advertenties


Posthumus

Genealogie

Posthumus en genealogie, met verwijzingen naar andere websites.

Inhoud pagina genealogie
 • in Friesland
 • buiten Friesland
 • in het buitenland
 • stambomen
 • Inhoud site
  - Homepage
  - Webmap
  - Index trefwoorden
  - Zoeken op deze website

  Inleiding
  De herkomst van de naam Posthumus

  Rome de stadstaat
  Romeins familieleven
  Cicero

  Sinds het begin van de jaartelling
  Van Agrippa Postumus in Rome tot en met Chuck Posthumus in Holland Michigan (VS)

  Keizer Postumus
  Dr. W.A. van Es, de Romeinen in Nederland

  Het Rooms-Friese recht
  Historie van de rechtspraak in Friesland

  Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811
  - De betekenis voor Friesland
  - Registratie van de familienaam Posthumus

  Stamboom
  De stamboom van Gerrit Hielkesz.

  Genealogie

  Rubriek
  Een leuke pagina met interessante berichten en verwijzingen naar andere websites

  Bronnen
  Overzicht bronnen
   

  Genealogie
  Tresoar in Leeuwarden, Friesland
  Veel informatie over Friezen met de naam Posthumus, zowel als familienaam, toevoeging of aangevuld met een andere naam (bijv. Posthumus Meyjes) is te vinden op de website van
  TRESOAR, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

  Zie op deze website de pagina's

 • Registratie van de familienaam Posthumus met een tabel 'familienaam Posthumus' uit de database Familienamen 1811 Tresoar.
 • Landverhuizers Deze tabel bevat gegevens over emigratie uit een aantal gemeenten in Friesland naar o.a. de Verenigde Staten en Canada; door mij geselecteerd op de naam Posthumus.
  Bron: gegevens uit de bevolkingsregisters, uit de database van Tresoar.

  Verder in Friesland
  Genealogy yn Frysl‚n
  O.a. adressen van verenigingen en instellingen op het gebied van de genealogie in Friesland.
  Ook kunt u daar zoeken in een database met Familieadvertenties in Friese kranten

  Geneaknowhow Provincie Friesland

  Workum
  O.a. van families met voorouders in Workum, waaronder Petra Laurentien Brinkhorst.
  museum Warkums Erfskip.

  Ferweradeel
  STICHTING ERFSKIP TERPDOARPEN
  Streekhistorie en genealogie van de gemeente, Local history and genealogy of the municipality Ferweradeel

  Bij Anton Gerrit Musquetier
  Hij is in 1969 begonnen met zijn Genealogie te onderzoeken en bezoekt al 37 jaar de Archieven in Nederland zowel voor Genealogisch als Historisch onderzoek.
  Twee dagen in de week bezoekt hij het Rijksarchief van Friesland (Tresoar) in Leeuwarden.
  'altijd strijdvaardig'

  Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland
  Bidprentjes kunnen gezocht en besteld worden bij het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

  Klik hier om naar het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland te gaan.

  Zie mijn overzicht met Bidprentjes

  Buiten Friesland
  In Delft
  Digitale stamboom
  Gemeentearchief Delft.

  In Rotterdam
  Digitale stamboom
  Gemeentearchief Rotterdam.

  In Eemland
  Digitale stamboom
  Archief Eemland.

  In Kennemerland
  Digitale stamboom
  Noord-Hollands Archief.

  Centraal Bureau voor Genealogie.

  Stamboomgids
  Door genealogen aangedragen kwaliteitslinks naar genealogische websites!

  Geneanet
  Zoek op Posthumus op Geneanet.

  In het buitenland
  Posthumus Family Genealogy Forum
  Op het
  Posthumus Family Genealogy Forum kunt u terecht met vragen en mededelingen over afstammelingen van Posthumus.
  Het Posthumusforum is op 16-12-1999 begonnen door Michelle Kranz.

  National Archives and Records Service (NARS) in Zuid-Afrika
  Op de website van het NARS o.a.: National Film, Video and Sound Archives, Bureau of Heraldry and Search National Automated Archival Information Retrieval System

  Voor uitreksels uit de archieven zie: Zuid-Afrika.

  RootsWeb
  Volgens de site de oudste en grootste gratis genealogiesite. RootsWeb.com.

  Google
  Vindt alle pagina's waar een Posthumus op genoemd wordt; 16.800 resultaten in 0.06 sec (25-02-2002).
  51.500 resultaten in 0.16 sec (19-07-2004).

  Google  Stambomen Posthumus
  Gerben Obes Posthumus
  Van Klaske Dijkstra-Posthumus ontving ik een e-mail (mei 2000) waarin ze o.a. verteld:
  īMijn voorouders komen uit de omgeving van Bolsward. Er bestaat een heel aardig boek over deze (tak) familie met de titel: "In neigalm ut Westergoa, fan minsken en tiden, dy't foarbygongen" geschreven door Gerben Obes Posthumus. Hoewel de titel in het Fries is, is het boek in het Nederlands geschreven. De schrijver is helaas in 1985 overleden.ī

  In 1988 is het boek besproken door het Centraal Bureau voor Genealogie. Zie:
  In neigalm uit Westergoa


  In de bestanden van Tresoar zijn de in het boek genoemde Rienck Rienx Posthumus en Tjietske Dijes Domna uit Bolsward te vinden (november 2004).
  In het trouwregister van de Hervormde gemeente Bolsward, 1674, DTB nr: 142, 1666 - 1695, staat vermeld: Attestatie afgegeven 11 maart 1674. De schrijver van het boek kan niet met zekerheid Rienck de eerst bekende voorvader (van zijn geslacht) noemen.

