Historie
Designed by  L. Timmermans
Schietvereniging "SSV de Vrijheid" Den Helder
De Schietsportvereniging "De Vrijheid" van thans is in 1965 ontstaan uit de landelijke schietvereniging "De Vrijheid" afd. Den Helder. De toenmalige landelijke schietvereniging "De Vrijheid" is voortgekomen uit het naoorlogse "Nationaal instituut Wettig Gezag"

Doelstellingen.
De vereniging heeft ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen en tracht dat doel te bereiken door het geven van instructie, het houden van schietoefeningen c.q. wedstrijden en alle geoorloofde middelen welke daartoe bevorderlijk zijn.

De vereniging heeft de eerste jaren van zijn bestaan een "zwervend bestaan gekend zonder eigen onderkomen maar na enkele jaren kon een verenigingsonderkomen gerealiseerd worden op de Westgracht. In deze accommodatie kon men de klein kaliber onderdelen tot 12 meter beoefenen. Tevens werd er gebruik gemaakt van de schietbaan onder het toenmalige politiebureau en de Marine schietbaan. Begin van de tachtiger jaren moesten we hier weg en na veel zoeken zijn we begonnen te verbouwen in de oude fietsenstalling onder de sportzaal van het vormingscentrum "De Boeg". Deze nieuwe accommodatie was een hele verbetering. Toen is het besef gekomen dat indien men de vereniging op de lange duur wou behouden er gezocht moest worden naar een eigen onderkomen.

Na jaren sparen en alles onderzoeken waren we nog geen stap verder en eind jaren negentig kwam het water weer tot onze lippen het ROC wou onze accommodatie zelf gaan gebruiken. Het ROC heeft alles gedaan om ons te helpen en na veel zoeken konden we onze huidige accommodatie kopen. Toen begon een jaar van verbouwen en je mag wel zeggen "misbruik" maken van onze leden om ons gebouw geschikt te maken als verenigingsgebouw. Eind 1999 is onze accommodatie geopend.

In 2005 werd door de Ledenvergadering groen licht gegeven
om te beginnen met de uitbouw voor 8 vijftig meter banen. De bouw van het casco is uitbesteed aan een bouwbedrijf maar de afwerking is wederom door de leden gedaan.
Home

Historie

Onze vereniging

Agenda

Disciplines

Fi
lmpjes

Weetjes schietsport

Verhalen

Openingstijden

Contact