers Fenema.
Een zuster van Wiebren is: Nieske Elgersma
geboren 1759, gehuwd met Klaas Ydes Posthumus
Zie de stamboom van Klaas Ydes Posthumus
Trijntje Sakes Posthumus en Wiebren Iedes Elgersma krijgen een dochter: Neeltje ELGERSMA, geboren op 31-07-1859 te Oostdongeradeel
Bronnen:
 • Parenteel Hessel Gerrits & Antje Rinses (deel 2) Keegstra. Zie: VIbt Wiebren Elgersma - Posthumus
 • Parenteel van Jacob Former ADELAAR: Elgersma - Postumus
 •  
      Heeft u ook interessante informatie over Posthumus of wilt u reageren op de stamboom stuur dan een e-mail naar:
  Hans Posthumus.
   
   

  Google

   


  Privacybeleid Donatie