advertenties


Wijzigingen

Welke wijzigingen zijn aangebracht op de Posthumus-website en wanneer?

Inhoud pagina
Content this page

Wijzigingen
2005
2004

Inhoud Content site

Posthumus

Homepage
Webmap
Zoeken op deze website
Index trefwoorden  De eerste versie van deze website bestond uit 4 pagina's en werd op 24 april 2000 gelanceerd. Nadat ik veel informatie had verzameld over Posthumus besloot ik de website in zijn geheel te herzien en uit te breiden.
Op 30 april 2002 is de tweede versie op het wereldwijdeweb gezet. Hierna zijn o.a. de volgende wijzigingen aangebracht.


Vanaf 20 mei 2019
 • Zijn technische wijzigingen aangebracht om de vindbaarheid te vergroten en overbodige toevoegingen verwijderd.
6 mei 2011
 • Geertje Posthumus-Zandstra
  Weerman Piet Paulusma is familie van Geertje. De pagina is bijgewerkt.
  Zie: Geertje Posthumus-Zandstra
  Mevrouw S. Hollema-Postema, ook familie van Geertje, e-mailde mij hierover.
2 maart 2009
 • Tuithof - van Kuijeren
  De stamboompagina van Tuijthoff is bijgewerkt met gegevens over de familie Tuithof - van Kuijeren.
  Zie: Tuijthoff en Tuithof - van Kuijeren

  Ook zijn er bidprentjes toegevoegd. Zie overzicht: Bidprentjes.
21 november 2008
 • Frans Overdijk
  Op 18 jarige leeftijd was Frans Overdijk een vrijwillige verbintenis aangegaan bij de zeedienst van de Koninklijke Marine als stoker der derde klasse (beroeps); 25 februari 1941 komt hij om bij het vliegongeval in Carew Chariton, Pembrokeshire, Wales. Hij is op vrijdag 28 februari 1941 met militaire eer begraven op St. Mary, New Cemetery te Carew.

  Na archiefonderzoek zijn documenten boven water gekomen, o.a. over de overtocht naar Engeland van de mijnenlegger Hr.Ms. Medusa waarop Frans voer. De pagina is in zijn geheel gewijzigd.
  Lees het hele verhaal op Frans Overdijk.


3 september 2008
 • Martinus Kop
  Martinus Kop was getrouwd met Angenietje (Agnes) Posthumus. Ze woonden in de Hemsterhuisstraat in Den Haag.
  Voor de stamboom van Martinus heb ik een aparte pagina gemaakt Martinus Kop.
12 maart 2008
 • De registers van familienamen en Posthumus
  Nieuws 11-2-2008
  Kortgeleden heeft Tresoar alle aktes waarin in 1811 de familienamen zijn vastgelegd gefotografeerd. Tot nu toe waren deze aktes alleen op de studiezaal in fotokopie beschikbaar, maar vanaf nu kan iedereen ook thuis de aktes bekijken.

  De registers van familienamen danken hun ontstaan aan een aantal wetten, waarvan het Decreet van keizer Napoleon van 18 augustus 1811 voor Friesland het belangrijkste was. Bij dat decreet werden de inwoners verplicht een vaste familienaam aan te nemen. De inwoners die er al een hadden moesten deze eveneens laten vastleggen.

  De pagina Registratie van de familienaam Posthumus is bijgewerkt met links naar de aktes en zijn na lezing van de aktes een aantal wijzigingen aangebracht.

  In Workum is Gerrit Gerrits Posthumus als eerste in het register opgenomen, zie Folio 1 met verklaring van de President van het tribunaal der eerste instantie zitting houdende te Sneek den 5 december 1811
6 augutus 2007
 • Zuid-Afrika
  Posthumus in Zuid-Afrika, zie de pagina met uittreksels uit het Nationaal Archief:
  Posthumus in South-Africa, see extracts from the National Archives and Records Service:
  Zuid-Afrika.
3 juni 2007

22 maart 2007

 • Frans Overdijk
  Op 18 jarige leeftijd was Frans Overdijk een vrijwillige verbintenis aangegaan bij de zeedienst van de Koninklijke Marine als stoker der derde klasse (beroeps); 25 februari 1941 komt hij om bij het vliegongeval in Carew Chariton, Pembrokeshire, Wales. Hij is op vrijdag 28 februari 1941 met militaire eer begraven op St. Mary, New Cemetery te Carew. Lees het hele verhaal op Oorlogsslachtoffer.
  Zijn stamboom is te lezen op Overdijk; tevens is de stamboom Tuijthoff gewijzigd.

