Posthumus

De stamboom van Gerrit Hielkes

Inhoud pagina
Stamboom
- Makkum
- Workum
- Scheveningen, Den Haag
- Delft, Rijswijk (Z-H)
- Leiden, Leiderdorp
- Volkstelling
- Schema afstamming in rechte lijn

Inhoud site
- Homepage
- Webmap
- Index trefwoorden
- Zoeken op deze website

De herkomst van de naam Posthumus

Stamboom Posthumus generatie 3 4 5 6
Thonies
Het geslacht Stol
Tuijthoff

Bidprentjes Fotoalbum

Genealogie
Posthumus en genealogie, met verwijzingen naar andere websites

Rubriek
Een leuke pagina met interessante berichten en verwijzingen naar andere websites

Bronnen
Overzicht bronnen

  Inleiding

Makkum
De stamboom is opgedragen aan Gerrit Hielkes uit Makkum. Hij overleed voor de geboorte van zijn zoon Gerrit, die bij zijn doop in de R.K. Kerk van Makkum in het doopregister de toevoeging Posthumus (geboren na de dood van zijn vader) achter zijn naam kreeg staan.

Gerrit Hielkes is vernoemd naar zijn grootvader van moederskant. Zijn ouders zijn Hielke Sioers [128] en Hinke Gerrits [129]. Gerrit Hielkes wordt verliefd en trouwt 11 januari 1767 in de R.K. Kerk te Makkum, Friesland met Ybeltje Pieters. Ybeltje komt uit Workum. Na de geboorte van hun zoon Gerrit verhuizen ze naar Workum.
De naam Gerrit blijft steeds terugkeren in de stamboom. Later soms vervangen door Gerardus. De laatste
Gerrit Posthumus in Workum wordt daar zelfs wethouder en plaatsvervangend burgemeester.

Workum

Het wapen van Workum 59

De familienaam Posthumus werd al gebruikt toen Gerrit Gerrits in 1808 namens Hendr. Haantjes een aangifte van overlijden deed.

DECLARATOIR van Aangeving van Lijken aan den Gequalificeerden van Schepenen der Stad Workum
Ik Ondergetekende G G Posthumus als belastigde van Hendr. Haantjes wonende onder Workum, geve bij deze kennis, en zulks ter voldoening aan het 24. Art. der Ordonnantie op het recht van Successie, alomme binnen het Koningrijk Holland in te vorderen, bij HUN HOOG MOGENDEN geärresteerd den 4den October 1805, dat Overleden is Mijn Dochter Sietske Hendriks den 20 Aug: 1808, oud 6 Maanden, gewoond hebbende te Workum, ongehuwd.
WORKUM, den 22 Aug: 1808, Ondertekening G: Posthumus 1 )


declaratoirLeeuwarder Courant

advertentie


In de Leeuwarder Courant van 6 april 1810 staat deze advertentie voor de verhuur van twee Zathe en Landen, alle greidlanden, gelegen onder Workum groot 152 Pondematen en 121 Pondematen, bewoond door Leendert Tjallings en Gerrit Posthumus.2 )

Register van familienamen
Op 23 december 1811 ging Gerrit Gerrits, zoon van Gerrit Hielkes en Ybeltje Pieters, naar de Mairie Workum in Friesland en liet zich daar als eerste in het register van familienamen 3 ) inschrijven met de naam Posthumus.


akte

Eerste blad
Register
der declaratien van de Hoofden der Familien, ter voldoening aan het Keizerlijk decreet van den 18 Augustus 1811 voor de Gemeente
Workum
Dit register, bestaande uit tweehonderd en dertien bladen, is ge...eerd en geparapheerd door ons ondergeschreven President van het Tribunaal der eerste instantie, zitting houdende te Sneek den 5 December 1800 en elf
J.F.M. Herbell President. 4 )


Voor ons MAIRE der Gemeente van Workum, Canton Hindelopen, Arrondisfement Sneek, Departement Vrieslandt, gecompareerd zijnde Gerrit Gerrits wonende te Workum, heeft verklaard, dat hij aanneemt de naam van Posthumus voor familie-naam. dat hij heeft het volgende getal Zonen en dochters te weten Hijlke oud acht jaren Yep oud zes jaren Lijsbert oud drie jaren Gerret oud 14 weken en heeft dezer met ons vertekend de drie en twintigste december 1811
Gerrijt Gerrijts Posthumus
C.A. Everts


Ruim honderd jaar blijven zijn nazaten in Workum wonen en werken. Als laatste Posthumus in Workum overlijdt Gerrit Posthumus op 23 mei 1936, oud 76 jaar en ongehuwd. Wopke Posthumus trouwt 20 oktober 1904 te Amsterdam. Jantje Posthumus trouwt op 22 augustus 1906 in Delft.

Scheveningen, Den Haag
Na 1913 is mijn tak van de stamboom in de randstad terechtgekomen.
Scheveningen blijkt een goede vervanger voor Workum, mijn grootvader vestigt zich daar als ondernemer evenals zijn zuster Sietske met haar man Steffen van der Pal.
Alle kinderen van mijn opa en oma worden daar geboren, maar blijven daar niet. Opa en oma verhuizen naar Den Haag, hun dochter Hermien emigreert naar Australië.

