Posthumus-Stamboom

Frans Overdijk
 • Over Frans Overdijk
 • Over St. Mary, New Cemetery te Carew waar Frans Overdijk is begraven
 • Over Frans Overdijk als boordschutter


 • Inhoud site
  Homepage
  - Webmap
  - Index trefwoorden
  - Zoeken op deze website

  Terug naar
  Frans Overdijk

   

  St. Mary, New Cemetery te Carew

  Carew Cemetary

  juni 2007

  Ter gelegenheid van het feit dat Deric Brock 25 jaar de oorlogsgraven in Carew verzorgt werd hem op verzoek van R. Hoefsmit van de Oorlogsgravenstichting een oorkonde aangeboden.

  Deric kreeg zijn oorkonde 6 september 2007 uit handen van vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade in Londen: de Defensie- tevens Marine Attaché, de Kapitein-ter-zee M.C. Wouters (KM) (links) en de Assistent Defensie Attaché Adjudant D. Wip (KL) (rechts).

  Control Tower
  Carew Cheriton Control Tower

  Deric wrote about the ceremony to Jacqueline & Theo Boting:
  "Well, what a surprise I have been given today. I am told the visit by the two representatives from Embassy of The Netherlands in London was as a result of your involvement.

  I arrived at the control tower at the arranged time to find not only the Dutch Defence attaché, but a representative from The Commonwealth War Graves Commission and members from many other local groups and churches.

  The presentation of a framed certificate from De Oorlogsgravenstichting was made by Captain Michael Wouters. This was followed by refreshments before the short trip to the cemetery were school children helped lay flowers on the four Dutch graves and our church minister lead the prayers. A poppy wreath was laid by a lady who's home was always open to the Dutch airmen during the war years.

  The weather was lovely, just like your visit back in June, and after the official proceedings photographs were taken and the local people spent time talking to the two Dutch representatives. Back to the control tower for more refreshments and a further look at the restoration project before we said our goodbyes.

  Margaret and Karen work well on the organisation side, keeping me totally in the dark. May I express my sincere thanks to you both for taking the time to set the wheels in motion resulting in today's presentation. Your gift and card will be always treasured by me, I have always found it a privileged tending the fifteen war graves at Carew Cheriton.


  Carew Cemetary
  School children helped lay flowers on the four Dutch graves.

  Deric schreef over de bijenkomst naar Jacqueline en Theo Boting:
  "Wat een verrassing kreeg ik vandaag. Men vertelde mij dat het bezoek van de twee afgevaardigden van de Ambassade van Nederland in Londen door jullie tussenkomst tot stand is gebracht.

  Toen ik op de afgesproken tijd bij de verkeerstoren aankwam trof ik daar behalve de Nederlandse Defensie Attaché ook een afgevaardigde van de Commonwealth War Graves Commission en leden van vele plaatselijke groeperingen en kerken.

  De oorkonde van de Oorlogsgravenstichting is gemaakt door Captain Michael Wouters. Na de overhandiging gevolgd door het nuttigen van een verfrissing gingen we naar de begraafplaats waar schoolkinderen hielpen bij het leggen van bloemen bij de graven van de vier Nederlanders, de predikant van onze kerk ging daarbij voor in gebed. Een krans van klaprozen werd gelegd door een mevrouw waarvan gedurende de oorlog het huis altijd open stond voor de mannen van de Nederlandse Luchmacht.

  Net als in juni bij jullie bezoek was het prachtig weer, zodat er na afloop van het officiële gedeelte foto's genomen werden en de plaatselijke genodigden tijd namen om met de twee Nederlandse afgevaardigden te praten. Voor er afscheid werd genomen gingen we terug naar de verkeerstoren waar nog wat werd gedronken en de voortgang van het restauratieproject werd bekeken.

  Margaret en Karen hebben goed hun best gedaan bij het organiseren en mij geheel in het duister gelaten over de voorbereidingen. Graag wil ik jullie hartelijke dankzeggen voor het in gang zetten van deze gebeurtenis. Jullie cadeau en kaart zullen altijd door mij als een schat bewaard worden. Ik heb het altijd als een eer beschouwd voor de vijftien oorlogsgraven op Carew Chariton te mogen zorgen.