5 november 2006

 • Claire Posthumus
  Historica en kunstenares: Lees een interview met haar in Opzij en bekijk veel van haar werk op de nieuwe pagina Claire Posthumus.

26 september 2006

 • Geertje Posthumus-Zandstra
  Zij schreef het boek Retour Canada Een waar verhaal uit het begin van deze eeuw.
  Een beschrijving van haar leven met citaten uit haar boek op: Geertje Posthumus-Zandstra.

21 mei 2006

 • Sjoerd Sjoerds Posthumus
  Paul Posthumus uit Gelderland vertelde mij dat hij een parenteel maakt van zijn oudste bekende voorouder in de directe mannelijke lijn, Sjoerd Sjoerds Posthumus, geboren circa 1760 in Holwerd, Westdongeradeel.
  Een link naar zijn website heb ik op de pagina Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 (2) Registratie van de familienaam Posthumus aangebracht 66 Sjoerd Sjoerds Posthumus

15 april 2006

 • Bidprentjes
  Bij het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland is een groot archief met bidprentjes doorzoekbaar
  Zie de nieuwe pagina met een overzicht van personen met de naam Posthumus waarvan een bidprentje aanwezig is: Bidprentjes
 • Mortuary cards
  Mortuary cards can be found at Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland
  See the new page with a review of persons with the name Posthumus from whom a Mortuary card is available: Mortuary cards

5 maart 2006

 • Landverhuizers
  Emigratie uit een aantal gemeenten in Friesland naar o.a. de Verenigde Staten en Canada.
  Zie de nieuwe pagina met een overzicht van personen met de naam Posthumus: Landverhuizers
 • Emigrants
  Emigration from a number of municipalities in Friesland to countries such as the USA and Canada.
  See the new page with a review of persons with the name Posthumus: Landverhuizers

3 maart 2006

13 januari 2006

11 januari 2006

Wijzigingen in 2005

30 november 2005

 • Minne Minnes
  Herman Posthumus e-mailde: 'In uw overzicht van mensen die in 1811 de achternaam Posthumus aannamen kwam ik mijn voorgeslacht niet tegen.
  Daarom een aanvulling die u wellicht op prijs stelt:
  Minne Minnes geboren 27 maart 1795 te Berlikum. Zijn vader Minne Minnes is 20 dagen daarvoor overleden. Hij is dus na de dood van zijn vader geboren, en noemt zich daarom vanaf 1811 Minne Minnes Posthumus. Via de voornamen Sikke en Minne gaat de lijn door naar mijn vader Minne Posthumus, ...'
  Zie op de pagina Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 (2):
  83 Minne Minnes Posthumus

15 november 2005

 • Tsjerkwert
  Feike Mulder e-mailde dat hij een website heeft opgezet over de historie van Tjerkwerd (Tsjerkwert). Op deze site staat o.a. de boerderij op Eemswoude onder Tjerkwerd waar diverse Posthumus'sen gewoond hebben. Ook is er een stamboom van (bijna) alle Tjerkwerders, dus ook de Posthumus(sen); waar ze gewoond hebben in het dorp met foto's van mensen en huizen.
  Ik heb links aangebracht naar enkele pagina's op deze website:
 • Op de pagina Rubriek: Boederij Ymswalde 13
 • Op de pagina Genealogie: Boederij Ymswalde 13
 • Op de pagina Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 (2): 52 Obe Rienks Posthumus
 • Op de pagina Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 (2): 54 Otte Rienks Posthumus.