  Obe Rienks Posthumus geboren op 13 augustus 1768 rekent hij tot het vierde geslacht. Obe Rienks komen we ook tegen op de lijst 1811, nr. 52. Hij is 6 mei 1792 in Tjerkwerd getrouwd met Sibbeltje Aukes. Op 5 mei 1793 wordt hun zoon Rienk geboren en op 6 januari 1799 hun dochter Antje.

  De schrijver vermeld ook zijn vondst van Otte (of Atte) Rienks Posthumus, geboren op 4 juni 1773, een neef van Obe Rienks. Hij is nr. 54 op de lijst 1811. Otte is op 22 april 1803 te Tjerkwerd getrouwd met Nieske Gerrits Yntema. En wordt genoemd op de website Idskje's Genealogie. Zie Atte Rienks Posthumus.

  Nog meer Posthumus op Idskje's Genealogie.

  Obe Rienks ging in 1792 op de boederij Ymswalde 13 wonen. De boederij is in 1852 afgebroken en weer herbouwd en wordt nog steeds door een familie Posthumus bewoond, vertelt Feike Mulder op zijn website www.tsjerkwert.nl met mooie zwart-witfoto's van de boerderij.

  Zoek meer over Posthumus op www.tsjerkwert.nl.
  Families uit de Genealogie van Walter Andreas GROEN
  Informatie over Leendert Hendrik Posthumus (1893 - 1964), Nanning Posthumus ca 1745 - 1806 en families op Schiermonnikoog (Friesland), te vinden op de site van Walter Groen.
  Nick Posthumus
  Nick Posthumus mailde dat hij bezig is met stamboomonderzoek van de familie Posthumus uit Brielle en Nederlands IndiŽ: īDaar ben ik ver mee gevorderd. De Nederlands IndiŽ lijn heb ik binnen enkele weken klaar.
  Daarna volgt nog een speurtocht in Rotterdam en omstreken. Daarna ga ik verder terug naar Harlingen waar onze stamvader Arjen Arjens Posthumus (was zeeloodsschipper) als enig kind van Arjens Simons en Riemke Jans in 1809 (na de dood van zijn vader, om precies te zijn 5,5 maand) werd geboren. De familielijn gaat terug o.m. via het scheepstimmermansgilde tot eind 17e eeuw.`

  Groet, Nick Posthumus (te Castricum)

  Zie Arjen Posthumus bij Geneanet en
  stamboom Peetsold


  Zie Arjen Antonie op Posthumus-Kegge
  Afstamming in rechte lijn Hein Posthumus.
  van Paul Posthumus uit Amsterdam

  Van Paul Posthumus uit Gelderland
  Posthumus Federer Family Tree
  Sjoerd Sjoerds Posthumus (abt. 1760, Holwerd, Westdongeradeel, The Netherlands).
  Tjeerd Posthumus Kwartierstaat.
  Frans Rohde's Home Page Anne Annes Posthumus Vogelzang.
  Folkertsma genealogie Renze Renzes Posthumus (rechtsonderaan).
  GENEALOGISCHE SITE ACHTKARSPELEN E.O. VAN MARTINUS JONGSMA
  Kwartierstaat van Auke Posthumus.
  Familie Gosses Posthumus, de Homepage van Diny Posthumus
  Gosses / Hendrik / Steffen.
  Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
  Kwartierstaat Wilkens 11 Aaltje Posthumus.
  Stamboom Jacob Jacob Posthumus Jacob Jacob; en
  Stamboom Klaas Ydes Posthumus Klaas Ydes
  en waarom ze familie van elkaar werden door de stamboom Elgersma!

  JanPosthumus.com
  De website JanPosthumus.com, gaat over zijn familie Posthumus. Een van oorsprong Friese familie met een Groningse loot aan de stamboom. In het midden van de 19e eeuw trekken mijn voorouders vanuit Friesland naar Groningen om daar een bestaan op te bouwen. Vanuit het Groninger Westerkwartier ontstaat de Groninger familietak waar ik toe behoor.
  GENEALOGIE POSTUMUS - VAN DER ZEE
  Pier Piers Postumus, bij huwelijk afkomstig van Makkum, trouwt Makkum 09-02-1766 Rinsche Sijbrens Postumus, bij huwelijk afkomstig van Makkum.

  Zoeken op www.warrink.net heeft circa 36 resultaten

  Vorstenhuizen in Europa
  Adrien Postumus De Gand Villain Stamboomweb.
  Geboorte: 14 september 1490
  Huwelijk: Burgerlijk huwelijk 12 februari 1525 (Leeftijd 34), Margaretha de Stavele.

  Overleden 5 december 1532 (Leeftijd 42)


  Vorige pagina: Stamboom De stamboom van Gerrit Hielkesz.
  Volgende pagina's:
  Rubriek Een leuke pagina met interessante berichten en verwijzingen naar andere websites
  Bronnen Overzicht bronnen

  Foto's diverse reizen Openingspagina


 •  
    Heeft u ook interessante informatie over Posthumus of wilt u reageren op een van de onderwerpen stuur dan een e-mail naar:
  Hans Posthumus.
   


  Privacybeleid Donatie