Delft, Rijswijk (Z-H)
Jantje Posthumus trouwt met Johannes Pieter van Willigen. Jantje overlijdt in Delft op 15 januari 1912. Nog geen vijf maanden later, op 7 juni 1912, overlijdt in Workum haar 9 maanden oude zoon Anthonius Gerrit Stefanus van Willigen. Ze hebben nog twee kinderen Juliana Theresia Maria van Willigen en Cornelis Gerrit Anthonie van Willigen.
Op 26 februari 1912 komt Tjitske Posthumus naar Delft om voor de kinderen te zorgen. De ouders van Jantje en Tjitske, Gerrit en Jitske, besluiten ook te verhuizen. Op 22 mei 1913 vertrekken ze van Workum naar Delft, vanwaar ze vijf maanden later alweer vertrokken zijn naar Rijswijk (Z-H). Ze overlijden later in Den Haag. Ook Tjitske en haar neef Cornelis van Willigen vertrekken tijdelijk naar Rijswijk, en gaan na een omweg via Delft, in 1914 in Den Haag wonen.

Leiden, Leiderdorp
Leiden en Leiderdorp blijken voor de stamboom een vruchtbare leverancier. Mijn grootmoeder Marie Thonies heeft er gewoond en mijn grootvader Hermanus Stol is er geboren. In Leiderdorp zijn mijn grootmoeder Berta Tuijthoff en mijn moeder geboren.
Zie de pagina's
Thonies - Het geslacht Stol en Tuijthoff.

Volkstelling
Bij de volkstelling van 31 mei 1947 zijn in Den Haag (Zuid-Holland) 47 mensen met de naam Posthumus geteld.
Dit zijn o.a.
Johannes Posthumus (opa van de bezorger van deze site), zijn zusters Tjitske en Sietske, en 4 van zijn kinderen: Herman, Gerrit, Hermien en Julius.
Hij staat samen met zijn ouders en zusters op de
foto op de homepage.
Over 'Photographie De Jong' is op de website Genealogy yn Fryslân interessante informatie te vinden: Photographen in en om Friesland

Schema afstamming in rechte lijn
De kwartierstaat vervolgt per generatie op volgende stamboompagina's.

Generatie 1
Gerrit Hielkes (Hijlkes, Hilkes) [64]
Gedoopt 17 april 1745 te Makkum
Overleden 9 november 1778 te Makkum
Gehuwd 11-01-1767 in de R.K. Kerk te Makkum, Friesland met:
Jebbeltje Pijtters (Ybeltje Pieters) [65]
Generatie 2
Ze kregen een zoon:
Gerrit Posthumus [32]
Gedoopt 12 november 1778 in de R.K. Kerk te Makkum
Overleden te Workum 16 april 1827
Beroep: stoelwinder
Gehuwd 10-01-1802 in de R.K. Kerk te Workum met:
Jantje Iebsdr. [33]
Overleden na 1827
Generatie 3
Kinderen uit hun huwelijk:
Hylke, Yep, Lysbert Gerrits, Gerrit Gerrits, Lijsbert, Ybeltje en Geertje
Yep Posthumus [16]
Gedoopt in Workum op 03-08-1805 in de R.K. Kerk
Beroep: werkman
Overleden 13-12-1880 te Workum
Gehuwd met Sijtske Zandstra [17]
Geboren 13-08-1809 te Wolsum
Overleden 05-11-1888 te Workum
Generatie 4
Kinderen uit hun huwelijk: Gerrit Yebs en Gerrit
Gerrit Posthumus [8]
Geboren 12-06-1843 te Workum
Overleden 29-08-1916 te Den Haag
Begraven op de begraafplaats St. Petrus Banden te Den Haag
Beroep: zeilmaker
Gehuwd 11 juni 1871 te Workum met:
Jitske Kok [9]
Geboren 31-05-1847 te Woudsend
Overleden 19-02-1917 te Den Haag
Begraven op de begraafplaats St. Petrus Banden te Den Haag

Gerrit en Jitske
Fotograaf: C.J.L. Vermeulen, Toussaintkade 11, Den Haag.
22 mei 1913 vertrekken ze naar Delft.
Hun kinderen zijn:

Generatie 5
Sietske, Angenietje, Tjitske, Johannes, Jantje en Johannes
Johannes Posthumus [4]
Geboren 23-05-1883 te Workum
Overleden 10 juni 1968 te Den Haag
Zie verder op de pagina generatie 5.
Gehuwd 26 augustus 1914 te Den Haag met:
Maria Magdalena Thonies (Marie) [5]
Geboren 15 juli 1888 te ´s-Hertogenbosch
Overleden 3 mei 1947 te Den Haag
Generatie 6
Hun kinderen zijn: Johannes (Joop), Gerrit, Herman, Julius en Hermina

Tot zover mijn afkomst in rechte lijn van vaderskant.
Bekijk ook eens mijn:

Bidprentjes en Fotoalbum van / met familieleden.


De informatie op deze pagina is afkomstig van de gemeente Workum, het Rijksarchief in Friesland, het Gemeentearchief Delft, Stadsbibliotheek ´s-Hertogenbosch, het Centraal Bureau voor Genealogie, FamilySearch, de heer Jan Ph. Stol, de heer G. Scarpa, de heer C. Janmaat en de heer A. Vogelzang.
De foto´s zijn uit het archief Hans Posthumus

Noten
1. DECLARATOIR van Aangeving van Lijken 1808, nr. 101 museum Warkums Erfskip
2. Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant Leeuwarder Courant
3. Aktes naamsaanneming 1811 gefotografeerd Tresoar
4. HERBELL, Johann Fredrik Mauritz; * Rees (D) 1752 - + Sneek 25-1-1819 Rechter in 1811


balk.gif
Vorige pagina: Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 De betekenis voor Friesland
Volgende pagina's:
Genealogie Posthumus en genealogie, met verwijzingen naar andere websites
Rubriek Een leuke pagina met interessante berichten en verwijzingen naar andere websites
Bronnen Overzicht bronnen

Foto's Inca-expeditie Openingspagina
balk.gif

 
     
     
advertenties


Google

Privacybeleid Donatie