20 oktober 2005

 • Volkstelling 1947
  Onder dit hoofdstuk is informatie van het Meertensinstituut over gegevens van Postumus en Posthumius uit de volkstelling toegevoegd.
  Zie op de pagina Sinds het begin van de jaartelling: Volkstelling 1947

10 september 2005

 • Herman Posthumus
  Cees Nooteboom schrijft in de NRC H. over ruďnes en de schilder Herman Posthumus
  Zie op de pagina Rubriek: Herman Posthumus

15 augustus 2005

27 juli 2005

 • Hannah Arendt
  Antal Posthumus schreef in Skript Historisch Tijdschrift nr. 26.4 een artikel over Hannah Arendt: 'De ijzeren band van het totalitarisme Hannah Arendt en The Origins of Totalitarianism (1951)'.
  Zie de pagina Rubriek: Antal Posthumus

17 mei 2005
De foto's op de stamboompagina's zijn nu in een album te bekijken.

6 mei 2005
Ik heb de stamboompagina's aangevuld met nieuwe gegevens en verhalen met wederwaardigheden van Posthumussen in Workum, Delft en Scheveningen.
 • Een betere inleiding bij de pagina Gerrit Hielkes.
 • Uitgebreid met de 2 huwelijken van Gerrit Gerrits Posthumus uit 1811. Generatie 3.
 • Bijna nieuw met biografische gegevens over Gerrit G. Posthumus uit 1859, een zoon van de vorige Gerrit. Hij is gemeenteraadslid en wethouder geweest en heeft een zeilmakerij gehad. Generatie 4.
 • Over opa Johan en zijn zusters Sietske, Tjitschke, Jantje en Angenietje heb ik nu veel meer informatie, met plaatjes! Generatie 5.
20 maart 2005
 • Het geslacht Stol
  De pagina met de kwartierstaat van Jo Stol is uitgebreid met de gegevens van drie stambomen.
  Zie de pagina Het geslacht Stol.
18 februari 2005
 • Sake Jacobs Posthumus
  Van mevr. de Zeeuw ontving ik informatie over Sake Posthumus die ik aan de aanvullingslijst met registraties in 1811 heb toegevoegd.
  Zie de pagina Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 (2):
  Registratie van de familienaam Posthumus.
16 februari 2005
 • Tuijthoff
  De stamboompagina Tuijthoff is bijgewerkt
  Zie de pagina: Tuijthoff.
7 februari 2005
 • Thonies
  Op de stamboompagina Thonies vindt u een kwartierstaat van mijn grootmoeder Marie Thonies en informatie over haar broer en zusters
  Zie de pagina: Thonies.
8 januari 2005
 • Index trefwoorden
  De website is uitgebreid met een pagina trefwoorden op alfabetische volgorde. Zie de pagina: Index.
Wijzigingen in 2004

14 november 2004

12 november 2004
 • In neigalm ut Westergoa
  Informatie over en uit het boek IN NEIGALM UT WESTERGOA fan minsken en tiden, dy't foarbygongen troch Gerben Obes Posthumus.
  Zie de pagina Rubriek: Gerben Obes Posthumus.
4 november 2004
 • Pseudoniem
  Harmodius Friso Posthumus is het pseudoniem van W. van Irhoven van Dam
  Zie de pagina Rubriek: Pseudoniem.
5 oktober 2004 12 september 2004
 • N.W. Posthumus
  De website is vandaag uitgebreid met een biografie van professor N.W. Posthumus naar wie het N.W Posthumus Instituut is vernoemd. Tevens is aan zijn tweede vrouw W.H. Posthumus-van der Goot een korte biografie gewijd.
  Zie de pagina: N.W. Posthumus met daarin verwerkt W.H. Posthumus-van der Goot.
26 augustus 2004
22 juli 2004
Een citaat van Donna Tartt uit De verborgen geschiedenis toegevoegd aan de pagina met foto's van Pisa. Zie: Pisa
July 22 2004
A quotation of Donna Tartt from The Secret History added to the page with photos of Pisa. See: Pisa
19 juli 2004
 • 1811 Nieuwe pagina met o.a. een tabel familienaam Posthumus uit de database Familienamen 1811 Tresoar.
 • Posthumus en genealogie Pagina gewijzigd en aangevuld.
 • Rubriek Posthumus als voornaam
 • July 19 2004
  1811 A new page with a review records with the family name Posthumus from Family names 1811 Tresoar.
 • Posthumus and genealogy Page has changed.
 • Heading Posthumus as first name
 • 26 mei 2004