  Carew Cemetary
  Deric, Karen en Margaret Brock

  Carew Cemetery
  St. Mary, New Cemetery te Carew
  Carew Control Tower
  Bij Carew Control Tower. Links John Brock, de vader van Deric.

  Frans Overdijk
  Frans Overdijk
  STOKER 2E KL. K.M.
  3-7-1920
  25-2-1941
  M.R. van Kooij
  M.R. van Kooij
  BRONZEN LEEUW
  LTZ.2 K. M.R.
  15-2-1904
  25-2-1941
  J. Michels
  J. Michels
  RES. SERGT VL.
  GED. K.M.
  15-10-1914
  25-2-1941
  C.J. Rademaker
  C.J. Rademaker
  KORP. TELEGRAFIST
  K.M.
  16-8-1911
  25-2-1941

   

  Er worden 9, 1939-1945 oorlogslachtoffers herdacht op Carew (St. Mary) New Churchyard en ook een klein aantal Nederlandse en Poolse slachtoffers.
  There are 9, 1939-1945 war casualties commemorated in this site and also a small number of Dutch and Polish Foreign National casualties. Commonwealth War Graves Commission

  Control Tower Control Tower binnen
  Foto's van de omgekomen bemanning

  Frans Overdijk
  Frans Overdijk
  van Kooij
  M.R. van Kooij
  Michels
  J. Michels
  Rademaker
  C.J. Rademaker


  Juni 2019
  For the last five or six years Dutch service personnel from 320 squadron have visited the cemetery at Carew Cheriton and a short service has been held with members of the local branch of the Royal British Legion.
  The following photographs were taken during their visit in June and the two officers offer to stand behind Frans grave for a photograph.
  The visit normally ends with refreshments at the restored control tower and this is where the group photograph was taken.
  The Dutch people present from the Marine Luchtvaart Dienst are Henri Zuiderduin, John Rauw, John van der Horst an Pieter Smits.
  The control tower project remains very busy especially with school visits, and their day normally ends with a visit to the war graves which the children find very interesting with so many different nationalities buried in the cemetery.
  Text and photographs: Derick Brock.

  De afgelopen vijf of zes jaar heeft Nederlands personeel van 320 squadron de begraafplaats in Carew Cheriton bezocht en is er een korte plechtigheid gehouden met leden van de lokale afdeling van het Royal British Legion.
  De volgende foto's zijn genomen tijdens hun bezoek in juni en de twee officieren boden aan om achter Frans graf te staan voor een foto.
  Het bezoek eindigt normaal gesproken met verfrissingen bij de gerestaureerde verkeerstoren en dit is waar de groepsfoto werd genomen.
  De Nederlandse aanwezigen van de Marine Luchtvaart Dienst zijn Henri Zuiderduin, John Rauw, John van der Horst en Pieter Smits.
  Het verkeerstorenproject blijft erg druk, vooral met schoolbezoeken, en hun dag eindigt normaal met een bezoek aan de oorlogsgraven die de kinderen erg interessant vinden met zoveel verschillende nationaliteiten begraven op de begraafplaats.
  Tekst en foto's: Derick Brock.
    LINKS
 • Over het vliegveld Carew Cheriton: RAF Carew Cheriton airfield
 • The Commonwealth War Graves Commission (CWGC) honours the 1.7 million men and women who died in the armed forces of the British Empire during the First and Second World Wars, and ensures they will never be forgotten.
 • In Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna
  – zoals in voormalig Nederlands-Indië en tijdens recente vredesmissies.
 •  
  Foto's
  De foto's van M.R. van Kooij, J. Michels en C.J. Rademaker en van de grafzerken zijn ter beschikking gesteld door Deric Brock
  De foto's van 2007 zijn gemaakt door Karen Brock en Theo en Jacqueline Boting
  Die uit 2019 door Deric Brock.
   
     
     
     
     
     
     
     

  Privacybeleid