  • Pieter Cake Possemis
   Van Mike Overdijk ontving ik 24 mei jl. een e-mail waarin hij vertelt dat hij in Amsterdam is geboren en ' Voor de laatste 40 jaar woon ik al in Toronto, Canada. Mijn moeder's naam was Possemis, met mijn voorvader zijnde Pieter Cake Possemis, 1808 in Noordwolde Friesland. Ik las een bericht bij P. van Dijk (Almere 1993) dat de naam Possemis afkomstig is van de naam Posthumus en zins ik niets kan vinden voor 1808 met de naam Possemis is dit mischien waar.'
   Zijn verhaal wordt bevestigd door het Meertensinstituut. Zie de pagina Bronnen.
  5 mei 2004
 • Cicero Links naar pagina's over Rabiro Postumus toegevoegd.
 • Bronnen Bij de nrs. 6 en 14 bronnen toegevoegd.
 • Posthumus in het nieuws - 2002 Artikel over 'private' Jeroen Posthumus toegevoegd
 • 5 may 2004
 • Cicero Links added to pages about Rabiro Postumus.
 • Sources Sources added to the numbers 6 and 14.
 • 1 mei 2004

  • Hans Posthumus
   In het seizoen 1971/1972 heeft hij als eerste de taak de legendarische Ove Kindvall bij Feyenoord op te volgen.
   Zie de pagina Hans Posthumus.
  20 april 2004
  • Sita Posthumus
   In het Olympisch jaar 1960 speelde de eerste dopingzaak van Nederland. De zwemster Sita Posthumus speelde hierin de hoofdrol.
   Zie de pagina Sita Posthumus.

  10 maart 2004

  • Marij Tuijthoff
   Marij Tuijthoff gehuwd met Gerrit Dubbeldeman aan de lijst met broer en zusters van Bertha Tuijthoff toegevoegd.
   Zie de pagina Tuijthoff.
  17 februari 2004
  • MARTEN POSTHUMUS TEKENET DE GEAST
   Van Marten Posthumus ontving ik een e-mail waarin hij vertelt over zijn oom Marten Posthumus in Canada. In het gemeentehuis van Dantumadeel in Damwoude heeft oom Marten zijn boek getiteld: 'MARTEN POSTHUMUS TEKENET DE GEAST' gepresenteerd.
   Zie de pagina Rubriek.
  • Herruer
   Van Martien Herruer ontving ik een e-mail met geboortedatums en trouwdatum van Hendrik Herruer en Jannetje Maria Labordus
   Zie de pagina Het geslacht Stol.
  12 januari 2004
  • 4 generaties
   Geslacht Stol
   Johanna Stol met drie vrouwelijke nakomelingen in rechte lijn gefotografeerd op Tenerife. 4 generaties
  9 januari 2004
  De Homepage en Inleiding vertaald in het Engels. Zie: Homepage en Preamble. The origin of the name Posthumus
  Van de pagina Bronnen is een aangepaste versie voor Engels lezende bezoekers gemaakt. Zie Sources
  9 januari 2004
  The Homepage and Inleiding translated into English. See: Homepage and Preamble. The origin of the name Posthumus
  For the page Bronnen an adaption is made for English reading visitors. See Sources

  balk.gif
  Naar Posthumus: Homepage
  balk.gif

   
    Heeft u ook interessante informatie over Posthumus of wilt u reageren op een van de onderwerpen stuur dan een e-mail naar: Hans Posthumus.  
     

  Google

   


  Privacybeleid Donatie